Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zvládli ste to,

aký je ďalší postup?
Vedeli ste, že v priemere klientom ušetríme

2435€

na provízii, ktorú by inak zaplatili klasickej realitnej kancelárii?

Dobré vedieť.
01.
Príprava zmlúv
Potom ako ste nám odoslali osobné údaje za každého z účastníkov, sa náš advokát pustí do vypracovania prvej verzie zmluvy. Či už je to rezervačná, kúpna alebo nájomná zmluva. Návrh dostanete do 24 hodín na email, ktorý ste uviedli.
02.
Pripomienkovanie
Zmluvu otvoríte heslom, ktorý dostanete do SMS na telefónne číslo, ktoré ste uviedli vo formulári. Pre každú realizáciu máme prideleného manažéra, ktorý ma za sebou už niekoľko obchodov. Prevedie Vás procesom a je k dispozícii pre konzultácie. Akékoľvek pripomienky či otázky sú na mieste.
03.
Schválenie a podpis
Pripomienkovanie prebieha až dovtedy, kým obe strany nebudú so znením zmluvy spokojné. Finálne znenie si následne vytlačíme a pozveme Vás na podpis. Ten je možné uskutočniť v teréne, u spolupracujúceho notára alebo v našich priestoroch.
04.
Schválenie a podpis
V závislosti od prípadu, na osobnom stretnutí preberieme ďalší postup a začneme pripravovať ďalšie zmluvy. V prípade kúpnych zmlúv sa postaráme aj o znalecký posudok a komunikáciu s bankou. Každý dokument po podpise skenujeme a zasielame na email účastníkom. To platí aj pre vybavenie katastra a odovzdanie nehnuteľnosti.
05.
Odovzdanie
Prípad dotiahneme až do samého konca, postaráme sa o povolenie vkladu na katastri s tým, že Vám doručíme nové výpisy listu vlastníctva. Rovnako vypracujeme pri odovzdaní protokol a pomôžeme Vám so zmenou odberateľa u jednotlivých dodávateľov.