Údaje firmy do zmluvy

Údaje spracúvame v zmysle GDPR smernice a našej ochrany osobných údajov

Nie ste firma?

Firma údaje

Ďakujeme! Ideme pracovať na dohodnutí podmienok a dodaní zmluvnej dokumentácie 👍
Oops! Niečo sa pri odosielaní nepodarilo, skúste znova 😉

Aký je ďalší postup?

1.

Príprava zmlúv

Potom ako ste nám odoslali osobné údaje za každého z účastníkov, sa náš advokát pustí do vypracovania prvej verzie zmluvy. Či už je to rezervačná, kúpna alebo nájomná zmluva. Návrh dostanete do 24 hodín na email, ktorý ste uviedli.

2.

Pripomienky a zapracovanie

Zmluvu otvoríte heslom, ktorý dostanete do SMS na telefónne číslo, ktoré ste uviedli vo formulári. Pre každú realizáciu máme prideleného manažéra, ktorý ma za sebou už niekoľko obchodov. Prevedie Vás procesom a je k dispozícii pre konzultácie. Akékoľvek pripomienky či otázky sú na mieste.

3.

Schválenie a podpis

Pripomienkovanie prebieha až dovtedy, kým obe strany nebudú so znením zmluvy spokojné. Finálne znenie si následne vytlačíme a pozveme Vás na podpis. Ten je možné uskutočniť v teréne alebo v našich priestoroch Polus Tower II (teraz obchodné centrum VIVO).

4.

Servis a spolupráca

V závislosti od prípadu, na osobnom stretnutí preberieme ďalší postup a začneme pripravovať ďalšie zmluvy. V prípade kúpnych zmlúv sa postaráme aj o znalecký posudok a komunikáciu s bankou. Každý dokument po podpise skenujeme a zasielame na email účastníkom. To platí aj pre vybavenie katastra a odovzdanie nehnuteľnosti.