V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Po predaji

Podpisom kúpnej zmluvy to nekončí. Ako funguje trvalý pobyt, zmena odberateľov a odporúčania pre podpis odovzdávacieho protokolu.

Zmena odberateľov na nového majiteľa nehnuteľnosti

Zmena odberateľa vody pri predaji nehnuteľnosti

Prepis odberateľa elektriny pri predaji nehnuteľnosti

Odovzdanie nehnuteľnosti