V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Kataster

Podanie návrhu na vklad zmeny vlastníka, vecné bremená a iné šablóny a odporúčania pri komunikácii s katastrom nájdete tu.

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Novela katastrálneho zákona

Čítanie z listu vlastníctva

Vrátenie správneho poplatku z katastra

Ako zistiť stav konania na katastri?

Intravilán vs. extravilán

Vyňatie pozemku

Vyhľadávanie listu vlastníctva

Plomba na liste vlastníctva