Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?
Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?

Príprava zmlúv

Rezervačná zmluva

Kúpna zmluva

Notárska úschova