Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?
Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?

Prepis na katastri

Overenie podpisu

Potvrdenie správcu o nedoplatkoch

Podanie na kataster a priebeh zápisu

Späťvzatie

Prerušenie / zastavenie konania

Konanie po lehote