Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?
Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?

Obhliadky so záujemcom

Vyjednannie ceny

Typológia klienta

Preverenie záujemcu

Čo si pripraviť pred obhliadkou

Obhliadka s klientom

Po obhliadke