Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?
Vedeli ste že kvalitné fotografie zvyšujú predajnú cenu o 15%?

Marketing nehnuteľnosti

Príprava na fotenie

Fotenie nehnuteľnosti a virtuálna obhliadka

Pôdorys + video

Inzercia na portáloch

Predaj cez Facebook a Instagram

Aké informácie musia byť súčasťou inzerátu

Evidencia záujemcov