Konzultácia ZADARMO

Zašlite nám podklad a my sa Vám obratom ozveme s návrhom riešenia, ak sa pre službu Právna pomoc rozhodnete, vypracujeme Vám zmluvy do 24 hodín.

Poďme na to

O nehnuteľnosti

Na základe tohto podkladu si budeme vedieť vyhľadať list vlastníctva a zistiť potrebné dodatočné informácie ako ťarchy na liste vlastníctva či spôsob nadobudnutia. Tie sú nevyhnutné na prípravu zmluvy.

Kúpna cena a jej úhrada

Doba rezervácie

O kupujúcich

Iná správa pre nás

Adresa a kontaktné údaje

Ďakujeme! Vaše podklady sme dostali, budeme Vás kontaktovať :)
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znova prosím.

O nehnuteľnosti

Na základe tohto podkladu si budeme vedieť vyhľadať list vlastníctva a zistiť potrebné dodatočné informácie. Tie sú nevyhnutné na prípravu zmluvy.

Cena nájmu a úhrada

Doba trvania nájmu

O nájomcoch

Iná správa pre nás

Adresa a kontaktné údaje

Ďakujeme! Vaše podklady sme dostali, budeme Vás kontaktovať :)
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znova prosím.