Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

O lokalite

Začítajte sa do opisu, možno je to to, čo hľadáte

Aktivity
Lesopark Vrakuňa s množstvom chodníkov, detských ihrísk a rozhľadňou sa postará o väčšinu víkendov v pokojnom prírodnom prostredí. Cyklotrasa pozdĺž ramena Malého Dunaja je vyhľadávanou trasou s pokračovaním na Eurovelo 6, alternatívou je aj splavovanie Malého Dunaja.
Potraviny
Nosným systémom sú potraviny Billa a Lidl na Vrakunskej respektíve Uzbeckej ulici, aj keď patria k susediacej miestnej časti Medzi Jarkami, v samom centre Starej Vrakune však nájdete potraviny Terno, Trhovisko Vrakuňa, či Potraviny Večierka, vo východnej časti Tesco Express.
Zdravotné služby
Väčšina ambulancii je sústredená v zdravotníckom zariadení na Bebravskej, ktoré patrí do miestnej časti Dolné Hony, avšak je na pešo dostupné aj pre obyvateľov Starej Vrakune. Ďalšia lekáreň sa nachádza v centre Starej Vrakune na Rajeckej ulici.
Školy
Nachádza sa tu až 5 základných škôl (najväčší komplex 2 základných škôl s gymnáziom) sa nachádza na rohu Žitavskej a Vážskej ulice, ďalší rozsiahli areál má základná škola spojená so strednou školou na Bieloruskej, severnejšie je to zakl. škola a súkromná umelecká škola na Železničnej ul., južnejšie je to zákl. škola na Rajčianskej ulici. Celkom 5 materských škôl sa nachádzajú na Estónskej, Malodunajskej, väčšia na Kríkovej, Arménskej a Šíravskej.
Spojenie MHD
Popri ramene Malého Dunaja premáva autobus 720, 730 a 740, oporným spojom až do centra mesta je autobus č. 70 premávajúci v pravidelných intervaloch až na stanicu Mlyny. Vynikajúcou alternatívou je vlakové spojenie na hlavnú stanicu z miestnej žel. stanice Bratislava - Vrakuňa.
Vzdialenosť do centra
Najrýchlejšia cesta je po mestskom obchvate s napojením zo štvorprúdovej cesty na ulici Popradská, prípadne pokračovaním na Gagarinovu, naprieč Ružinovom, až k Prievozskej ulici. Cesta by Vám nemala zabrať viac ako 15 minút autom.

Mestskej časti Vrakuňa dominuje zástavba rodinných domov, vynímajúc transformovanú miestnu časť Dolné Hony s množstvom panelových bytových domov postavených v 80. a 90. rokoch. Výnimkou je aj historický prvá ulica Starej Vrakuňa - Poľnohospodárska, ktorý bola rovnako obstavaná panelovými bytovými domami. Napriek tomu ide o pokojnú mestskú časť so zachovaným dojmom vidieka, avšak s rozvinutou infraštruktúrou škôl, zdravotníckym zariadeným a atraktívnym verejným priestorom v podobe promenády pozdĺž Malého Dunaja a unikátneho prostriedia Lesoparku Vrakuňa.

Lesopark Vrakuňa s výhľadnou

Územie Starej Vrakune je zo severo-západu ohraničené ramenom Malého Dunaja a s ním bezprostredne susediacim Lesoparkom Vrakuňa. Z východnej strany je hranicou zastavaného územia železničná trať s vlakovým spojením a so zastávkou Bratislava - Vrakuňa. Južnú stranu lemuje Žitavská ulica, ktoré prechádza do Železničnej ulice.

Bývanie v Starej Vrakuni získalo na popularite najmä po dokončení obchvatu D4R7, ktorý odklonil z tejto oblasti tranzitnú dopravu, a bývanie sa stalo pokojnejším a zdravším. Zároveň vďaka novému pripájaču na D4 pri Moste pri Bratislave, len kúsok za mestom, sa miestnym obyvateľom sprístupnili aj ostatné mestské časti, ktoré sú po vonkajšom okruhu teraz dostupnejšie.

Vzhľadom na rozmer územia táto mestská časť vyniká koncentráciou škôl, čo je dané aj historicky. Nachádza sa tu až 5 základných škôl (najväčší komplex 2 základných škôl s gymnáziom) sa nachádza na rohu Žitavskej a Vážskej ulice, ďalší rozsiahli areál má základná škola spojená so strednou školou na Bieloruskej, ktorá hraničí s Medzi Jarkami, Výhodou školy na Bieloruskej je rozsiahly park vo vnútrobloku vybavený sieťou chodníkov a detských ihrísk. Severnejšie v Starej Vrakuni je to zakl. škola a súkromná umelecká škola na Železničnej ul., južnejšie je to zákl. škola na Rajčianskej ulici.

Park Medzi Jarkami, ktorý je využívaný aj obyvateľmi Starej Vrakune

V prípade materských škôl máte na výber z celkom štyroch zariadení, súkromná škola s jaslami na Malodunajskej, a verejné, z ktorých väčšia je na Kríkovej, Arménskej a Šíravskej.

Základná škola na Železničnej
Komplex základnej a strednej školy na Bieloruskej

Potraviny sú v prípade tejto miestnej časti zastúpené menšími prevádzkami ako Tesco na Estónskej, Terno, CBA či Potraviny Večierka. Väčšinu nákupu však vybavíte v potravinách Lidl na Vrakunskej alebo v Bille na Uzbeckej, ktoré sú vstupnými bránami do Starej Vrakune. Vďaka rýchlemu napojeniu na vnútromestský obchvat ste za pár minút v obchodnom centre Avion, pričom sa tam dopravíte aj autobusovým priamym spojom po Hradskej ulici.

Potraviny Lidl na Vrakúnskej
Potraviny Billa na Uzbeckej, na hranici Medzi Jarkami a Starej Vrakune

V rámci voľného času patrí k hlavným lákadlám prechádzka v Lesoparku Vrakuňa, a to platí dvojnásobne ak ste mladá rodina s kočíkom. Ideálne miesto počas horúcich letných dní, kedy Vás pred ostrým slnkom chránia koruny odrastených stromov. Dopravíte sa sem na pešo po cyklochodníku pozdĺž ramena Malého Dunaja, ktoré je okrem iného vyhľadávané cyklistami pre priame napojenie na Eurovelo 6 ako významnej cyklocesty na hrádzi Dunaja. Opačným smerom sa dopravíte k jazerám Košariská.

Ihriská v rámci Lesoparku Vrakuňa