Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

O lokalite

Začítajte sa do opisu, možno je to to, čo hľadáte

Aktivity
Potraviny
Zdravotné služby
Školy
Spojenie MHD
Vzdialenosť do centra

Prievoz bol historicky samostatnou obcou, pričom až v roku 1946 došlo k jeho pričleneniu k Bratislave ako miestnej časti. Dominuje jej výnimočne zástavba rodinných domov, ktoré majú pôvod v časoch keď sa sem usídľovali zamestnanci niekdajší bratislavských priemyselných závodov. Dnes je toto územie doplnené o niekoľko socialistických bytových domov pozdĺž severnej hranice - Gagarinovej ulice. Významnejším prvkom transformácie tohto územia je projekt Nuppu, ktorý premenil niekdajší priemyselný areál pozdĺž južnej hranice, ktorá je tvorená mestským obchvatom. Ten súvisle lemuje toto územie po jeho južnej a východnej strane. Zo západu je hranica tvorená Bajkalskou ulicou, ktorá ústi do križovatky Prievoz.

Premena brownfieldu na vyhľadávané Nuppu (zdroj YIT)

Na východe zóny sa nachádza zväčša zástavba starších priemyselných budov, ktoré sú dnes prenajatá menším prevádzam rôzneho zamerania. Asi nie je trúfalé povedať, že pre pretrvávajúci nedostatok bývania, môžeme v ďalšej dekáde môžeme očakávať obdobný vývoj ako v prípade Nuppu.

Lokalita má totiž vynikajúcu perspektívu vďaka dvom novým plánovaným úsekom vedenie električkovej trate, ktoré sa tu budú zlievať do jednej smerom na Podunajskej Biskupice. Výhodou bude priame napojenie na Ružinovskú radiálu po Mierovej ulici, alebo na radiálu naprieč Mlynskými Nivami, ako najväčším biznis centrom.

Plánovaná realizácia električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a jej prepojenie s Ružinovskou