Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

O lokalite

Začítajte sa do opisu, možno je to to, čo hľadáte

Aktivity
Prechádzky v lesoparku Starý Háj patria k hlavným benefitom, na skok je to aj k vodnej ploche Malého a Veľkého Draždiaku. Po Kutlíkovej ulici sa pomerne rýchlo dostanete aj na Petržalskú Hrádzu, pričom alternatívou je aj prechádzka pozdĺž Chorvátskeho ramena, kde čoskoro pribudnú ďalšie premostenia.
Potraviny
Zástupcom potravín dominujú potraviny Kaufland prístupné z Romanovej ulice, kde sa môžete zastaviť po príjemnej prechádzke pozdĺž Chorvátskeho ramena. Ďalšie potraviny ako Kraj sa nachádzajú hlbšie v sídlisku. V severnej časti sú to potraviny Billa.
Zdravotné služby
Väčšinou budete využívať lekáreň v potravinách Kaufland, kde ide o overený koncept. Menšie lekárne nájdete v rámci vnútroblokov, napríklad na Gessayovej, Rovniankovej ale aj na Kutlíkovej uliici.
Školy
Dve materské školy rovnomerne rozložené v lokalite - jedna na Rovniankovej a ďalšia na Gessayovej, pričom tá na Gessayovej je doplnená aj o kúsok vzdialenú základnú školu. Ďalšie dve základné školy sa nachádzajú na Dudová a Hrobáková, pričom obe zdieľajú areál s obchodnou akadémiou.
Spojenie MHD
Dnes spojenie zabezpečujú autobusy 83,92,95,99 a 98 rôznymi smermi, pričom cesta do centra by nemala zabrať viac ako 25 minút. Vynikajúcou alternatívou je rýchle napojenie na D4R7, či prístup do centra po Rusovskej alebo Panónskej ceste.
Vzdialenosť do centra
Centrum bude dostupné do 10 minút komfortnej cesty električkou po dobudovaní radiály do konca roku 2023. Dnes spojenie zabezpečujú autobusy 83,92,95,99 a 98.

Ide o jednu z väčších a stabilizovaných častí Petržalky, ktorá je zo západu ohraničená Chorvátskym ramenom s pomerne rozsiahlou zelenou plochou. Tú má v dohľadnej dobe preťať nová električková radiála až po zastávku Jurajov Dvor, pričom sa jej dobudovanie podpíše pod výrazne skvalitnenie komfortu života miestnych obyvateľov. Z juhu je táto časť ohraničené Kutlíkovou ulicou s lesoparkom Starý Háj a administratívnym centrum Technopol, pričom ďalej na juh dominuje územiu Malý Draždiak. Z východnej strany je to závodisko Dostihová dráha, pozdĺž Starohajskej ulice, ktorá tvorí hranicu medzi miestnou časťou Ovsište a Starý Háj. Pri pohľade na satelitné zábery ide o atraktívne územie s množstvom zelených plôch v centre Petržalky, ktoré sa po dobudovaní električky krásne otvorí aj ostatku Bratislavy.

Vizualizácia Petržalka City, zdroj A.M. Architects s novou trasou električky v pozadí

Čo sa týka perspektívy rozvoja územia tak tejto téme jednoznačne dominuje Petržalka city od spoločnosti IURIS. Netreba si ho mýliť s jestvujúcimi domami Petržalka City 1 a 2, ktoré boli realizované iným investorom. V prípade IURISu ide o významnú transformáciu územia pozdĺž Chorvátskeho ramena, na území ktorého sa dnes nachádza len neudržiavaná náletová zeleň, starší priemyselný areál a Ihrisko Detský svet Petržalka. Po dokončení tohto rozsiahleho projektu má vzniknúť nové centrum Petržalky, ktoré okrem bývania prinesie množstvo polyfunkčného priestoru pre ďalšie prevádzky, verejné zariadenia či kulturne priestory. Pomerne segregovaná časť Starý Háj odkázaná len na nevyhnutnú infraštruktúru dostane okrem nového prepojenia električkou nové zábavné, kultúrne, pracovné a spoločensky významné centrum v atraktívnom prostredí Chorvátskeho ramena. 

Vizualizácia už dnes dokončeného projektu Hájpark, ktorý bo zasadený do prostredia lesoparku Starý Háj (v pozadí)

K novším developmentom, ktoré sú ukončené, patrí napríklad Hájpark, ktorý vytvoril unikátne bývanie v obklopení samotného lesoparku Starý Háj. Hájpark stojí v bývalom technickom areáli na Kutlíkovej ulici v Petržalke. Lokalita sa nachádza neďaleko dunajskej hrádze, dostihovej dráhy, či jazera Malý Draždiak. Obytný komplex bol pomenovaný podľa blízkej chránenej oblasti Starého hája a zaradil sa medzi nominantov na najvyššie architektonické ocenenia. 

K hlavným lákadlám bývania v tejto lokalita patrí jednoznačne lesopark Starý Háj, ktorý je ideálnym miestom na prechádzky. Zo susediaceho lesoparku je to len kúsok k vodným plochám Malého a Veľkého Draždiaku. Zároveň je kúpa bytu v tejto oblasti skvelou investíciou s ohľadom na vybudovanie nového centra Petržalky pozdĺž novej električkovej radiály. Na mieste kde sa dnes v ohybe Chorvátskeho ramena nachádza náletová zeleň, vyrastie nové kultúrne a spoločenské centrum s bohatou infraštruktúrou a paletou služieb či obchodov . 

Dostupnosť do centra mesta má význam popisovať v budúcom stave, s ohľadom na čoskoro dokončenú električkovú radiálu Petržalka, po ktorej bude premávať spojenie s frekvenciou každých 3 minút a cesta do centra nezaberie viac ako 10 minút komfortnej cesty električkou. Dnes je doprava stále zabezpečovaná autobusovým spojením č. 83, 92, 95, 99 či 192.

Vďaka priamemu napojeniu  na Rusovskú cestu po Kutlíkovej, je táto oblasť dobre prístupná aj po diaľnici D4R7 s pripojením cez Lužný most. 

Už dnes započaté práce na novej Petržalskej radiále električky zvýšia komfort bývania a hodnotu nehnuteľností v oblasti

Po stránke infraštruktúry vzdelávacích zariadení máme tu celkom tri materské školy, severnejšie je to materská škola Gessayova, bližšie k centru lokality je to materská škola na Rovniankovej ulici a v južnej časti na Bradáčovej ulici. Deti môžu pokračovať v štúdiu na štátnych základných školách na Dudovej, Gessayovej, prípadne na súkromnej základnej škole na Hrobákovej ulici. Stredný stupeň reprezentuje obchodná akadémia na Dudovej alebo obchodná akadémia na Hrobákovej. Vďaka spleti vnútroblokových cestičiek so spomalenou dopravou, je väčšina zariadený dostupná bezpečne a na pešo. Nakoľko sa nachádzame v jadre Petržalky, tak do úvahy pripadá aj širšia paleta vzdelávacích zariadení susediacich mestských častí. 

Nosným prvkom nákupov potravín v dostupnej vzdialenosti väčšiny obyvateľov sú potraviny Kaufland s prístupom z Romanovej ulice. Tie oceníte aj pri dochádzaní do a späť z práce využitím budúcej električky, keďže sa nachádzajú v jej susedstve. 

Kaufland prístupný z Romanovej ulice

Väčšie potraviny reprezentujú ešte potraviny Kraj na Romanovej ulici, ktoré ocenia obyvatelia bytových domov pozdĺž tejto štvorprúdovej ulice. V severnejšej časti sú to potraviny Billa, ktoré sú zdieľané so susediacou miestnou časťou Háje. 

Potraviny Kraj so zastávkou Bradáčová

Pre sídliskový charakter sú ostatné potraviny riešené formou večierok, respektíve menších potravín ako sú Malina a ďalšie. 

V rámci aktivít vo voľnom čase oceníte pomerne nové a moderné detské ihriska vo vnútroblokoch a množstvo kaviarní či zmrzlinárni v ich bezprostrednom okolí. Krásne a relaxujúce sú aj prechádzky pozdĺž Chorvátkeho ramena, ktoré bude doplnené o ďalšie nové premostenia, pričom už dnes ponúka kilometre prechádzok s kočíkom alebo na bycikli. V širšom spektre je sú to vodné plochy Malý a Veľký Draždiak. V neposlednom rade v rámci rekreácie je to spomínaná Petržalská hrádza s rýchlym napojením cez Kutlíkovú ucliu s cyklochodníkom a napojením na EUROVELO 6, takzvanej riečnej cyklotrasy. Dopravíte sa ňou aj k neďalekému Rusovskému a Čuňovskému jazeru, ktoré sa stali vyhľadávanou a pomerne dostupnou vodnou plochou aj pre obyvateľov tejto časti Petržalky.

Ihrisko na Rovniankovej ulici v susedstve materskej školy Rovnianková