Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

O lokalite

Začítajte sa do opisu, možno je to to, čo hľadáte

Aktivity
Široké možnosti najmä v okolí Chorvátskeho ramena: behanie, bicyklovanie, korčuľovanie, futbal, hokej, tenis, posilňovanie, po dobudovaní Nového Lida to bude aj bezprostredne dostupná vodná plocha. Množstvo aktivít sa realizuje aj v Sade Janka Krála a pridruženom obchodnom centre Aupark.
Potraviny
Jadrom zóny sú potraviny Billa na Muchovom námestí a Lidl na križovatke Furdekovej a Šustekovej. Menšie potraviny dopĺňajú prevádzky Délia a Malina v areáli Vodotiky, či Terno v južnej časti na Wolkrovej ulici.
Zdravotné služby
Najviac ambulancii je sústredených v Poliklinike Šusteková, prevádzky lekárne však nájdete aj na Lužnej ulici, či v Bille alebo na Muchovom námestí.
Školy
Dobrá infraštruktúra je zabezpečená 3 materskými školami, pre východnú časť Hájov je to materská škola na Šustekovej a Lachovej, na náprotivnej strane materská školy na Pifflovej a Černyševského. Základné školy susedia s materskými na Lachovej, Macharovej a Černyševského, pričom ich dopĺňa súkromná umelecká škola.
Spojenie MHD
Najviac využijete električku č. 3 zo zastávky Jungmannová alebo Furdeková, s jednou zastávkou do centra mesta a čoskoro aj smerom na Draždiak. Autobusy premávajú po Bosákovej ulici s pokračovaním na Jantárovú pričom ide o čísla 83,84,88, 92 a 99.
Vzdialenosť do centra
Po Starom meste Vám to peši nezaberie viac ako 15 minút, električkou je to len 1 zastávka.

Je vysoko pravdepodobné, že aj v v rámci širokej verejnosti, dôjde v nasledujúcich desaťročiach k vyprofilovaniu pojmov Petržalka Háje a Petržalka Sever, ktoré sú často zamieňané, respektíve vnímané ako jedno a to isté. Petržalku Sever, teda územie od brehu Dunaja po Einsteinovu ulicu tvoria zatiaľ len lesné porasty, ktoré sú zo západu ohraničené Sadom Janka Kráľa a areálom výstaviska Incheba a z východnej strany mostom Apollo a Sovím lesom. Kým toto územie tvoria prevažne lesné porasty (vynímajúc vstupnú bránu do Petržalky v podobe významnejších projektov) ostatok územia miestnej časti Háje bolo zastavané a definované v rokoch 1976 - 82 výstavbou panelových bytových domov. Zo západu je sú Háje ohraničené koľajami železničnej dopravy, ktoré sa tiahnu paralelne s Einsteinovou ulicou a následne sa stáčajú ako západná hranica pozdĺž a popod Panónsku cestu. Južnou hranicou je územie miestnej časti Starý Háj, ktorý susedí s východnou hranicou Ovsište.

Hlavnými osami, ktoré predeľujú túto oblasť na menšie celky sú Bosáková ulica, ako spojnica medzi Jantárovou a Dolnozemskou cestou, a potom je to samotná Jantárová cesta, ktorou sa dostanete južnejšie a spolu so železničnou traťou lemuje stabilizované a dostavané územie (panelové a tehlové domy na Černyševského, Wolkrovej či Macharovej ulici).

Štvorprúdová Jantárová ulica s električkou cez Starý Most

Ak na účely tohto opisu pričleníme územie Petržalky Sever k popisu lokality Hájov, tak kúpa nehnuteľnosti v tejto štvrti patrí aktuálne k najlepším investičným rozhodnutiam. Vďaka projektu Nové Lido, ktoré sa podpíše pod výraznú premenu územia, očakávame rovnaký scenár ako v prípade Slnečníc, ktorý dostavba sa podpísala pod výraznejší rast cien bytov pôvodnej okolitej zástavby. Bývanie v tejto miestnej časti zaznamenáva výraznejší dopyt už od čias spustenia električkovej radiály po Starom moste so zastávkami Jungmannova a Farského.

Nové Lido má byť nábrežnou štvrťou s priamym prístupom k brehu Dunaja, pričom od Hájov ho delí iba Einsteinova ulica. Nová zástavba rozsiahleho merítka až 85 tisíc m2 bude zhruba rozdelená napoly, a to na rezidenčnú časť a ostatok v podobe kancelárii a občianskej vybavenosti. Nové Lido zatiaľ presné bilancie nepriblížilo, aj tu však vznikne množstvo bytov, ktoré budú od kancelárskeho súboru (pozdĺž Einsteinovej ulice) oddelené centrálnym parkom. Jadrom územia má byť námestie v predĺžení Námestia M. R. Štefánika, prepojené promenádovým mostom ponad nábrežný park až do areálu Eurovea 2.

Vizualizácia Nového Lida na severe miestnej časti Háje
Pohľad na Nové Lido zo Starého Mesta, zdroj novelido.sk

Háje sú už teraz perfektným miestom na kúpu prvého bývania alebo väčšieho rodinného bývania. Okrem skvelého zázemie služieb aj v podobe Polikliniky na Šustekovej, niekoľkých základných škôl, obchodnému centru Aupark vyniká skvelým napojením do centra mesta električkou. Benefitom je prvok v podobe Chorvátskeho ramena, ktoré bývaniu dodáva kontakt s prírodou a je zároveň dostupným miestom pre aktívny či pasívny relax.

Rameno ponúka kilometre pokojných prechádzok či aktívneho športovania

Aj keď táto miestna časť disponuje len krátkym úsekom tohto ramena Dunaja, ktoré je tu zároveň aj slepo zakončené, jeho aktívne využívanie obyvateľmi tejto časti je na dennom poriadku. Potok bude čoskoro doplnený aj o ďalšie moderné premostenia, ktoré prepoja oba brehy a sprístupnia tak obyvateľom aj inak vzdialenejšie prevádzky. Veľmi známou a vyhľadávanou prevádzkou na konci ramena je Galéria Kontajner, kde si po pár kilometroch na bicykli môžete dopriať pauzu so sviežim koktailom.

Galéria funguje aj s zimnom období, hoci bez terasy

Neposledným prvkom, ktorý odlišuje túto časť od zvyšku Bratislavy je sad Janka Kráľa, ktorý poskytuje príjemné prostredie pre voľnočasové aktivity či relax v prírode. Doplnení je o priame prepojenie s Tyršovým nábrežím s upokojujúcimi výhľadmi na Bratislavský hrad.

Sad Janka Kráľa v zime
Obchodné centrum Aupark zásobí obyvateľov aktivitami a všetkými typmi prevádzok

Novšie developmenty, ktoré len potvrdzujú záujem trhu o bývanie v Hájoch sa sústreďujú v severnejšej časti. Jedným z tradičných developerov, ktorý tu už 15 rokov postupne transformuje územie ulíc Lužná a Šusteková, je Vodotika s.r.o.. Verejný priestor dopĺňa o parky a občiansku vybavenosť, pričom ide o kvalitné bývanie v moderných tehlových stavbách len 400metrov od zastávky Farského s jednou zastávkou do centra mesta.

Park developmentu od VODOTIKA na severe Petržalky

Takzvanú vstupnú bránu do Petržalky formuje výstavba medzi Sadom Janka Krála a radiálou električky so Starým Mostom. Ide o dobre známy a ambiciózny projekt Liget, ktorý predstavuje luxusné a nadštandardný bývanie s krásnymi výhľadmi ponad husté koruny stromov Sadu Janka Kráľa s panorámou Dunaja a Bratislavského hradu.

Ďalším projektom je kontroverzný Green Park od spoločnosti Grafobal Group Development, ktorý má zastavať zelenú plochu na sever od Domu Krasovského a Ligetu. 6tica objektov má prevažne rezidenčný charakter, ktorý je doplnený o niekoľko kancelárskych priestorov. Značná nevoľa á odpor verejnosti k výstavbe je spôsobená najmä mierkou projektu a faktom, že vežiak má dosahovať výšku až 100metrov. Druhou stránkou mince je spôsob akým prebehlo povoľovací proces.

Každopádne, dokončením tejto výstavby Ligetu a dúfajme pozmeneného projektu Green Park, vznikne spolu s Novým Lidom akási vstupná brána do Petržalky, ktorá pozdvihne estetickosť a zmyselnosť koncepcie tohto sídliska.

projekt Green Park, zdroj Expoline

Koncentrácia novej výstavby pozdĺž električkovej trate nie je náhodou. Tento trend bude pokračovať aj po jej predĺžení a radiála sa stane pomyslenou centrálnou osou celej Petržalky. Už dnes sa povoľuje výstavba Nového Centra Petržalky v miestnej časti Starý Háj, ktorého centrom bude prechádzať táto trať.

Zastávka Farského so Starým mostom v pozadí, napravo Bosáková ulica

Centrum mesta je vďaka zastávke Jungmannova rovnako prístupné aj pre jadro sídliska v podobe 12 podlažných panelových bytových domov pozdĺž ulíc Furdeková, Bosákova.

Zatiaľ konečná Jungmannova

Podobne ako ostatné mestské časti, aj tu sa nachádza zariadenie verejného zdravotníctva s prevádzkami rôznych ambulancii v podobe Polikliniky na Šustekovej. Potraviny nakúpite v prevádzke Lidl na Furdekovej ulici, ktoré susedia s areálom základnej školy a gymnázia na Pancúchovej. Alternatívou sú potraviny Billa na Muchovom námestí, ktoré sa nachádzajú v centre Hájov. Ďalšie menšie potraviny nájdete v obchodnom centre Aupark, či v obchodnom centre Eurovea na náprotivnej strane Dunaja.

poliklinika Šusteková so zdravotným strediskom a lekárňou

V prípade školstva neriešite žiadny kompromis. Dobrá infraštruktúra je zabezpečená 3 materskými školami, pre východnú časť Hájov je to materská škola na Šustekovej a Lachovej, na náprotivnej strane materská školy na Pifflovej a Černyševského. Základné školy susedia s materskými na Lachovej, Macharovej a Černyševského, pričom ich dopĺňa súkromná umelecká škola. Zariadenia sú rovnomerne distribuované v rámci územia, pričom vo väčšine prípadov sú bezpečne dostupné aj na pešo.

Areál materskej školy

A čo budúcnosť? Tá sa nesie v znamení Nového Lida. Budúca nábrežná štvrť, ktorá rozšíri centrum Bratislavy a spojí oba brehy rieky a spestrí paletu služieb a voľnočasových aktivít v tejto lokalite. Projekt sa zakladá v jednej z najviac opomenutých častí bývalého kúpaliska Lido na pravom brehu Dunaja. Voľakedy obľúbené miesto obyvateľov Bratislavy bolo a bude atraktívnym priestor pre slnenie, kúpanie a športovanie a spoločenského stretávania. Výhľady na Dunaj, siluetu hradného kopca s Bratislavským hradom a na mestské nábrežia doplnia tak každodenný život terajších a budúcich obyvateľov tejto mestskej časti.

Vizualizácia Nové Lido (zdroj: novelido.sk)

Na záver lokalita ponúka množstvo zelene a športovísk. Je výbornou voľbou ak chcete byt ako investíciu prenajímať. V tejto lokalite sú prenájmy obľúbené a vyhľadávane študentami Ekonomickej univerzity či Univerzity Komenského. Ak máte radi prechádzky, určite si prídete na svoje či už pri Chorvátskom ramene, alebo pri chránených Lužných lesoch.

Viackrát do týždňa si to aj tak namierite na prechádzku do sadu Janka kráľa, ktorý susedí s obchodným centrom Aupark, či na Staromestské nábrežie Dunaja - promenáda obchodného domu Eurovea, ktoré ponúkajú prakticky kompletnú paletu služieb a obchodov. Ďaleko to nie je ani na Petržalskú hrádzu, kde si poriadne zašportujete. S ohľadom na perspektívny vývoj Petržalské nábrežia Dunaja v podobe projektu LIDO, ktorý tu má vybudovať novú štvrť a nové kultúrne centrum, je vízia viac než komfortného bývania zaručená. Ak pracujete v susediacich biznis centrách ako Digital park, Aupark Tower či iná administratíva pozdĺž Einsteinovej ulice, tak je toto jednoznačne Váš favorit.