Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.

Hneď na úvod treba uviesť, že udelenie súhlasu so zriadením sídla spoločnosti nijako nezasahuje do vlastníckeho práva majiteľa k nehnuteľnosti. Rovnako ako v prípade nahlásenia trvalého pobytu podnájomníka, aj v tomto prípade zmena prakticky nastane iba v tom, že na sídlo spoločnosti bude chodiť aj úradná pošta, čím sa uľahčí komunikácia s úradmi, ale spoločnosť nebude môcť s Vašou nehnuteľnosťou nijakým spôsobom disponovať. Treba rátať aj s tým, že v prípade právnických osôb je sídlo viditeľné vo verejne dostupných registroch.

Zriadenie sídla právnickej osoby

Pre zriadenie sídla právnickej osoby je potrebný písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti. Do konca roka 2020 stačí súhlas bez úradného overenia. Ak máte OP s čipom, môžete podať žiadosť o zriadenie sídla aj elektronicky. 

Riziká spojené so súhlasom so zriadením sídla spoločnosti

Riziko, ktoré môže majiteľovi v tejto súvislosti vzniknúť je, ak sa začne voči prihlásenej právnickej osobe exekučné konanie, resp. sa stane insolventnou. Exekučný pracovník bude mať tým pádom právo prísť na sídlo spoločnosti a správať sa k veciam v byte ako k majetku osoby, voči ktorej je konanie vedené. Ale aj tomuto riziku sa dá veľmi ľahko predísť. Stačí ak do nájomnej zmluvy spíšete všetky hnuteľné veci, ktoré sú na byte vo vašom vlastníctve. Ak prenajímate holobyt/holopriestor toto riziko úplne odpadá. Zároveň je vylúčené, aby exekútor výlučne z titulu sídla spoločnosti siahol na majetok prenajímateľa.

Treba mysieť aj na to, že sídlo firmy je verejne prístupná informácia, preto bude treba rátať s návštevami, nie len možných klientov, ale aj úradov. Napr. daňový úrad alebo sociálna poisťovňa môžu vykonávať ohlásené, ale aj neohlásené kontroly za rozličným účelom. Ak sa však na nehnuteľnosti nezdržiavate, nemusíte tento fakt považovať za problém.

Môže nastať komplikácia pri rušení sídla spoločnosti?

Ak nájomca ukončí nájom, resp. presúva si sídlo spoločnosti, túto skutočnosť oznámi na príslušnom súde, kde zadá nové sídlo a súd jeho sídlo zmení v príslušnom registri. Vy ako majiteľ nemusíte robiť nič.

Ak by nastala situácia, že spoločnosť si nechá u Vás zriadené sídlo bez Vášho súhlasu, máte možnosť o tom informovať príslušný súd, že ako majiteľ nehnuteľnosti ďalej nesúhlasite so sídlom spoločnosti. Súd následne vyzve spoločnosť, aby upovedomila súd o novom sídle a splnila si povinnosť ohlásiť nové sídlo spoločnosti. Ak by tak spoločnosť nespravila, hrozí jej, že súd začne konanie o zrušení spoločnosti.


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.
Čítať teraz

Oznamovacia povinnosť vlastníkov bytov pri prenájme

Zmena počtu osôb v domácnosti má vplyv na výpočet úhrady za niektoré služby spojené s bývaním. Zároveň je potrebné mať prehľad o osobách užívajúcich byt alebo nebytový priestor pri prenájmoch.
Čítať teraz

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Čo predstavuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, aké výdavky si môžete uplatniť pri výpočte dane a ako vypočítať daň z prenájmu nehnuteľnosti, vám priblížime v našej poradni.
Čítať teraz

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

V máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714.
Čítať teraz

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu / domu. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy.
Čítať teraz