V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Znalecký posudok - kedy ho budete potrebovať a aká je jeho cena?

Stiahnuť

Znalecký posudok slúži na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, či už konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku. Môžete si ho nechať vypracovať len pre vašu informáciu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa budete touto záležitosťou zaoberať až pri vybavovaní hypotéky, alebo pri inom právnom úkone súvisiacim s kúpou, predajom, ručením a pod.

Pri hypotéke je znalecký posudok jednou z najdôležitejších podmienok nielen získania, ale najmä určenia výšky úveru, ktorý vám bude banka ochotná poskytnúť.

Znalecký posudok pritom môže vypracovať iba odborník, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (zoznam je dostupný tu).

Znalecký posudok stanovuje hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stavu nehnuteľnosti), stanovenia všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita) a povinných príloh. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku. Ponúkame Vám prehľad povinných príloh podľa typu nehnuteľnosti. Znalec si ich môže od vás vypýtať ešte pred samotnou obhliadkou nehnuteľnosti.

Byt:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)*

- doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)**

- pôdorys bytu

Rodinný dom:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)

- technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.) - nájdete v projekte k rodinnému domu ***

Pozemok:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)****

 *stačí vo forme kópie, resp. skenu predmetného dokumentu

** často býva jeho vydanie správcom bytového domu, alebo spoločenstvom vlastníkov spoplatnené a preto odporúčame najprv telefonicky správcovi žiadosť nahlásiť a následne si ho počas stránkových hodín vyzdvihnúť (tip makléra: v prípade že idete po potvrdenie o veku domu a kupujúceho na svoj byt máte istého, rovno si vyžiadajte aj potvrdenie, že voči vám správca neeviduje nedoplatky - budete ho potrebovať neskôr pri podaní kúpnej zmluvy na kataster, viac TU)

***v prípade ak ste o projektovú dokumentáciu prišli, tak je možnosť týchto pár stránok vyžiadať formou overeného odpisu za poplatok na obci (stačí Vám situácia stavby, pôdorys s kótami a rez stavby A a B, nič viac)

****ak nedisponujete stavebným povolením, alebo územným rozhodnutím (riešite väčšinou až keď idete stavať), vyžiadajte si len územno-plánovaciu informáciu na obci, čo je jednoduchý dokument na základe jednej žiadosti, vypracovaný do 30 dní, viac o tom ako ho získať TU 

Pozor, samotné zariadenie a vybavenie domácnosti znalca nezaujíma a preto Vašu drahú kuchynskú dosku znalec nezohľadní pri finálnej cene. Zariadenie bytu / domu si môžete vy sami premietnuť do predajnej ceny nehnuteľnosti.

Znalecký posudok má predpísanú štruktúru a podľa nej musia znalecké posudky vždy obsahovať: titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záver, prílohy a znaleckú doložku.

Koľko zaplatíte za znalecký posudok?

Cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza. Cena sa môže pohybovať od 150-250 eur pre byty, okolo 300 eur a viac pre domy. Poplatok za znalecký posudok hradí žiadateľ o hypotekárny úver ešte predtým ako sa dozvie, či mu banka hypotéku schváli. Niektoré banky však môžu tieto poplatky za znalca v rámci rôznych akcií preplatiť.

Odporúčame si dopredu odkomunikovať s bankou, či akceptuje externých znalcov, prípadne či / aké má skúsenosti s konkrétnym znalcom, ktorého chcete využiť vy. Môžete si tým ušetriť kopu starostí, aj keď väčšina bánk s externými znalcami problém nemá. Tatra banka, VÚB banka, alebo ČSOB akceptuje akéhokoľvek znalca zapísaného v zozname znalcov MS SR v odbore stavebníctva v odvetví: Odhad hodnoty nehnuteľností.

V prípade, že sa rozhodnete využiť služby nášho hypocentra, vám preplatíme znalecký posudok až do výšky 250€. Okrem toho vám vypracujeme 3 najlepšie ponuky bánk a poskytneme právne poradenstvo. Viac informácii o tejto službe nájdete TU.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako funguje realitná služba #bezprovízie - krok za krokom

Nie je Vám jasné ako funguje naša realitná služba #bezprovízie? V ktorom kroku prídeme nafotiť vašu nehnuteľnosť, alebo ako prebieha platba za náš balík? Prečítajte si nasledujúci text, ktorý Vás prevedie celým postupom úspešného predaja nehnuteľnosti.

Čítať teraz

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Predávate dom / byt / pozemok, ale neviete ako určiť tú správnu cenu? Nejde vôbec o jednoduchú úlohu - pri nízkej cene môžete prerobiť, naopak, ak cenu nastavíte privysoko, bude sa Váš predaj naťahovať. Naša realitná kancelária Vám ponúka vypracovanie tzv. cenovej mapy zadarmo. Prezradíme Vám aj ako pri stanovení ceny postupujeme.

Čítať teraz

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 1 - Rezervácia nehnuteľnosti

Ak ste sa dostali do štádia, že Vaša nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na kúpnej cene a podmienkach zmluvy, gratulujeme Vám! No netreba zabúdať na to, že aj ďalšie kroky sú veľmi dôležité. V prípade, že využívate služby nášej právnej pomoci, celým procesom Vás bude sprevádzať a dohliadať naň náš odborník.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 2 - Zaistenie financovania nehnuteľnosti

Rozlišujeme dva základné spôsoby financovania kúpy nehnuteľnosti a to: hypotékou alebo vlastnými prostriedkami. V prípade ak kupujúci bude financovať kúpu nehnuteľnosti pomocou hypotekárneho úveru, musí počítať s niekoľkými úkonmi, ktoré bude potrebné urobiť medzi podpisom rezervačnej zmluvy a podpisom kúpnej zmluvy. K tomu, aby banka schválila hypotéku bude potrebovať okrem údajov od kupujúceho (žiadateľa) aj návrh kúpnej zmluvy a znalecký posudok. 

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 3 - Kúpna zmluva

Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy. Pokiaľ ste išli podľa nášho postupu, väčšinu podkladov bude mať právnik k dispozícii už z procesu prípravy rezervačnej zmluvy. Ale vo všeobecnosti bude potrebovať podobné podklady uvedené v odstavci ”Základné údaje v rezervačnej zmluve”. Zoznam sa môže v niektorých prípadoch predĺžiť, tieto situácie rozoberieme v nasledujúcom texte..

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 4 - Podanie na kataster

V deň podpisu zmlúv je logistika veľmi dôležitá. V prípade využitia služieb našej spoločnosti Vás procesom sprevádza buď odborník z právneho alebo finančného tímu. Uvedieme niekoľko rôznych scenárov závislých najmä od spôsobu financovania, resp. zabezpečenia úschovy finančných prostriedkov.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 5 - Finančné plnenie

Najrýchlejšie prídu peniaze na účet predávajúceho pri financovaní hypotékou. Áno, je to tak, aj keď mnohokrát pre predávajúceho býva lákavejší hotovostný kupec a môže mať výhodu pri zjednávaní ceny. Tá výhoda však neplatí pokiaľ je klient už preverený finančným poradcom a má hypokartu.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 6 - Odovzdanie

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte dojednané v kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas pripomienkovania kúpnej zmluvy.

Čítať teraz

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Ak predávate byt, povinnou prílohou k zmluve o prevode vlastníctva bude vyhlásenie správcu domu o tom, že ako vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemáte žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Potvrdenie o nedoplatkoch je zároveň povinnou prílohou pri podávaní návrhu na vklad do katastra.

Čítať teraz