V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Znalecký posudok - kedy ho budete potrebovať a aká je jeho cena?

Stiahnuť

Stiahnuť

Znalecký posudok slúži na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, či už konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku. Môžete si ho nechať vypracovať len pre vašu informáciu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa budete touto záležitosťou zaoberať až pri vybavovaní hypotéky, alebo pri inom právnom úkone súvisiacim s kúpou, predajom, ručením a pod.

Pri hypotéke je znalecký posudok jednou z najdôležitejších podmienok nielen získania, ale najmä určenia výšky úveru, ktorý vám bude banka ochotná poskytnúť.

Znalecký posudok pritom môže vypracovať iba odborník, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (zoznam je dostupný tu).

Znalecký posudok stanovuje hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stavu nehnuteľnosti), stanovenia všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita) a povinných príloh. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku. Ponúkame Vám prehľad povinných príloh podľa typu nehnuteľnosti. Znalec si ich môže od vás vypýtať ešte pred samotnou obhliadkou nehnuteľnosti.

Byt:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)*

- doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)**

- pôdorys bytu

Rodinný dom:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)

- technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.) - nájdete v projekte k rodinnému domu ***

Pozemok:

- aktuálna kópia listu vlastníctva

- aktuálna kópia z katastrálnej mapy

- územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)****

 *stačí vo forme kópie, resp. skenu predmetného dokumentu

** často býva jeho vydanie správcom bytového domu, alebo spoločenstvom vlastníkov spoplatnené a preto odporúčame najprv telefonicky správcovi žiadosť nahlásiť a následne si ho počas stránkových hodín vyzdvihnúť (tip makléra: v prípade že idete po potvrdenie o veku domu a kupujúceho na svoj byt máte istého, rovno si vyžiadajte aj potvrdenie, že voči vám správca neeviduje nedoplatky - budete ho potrebovať neskôr pri podaní kúpnej zmluvy na kataster, viac TU)

***v prípade ak ste o projektovú dokumentáciu prišli, tak je možnosť týchto pár stránok vyžiadať formou overeného odpisu za poplatok na obci (stačí Vám situácia stavby, pôdorys s kótami a rez stavby A a B, nič viac)

****ak nedisponujete stavebným povolením, alebo územným rozhodnutím (riešite väčšinou až keď idete stavať), vyžiadajte si len územno-plánovaciu informáciu na obci, čo je jednoduchý dokument na základe jednej žiadosti, vypracovaný do 30 dní, viac o tom ako ho získať TU 

Pozor, samotné zariadenie a vybavenie domácnosti znalca nezaujíma a preto Vašu drahú kuchynskú dosku znalec nezohľadní pri finálnej cene. Zariadenie bytu / domu si môžete vy sami premietnuť do predajnej ceny nehnuteľnosti.

Znalecký posudok má predpísanú štruktúru a podľa nej musia znalecké posudky vždy obsahovať: titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záver, prílohy a znaleckú doložku.

Koľko zaplatíte za znalecký posudok?

Cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza. Cena sa môže pohybovať od 150-250 eur pre byty, okolo 300 eur a viac pre domy. Poplatok za znalecký posudok hradí žiadateľ o hypotekárny úver ešte predtým ako sa dozvie, či mu banka hypotéku schváli. Niektoré banky však môžu tieto poplatky za znalca v rámci rôznych akcií preplatiť.

Odporúčame si dopredu odkomunikovať s bankou, či akceptuje externých znalcov, prípadne či / aké má skúsenosti s konkrétnym znalcom, ktorého chcete využiť vy. Môžete si tým ušetriť kopu starostí, aj keď väčšina bánk s externými znalcami problém nemá. Tatra banka, VÚB banka, alebo ČSOB akceptuje akéhokoľvek znalca zapísaného v zozname znalcov MS SR v odbore stavebníctva v odvetví: Odhad hodnoty nehnuteľností.

V prípade, že sa rozhodnete využiť služby nášho hypocentra, vám preplatíme znalecký posudok až do výšky 250€. Okrem toho vám vypracujeme 3 najlepšie ponuky bánk a poskytneme právne poradenstvo. Viac informácii o tejto službe nájdete TU.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

alebo skúste vyhľadávanie, určite niečo pre Vás nájdeme

Úschova peňazí v banke - banková vinkulácia

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Ako funguje realitná služba #bezprovízie - krok za krokom

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu