Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zmena odberateľov na nového majiteľa nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody, elektriny či plynu. Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody, elektriny či plynu. Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

Zmena odberateľa BVS

Čo treba k vyplneniu:

 1. osobné údaje aktuálneho a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 2. úmrtný (ak predávate zdedenú nehnuteľnosť po zosnulom a predávajúci neprehlasovali na seba vodu)
 3. číslo odberného miesta OM, ktoré nájdete na zmluve o dodávke vody
 4. stav meradla spotrebovanej vody (hlavný uzáver aj s meradlom býva často v exteriéry rodinného domu)
 5. číslo meracieho zariadenia
 6. informáciu o želanom spôsobe platby nového odberateľa (mesačne / kvartálne)
 7. údaj o počte osôb ktoré budú žiť v domácnosti

Vyplnenie formulára

Ide o formulár, ktorý je vypracovaný spoločnosťou BVS, pričom jeho podpísaný sken, prípadne originál ak posielate poštou, je nutnou náležitosťou na začatie konania zmeny odberateľa.

Zaslanie žiadosti

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte:

Zmena odberateľa PSS

Pred pustením sa do vypĺňania žiadosti odporúčame si nachystať poslednú faktúru za plyn, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie pre odberné miesto.

Čo treba k vyplneniu:

 1. osobné údaje aktuálneho a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 2. číslo POD odberného mieste, ktoré nájdete na zmluve o odbere alebo faktúre
 3. číslo meracieho zariadenia
 4. stav meradla meradla spotreby plynu (pri bytoch sa najčastejšie nachádza v susedstve vykurovacieho zariadenia a v prípade domov je to v exteriéry)
 5. informáciu o želanom spôsobe platby nového odberateľa (mesačne / kvartálne) a vybranej tarife D1 / D2 a podobne (podrobný opis tu: )

*v prípade nájomcu alebo iného titulu zmeny odberateľa je nutné doložiť doklad o práve užívať odberné miesto (kópia nájomnej zmluvy, písomný súhlas vlastníka)

image.png

Vyplnenie formulára

Ide o formulár, ktorý je vypracovaný spoločnosťou PSS, pričom jeho podpísaný sken, prípadne originál ak posielate poštou, je nutnou náležitosťou na začatie konania zmeny odberateľa.

Zaslanie žiadosti

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte:

Zmena odberateľa ZSE

Pri predaji nehnuteľnosti medzi dvoma fyzickými osobami je potrebné zmeniť odberateľa elektriny, pretože platby za energie uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu, a nie nevyhnutne vlastník nehnuteľnosti. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platí pôvodný majiteľ.

Čo treba k vyplneniu:

Najprv sa uistite, že všetky platby boli uhradené a nemáte žiaden nedoplatok za odber elektriny. Zároveň si zapíšte stav elektromera (bez desatinného miesta), ktorý by mal byť odsúhlasený aj novým majiteľom, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Ďalej si pripravte:

 1. osobné údaje pôvodného a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 2. Vaše zákaznícke číslo
 3. adresu a EIC odberného miesta, ktoré chcete prepísať (EIC nájdete na faktúre za dodávku a distribúciu elektriny v časti Údaje o odbernom mieste - viď. príloha)
 4. stav elektromera
 5. Nový odberateľ si ďalej vyberá platobné podmienky (mesačne / kvartálne) a spôsob úhrady

Vyplnenie formulára

Ide o formulár, ktorý je vypracovaný spoločnosťou ZSE, pričom jeho podpísaný sken, prípadne originál ak posielate poštou, je nutnou náležitosťou na začatie konania zmeny odberateľa.

Je nevyhnutné, aby žiadosť podpísal aj nový zákazník.

PDF is not displayable

Nový odberateľ mení dodávateľa

V tomto prípade si treba dať pozor, je nutné vyplniť túto žiadosť nižšie, ktorú podpisuje len pôvodný odberateľ, pričom ide o ukončenie odberu dohodou. V tomto prípade je nutné zaslať sken dokumentu na kontakty uvedené nižšie aby sa odberné miesto vyradilo z evidencie pôvodného dodávateľa a nový dodávateľ si mohol nahlásiť registráciu.

Odporúčame pred zaslaním pôvodnému dodávateľovi (ZSE) aby už v tomto momente mal  nový odberateľ podpísanú zmluvu o dodávke elektriny už s novým dodávateľom.

PDF is not displayable

Zaslanie žiadosti

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte

 • e‑mailom (z e‑mailovej adresy, ktorú máte v ZSE nahlásenú) na adresu:

kontakt@zse.sk

 • poštou na adresu: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1
 • osobne do ktoréhokoľvek ZSE Centra

Zmena cez telefón

Je možná aj telefonické prehlásenie odberateľa na odbernom mieste. Vrelo ho odporúčame ak nový odberateľ zostáva u rovnakého dodávateľa elektrickej energie (pre tento prípad ZSE), nakoľko sa to dá zvládnuť do 5 minút priamo pri odovzdaní.

Stačí ak je na nehnuteľnosti prítomný aj odovzdávajúci a preberajúci (nie je nutná osobná prítomnosť, prihlasujúci sa na odber ma čas 3 pracovné dni na prihlásenie sa do ZSE) zavolajú na zákaznícku linku:

Aké ďalšie kroky je nutné vykonať pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájdete v našom príspevku Odovzdanie nehnuteľnosti.


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať