V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zmena odberateľa vody pri predaji nehnuteľnosti

Nahlásenie zmeny odberateľa BVS

Stiahnuť

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti (BVS). Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene. 

Kedy treba nahlásiť zmenu odberateľa BVS? Vždy v prípade zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu alebo verejný vodovod. Táto zmena sa nahlasuje bezodkladne po uvedenej zmene, buď písomne alebo osobne v zákazníckych centrách BVS (kontakty a zákaznícke hodiny nájdete tu).

Ak sa rozhodnete pre písomne ohlásenie zmeny, bude potrebné vyplniť tlačivo “Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste” a zaslať ho BVS poštou, emailom alebo faxom. Pre vyplnenie formuláru si pripravte informácie o odbernom mieste a o odhlasujúcej a prihlasujúcej osobe, pričom je vyžadovaný podpis oboch strán (odhlasujúceho a prihlasujúceho). 

Okrem zmeny odberateľa je predchodca aj nástupca povinný oznámiť aj dátum a stav na vodomere, ku ktorému zmena nastala.

Pre prihlásenie nového odberateľa je nevyhnutné predložiť doklad preukazujúci majetkovú podstatu (LV, kúpna zmluva, nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra), OP, alebo iný identifikačný doklad. V prípade právnických osôb je potrebný výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, IČO, DIČ, číslo účtu.

Novému odberateľovi bude vyhotovená zmluva v 2 vyhotoveniach, obe bude potrebné podpísať a poslať poštou na korešpondenčnú adresu BVS. Následne dostanete 1 vyhotovenie zmluvy podpísanej oboma stranami naspäť.

V prípade, že ako nový vlastník nemáte žiaden s uvedeným dokladov preukazujúcich majetkovú podstatu (čo by sa Vám však určite nemalo stať), nie je možné vykonať zmenu odberateľa, ale len zmenu adresy zasielania faktúr.

Aké ďalšie kroky je nutné vykonať pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájdete v našom príspevku Odovzdanie nehnuteľnosti.


Nenašli ste čo ste hľadali?

Odovzdanie nehnuteľnosti

Ak sú zmluvy podpísané, podané na katastri a peniaze za nehnuteľnosť prevedené, tak v tejto chvíli Vás čaká už len odovzdanie nehnuteľnosti. Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve.

Čítať teraz

Prepis odberateľa elektriny pri predaji nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti medzi dvoma fyzickými osobami je potrebné zmeniť odberateľa elektriny, pretože platby za energie uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu, a nie nevyhnutne vlastník nehnuteľnosti.

Čítať teraz

Zmena odberateľov na nového majiteľa nehnuteľnosti

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody, elektriny či plynu. Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

Čítať teraz