Poradňa

Vyhľadávanie listu vlastníctva

Dominik Petrovič
pridané
February 2020
Príloha:

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”.

Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať:

 1. Adresou nehnuteľnosti
 2. Menom vlastníka, prípadne číslom bytovej / nebytovej jednotky, ak je tá súčasťou bytového domu alebo rodinného domu s viac jednotkami

Rovnako pomôže pri vyhľadávaní aj súpisné číslo stavby alebo číslo parcely prevodu. Často však pri kontakte s realitným maklérom je problém sa k týmto informáciám dopracovať z dôvodu “ochrany obchodu”, u nás však tieto podklady vrátane predpisu zálohových platieb a mnohých ďalších obdržíte na mail ešte pred samotnou obhliadkou. 

Vyhľadať si ho viete hneď dvoma spôsobmi, my však rozoberieme ten, ktorý nám v praxi funguje najlepšie a to cez portál mapka.gku.sk

*ako alternatívu zvykneme používať katastrálny portál lokalizovaný na kapor.sk, ale použitím portálu mapky si šetríme čas nakoľko máme hneď aj prehľad o stave katastrálneho zákresu.

Vyhľadávanie našim spôsobom

V prvom rade navštívte portál mapka.gku.sk. Takto vyzerá stránka, ktorá sa Vám načíta po zadaní adresy do vyhľadávača.Treba kliknúť na "Pokračovať" v prípade úvodnej správy a obratom sa nám zobrazí vyhľadávací riadok, ktorý bude náš navigačný bod pre prácu so stránkou. 


Ako prvé treba začať zadaním obce alebo ulice a následne filtrovať zo zoznamu ponúk, ktoré pre Vás vyhľadávač našiel. V prípade, že sa vydáte cestou zadania obce, tak si ju po vyhľadaní vždy uzamknite, inak nebude možné pokračovať v hľadaní zadaním čísla parcely alebo súpisného čísla.


Aby sme to teda zhrnuli, máte celkom dve možnosti ako uskutočniť hľadanie. Buď zadáte presnú adresu, alebo v prípade, že má vyhľadávač s adresou problém, zvoľte metódu voľby obce (uzamknite obec) s dodatočným zadaním ulice a čísla. 

Každopádne, výsledkom Vám bude nájdenie konkrétnej parcely. Nezáleží na tom, či ste hľadali podľa súpisného čísla alebo čísla parcely, vždy je výsledkom parcela. Výstup hľadania vyzerá takto.
V ľavej časti máte 3 hlavné navigačné tlačidlá a stránka Vám ukáže ako prvé vlastníka parcely. V tomto prípade je vlastníkom právnicky subjekt vo výlučnom podiele 1/1.

Generovanie listu vlastníctva

Pre vygenerovanie LV používate vždy tieto dve veľké ikony. Je jedno, či ste sa dopracovali k parcele / stavbe s kompletným zoznamom vlastníkov, alebo len čiastočným, vždy je možné získať LV. Ten sa Vám načíta do novej karty. V prípade ak by na parcele stál bytový dom alebo rodinný dom s 3 bytovými jednotkami tak sa zobrazia všetci vlastníci. To platí aj v prípade ak je niekoľko podielových vlastníkov. Kliknutím na vlastníka sa môžete dopracovať k takzvanému čiastočnému výpisu listu vlastníctva, čo je štandardný list vlastníctva len na rozdiel od úplného obsahuje údaje len o konkrétnom vlastníkovi.A takto jednoducho sa dopracujete k výpisu listu pre konkrétneho vlastníka nehnuteľnosti. Kliknutím na šípku späť sa vrátite k spomínaným 3 tlačidlám. Tie prakticky zodpovedajú deľbe na sekcie v prípade listu vlastníctva, ktoré sme si opísali v príspevku “Čítanie z listu vlastníctva”.  

Prvé tlačidlo Vám zobrazuje vlastníkov (na liste vlastníctva časť B). Tlačidlo, ktoré je druhé v poradí a príznačne označené ikonou domčeka zodpovedá sekcii, v ktorej máte zapísané stavby na danej parcele. 
Pre zistenie viac detailov o stavbe kliknite na vygenerovanie listu vlastníctva. Pod tretím tlačidlom označeným ikonou “Informácie” sa skrývajú parametre k parcele ako:

 1. Výmera
 2. Druh pozemku
 3. Spôsob využívania pozemku
 4. Umiestnenie pozemku
 • intravilán
 • extravilán

A ďalšie …Táto katastrálna mapka je natoľko šikovná, že Vám umožňuje zobrazenú parcelu aj so všetkými informáciami rovno vytlačiť alebo zmerať. Pre nás je zaujímavejšie práve meranie, ktoré aktívne využívame v rámci príprav na predaj domu alebo pozemku.

Kliknutím na menu v hornej ľavej časti vyvoláte postranné menu, ktoré ponúka niekoľko ďalších možností.


My klikneme na ikonu meranie.Je to šikovný nástroj, ktorý pomocou umiestnenia niekoľkých bodov zmeria strany pozemku a určí aj jeho výmeru. Samozrejme, údaje sú orientačné a treba rešpektovať výmeru uvedenú na liste vlastníctva. Ale pre definovanie dĺžky a šírky pozemku je to voľba číslo jedna.


V rámci používania tohto portálu sú toto asi najhlavnejšie úkony, ktoré by ste mohli využiť. Za zmienku možno ešte stojí zmena podkladu, na ktorom sa Vám katastrálna mapa zobrazuje a to do:

 1. ZBGIS
 2. Satelitné - najviac používané
 3. Orto-foto
 4. DMR3Používanie katastrálnej mapy odporúčame vykonať ak Vás nejaká ponuka pozemku alebo rodinného domu zaujala (vrátane bytu v rodinnom dome). V prípade bytového domu nehrá až takú veľkú rolu, ale dá sa použiť na vyhľadanie listu vlastníctva, ktoré je jednoduchšie ako v prípade katastrálneho portálu.

*zoznam vlastníkov v ľavej časti v prípade bytového domu je rýchlejšie pre listovanie a získanie čiastočného výpisu listu vlastníctva.

Na záver už len: Prosím skontrolujte si stav a legislatívnu formu prístupovej cesty. Tým nemyslíme, či je prejazdná, ale či parcela, ktorú kupujete (záhrada alebo zastavaná) susedí:

 1. S parcelou verejného orgánu (prechod garantovaný verejným majetkom).
 2. V podielovom vlastníctve niekoľkých vlastníkov a Vás (susedných parciel) a táto parcela hraničí s parcelou verejného orgánu.
 3. Susediaca parcela má v časti C (ťarchy) zapísané vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parcely ktorú kupujete.


Až príliš často sa nám stáva, že nás klienti oslovia s požiadavkou na predaj nehnuteľnosti, ktorá nemá vysporiadaný prístup a takúto nehnuteľnosť nielenže klientom neodporúčame nadobúdať, ale ju nezaloží ako ručenia žiadna z bánk.


 Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka