Nezmeškajte už žiadny príspevok

Poradňa

Vyhľadávanie listu vlastníctva

Dominik Petrovič
pridané
February 2020
Príloha:

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”.

Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať:

 1. Adresou nehnuteľnosti
 2. Menom vlastníka, prípadne číslom bytovej / nebytovej jednotky, ak je tá súčasťou bytového domu alebo rodinného domu s viac jednotkami

Rovnako pomôže pri vyhľadávaní aj súpisné číslo stavby alebo číslo parcely prevodu. Často však pri kontakte s realitným maklérom je problém sa k týmto informáciám dopracovať z dôvodu “ochrany obchodu”, u nás však tieto podklady vrátane predpisu zálohových platieb a mnohých ďalších obdržíte na mail ešte pred samotnou obhliadkou. 

Vyhľadať si ho viete hneď dvoma spôsobmi, my však rozoberieme ten, ktorý nám v praxi funguje najlepšie a to cez portál mapka.gku.sk

*ako alternatívu zvykneme používať katastrálny portál lokalizovaný na kapor.sk, ale použitím portálu mapky si šetríme čas nakoľko máme hneď aj prehľad o stave katastrálneho zákresu.

Vyhľadávanie našim spôsobom

V prvom rade navštívte portál mapka.gku.sk. Takto vyzerá stránka, ktorá sa Vám načíta po zadaní adresy do vyhľadávača.Treba kliknúť na "Pokračovať" v prípade úvodnej správy a obratom sa nám zobrazí vyhľadávací riadok, ktorý bude náš navigačný bod pre prácu so stránkou. 


Ako prvé treba začať zadaním obce alebo ulice a následne filtrovať zo zoznamu ponúk, ktoré pre Vás vyhľadávač našiel. V prípade, že sa vydáte cestou zadania obce, tak si ju po vyhľadaní vždy uzamknite, inak nebude možné pokračovať v hľadaní zadaním čísla parcely alebo súpisného čísla.


Aby sme to teda zhrnuli, máte celkom dve možnosti ako uskutočniť hľadanie. Buď zadáte presnú adresu, alebo v prípade, že má vyhľadávač s adresou problém, zvoľte metódu voľby obce (uzamknite obec) s dodatočným zadaním ulice a čísla. 

Každopádne, výsledkom Vám bude nájdenie konkrétnej parcely. Nezáleží na tom, či ste hľadali podľa súpisného čísla alebo čísla parcely, vždy je výsledkom parcela. Výstup hľadania vyzerá takto.
V ľavej časti máte 3 hlavné navigačné tlačidlá a stránka Vám ukáže ako prvé vlastníka parcely. V tomto prípade je vlastníkom právnicky subjekt vo výlučnom podiele 1/1.

Generovanie listu vlastníctva

Pre vygenerovanie LV používate vždy tieto dve veľké ikony. Je jedno, či ste sa dopracovali k parcele / stavbe s kompletným zoznamom vlastníkov, alebo len čiastočným, vždy je možné získať LV. Ten sa Vám načíta do novej karty. V prípade ak by na parcele stál bytový dom alebo rodinný dom s 3 bytovými jednotkami tak sa zobrazia všetci vlastníci. To platí aj v prípade ak je niekoľko podielových vlastníkov. Kliknutím na vlastníka sa môžete dopracovať k takzvanému čiastočnému výpisu listu vlastníctva, čo je štandardný list vlastníctva len na rozdiel od úplného obsahuje údaje len o konkrétnom vlastníkovi.A takto jednoducho sa dopracujete k výpisu listu pre konkrétneho vlastníka nehnuteľnosti. Kliknutím na šípku späť sa vrátite k spomínaným 3 tlačidlám. Tie prakticky zodpovedajú deľbe na sekcie v prípade listu vlastníctva, ktoré sme si opísali v príspevku “Čítanie z listu vlastníctva”.  

Prvé tlačidlo Vám zobrazuje vlastníkov (na liste vlastníctva časť B). Tlačidlo, ktoré je druhé v poradí a príznačne označené ikonou domčeka zodpovedá sekcii, v ktorej máte zapísané stavby na danej parcele. 
Pre zistenie viac detailov o stavbe kliknite na vygenerovanie listu vlastníctva. Pod tretím tlačidlom označeným ikonou “Informácie” sa skrývajú parametre k parcele ako:

 1. Výmera
 2. Druh pozemku
 3. Spôsob využívania pozemku
 4. Umiestnenie pozemku
 • intravilán
 • extravilán

A ďalšie …Táto katastrálna mapka je natoľko šikovná, že Vám umožňuje zobrazenú parcelu aj so všetkými informáciami rovno vytlačiť alebo zmerať. Pre nás je zaujímavejšie práve meranie, ktoré aktívne využívame v rámci príprav na predaj domu alebo pozemku.

Kliknutím na menu v hornej ľavej časti vyvoláte postranné menu, ktoré ponúka niekoľko ďalších možností.


My klikneme na ikonu meranie.Je to šikovný nástroj, ktorý pomocou umiestnenia niekoľkých bodov zmeria strany pozemku a určí aj jeho výmeru. Samozrejme, údaje sú orientačné a treba rešpektovať výmeru uvedenú na liste vlastníctva. Ale pre definovanie dĺžky a šírky pozemku je to voľba číslo jedna.


V rámci používania tohto portálu sú toto asi najhlavnejšie úkony, ktoré by ste mohli využiť. Za zmienku možno ešte stojí zmena podkladu, na ktorom sa Vám katastrálna mapa zobrazuje a to do:

 1. ZBGIS
 2. Satelitné - najviac používané
 3. Orto-foto
 4. DMR3Používanie katastrálnej mapy odporúčame vykonať ak Vás nejaká ponuka pozemku alebo rodinného domu zaujala (vrátane bytu v rodinnom dome). V prípade bytového domu nehrá až takú veľkú rolu, ale dá sa použiť na vyhľadanie listu vlastníctva, ktoré je jednoduchšie ako v prípade katastrálneho portálu.

*zoznam vlastníkov v ľavej časti v prípade bytového domu je rýchlejšie pre listovanie a získanie čiastočného výpisu listu vlastníctva.

Na záver už len: Prosím skontrolujte si stav a legislatívnu formu prístupovej cesty. Tým nemyslíme, či je prejazdná, ale či parcela, ktorú kupujete (záhrada alebo zastavaná) susedí:

 1. S parcelou verejného orgánu (prechod garantovaný verejným majetkom).
 2. V podielovom vlastníctve niekoľkých vlastníkov a Vás (susedných parciel) a táto parcela hraničí s parcelou verejného orgánu.
 3. Susediaca parcela má v časti C (ťarchy) zapísané vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parcely ktorú kupujete.


Až príliš často sa nám stáva, že nás klienti oslovia s požiadavkou na predaj nehnuteľnosti, ktorá nemá vysporiadaný prístup a takúto nehnuteľnosť nielenže klientom neodporúčame nadobúdať, ale ju nezaloží ako ručenia žiadna z bánk.


 Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Live chat
Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpne zmluvy
 • Pripomienky a jednanie
 • Elektronické podanie
 • Autorizovaní advokáti
 • Kolok za skrátené konanie s nami za 118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe
Máte otázky?
Radi Vám ich zodpovieme cez náš live chat alebo na telefónnom čísle 0950 880 132