Máte právnu otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Poradňa

Vyhľadávanie listu vlastníctva

Príloha:

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie z listu vlastníctva”.

Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať:

 1. Adresou nehnuteľnosti
 2. Menom vlastníka, prípadne číslom bytovej / nebytovej jednotky, ak je tá súčasťou bytového domu alebo rodinného domu s viac jednotkami

Rovnako pomôže pri vyhľadávaní aj súpisné číslo stavby alebo číslo parcely prevodu. Často však býva pri kontakte s realitným maklérom problémom sa k týmto informáciám dopracovať z dôvodu “ochrany obchodu”. U nás tieto podklady vrátane predpisu zálohových platieb a mnohých ďalších obdržíte na email ešte pred samotnou obhliadkou. 

Vyhľadať si ho viete hneď dvoma spôsobmi, my však rozoberieme ten, ktorý nám v praxi funguje najlepšie, a to cez portál mapka.gku.sk.

*ako alternatívu zvykneme používať katastrálny portál kapor.sk, ale použitím portálu mapky si šetríme čas nakoľko máme hneď aj prehľad o stave katastrálneho zákresu.

Vyhľadávanie našim spôsobom

V prvom rade navštívte portál mapka.gku.sk. Takto vyzerá stránka, ktorá sa Vám načíta po zadaní adresy do vyhľadávača.


vyhľadávanie listu vlastníctva


Treba kliknúť na "Pokračovať" v prípade úvodnej správy a následne sa nám zobrazí vyhľadávací riadok, ktorý bude náš navigačný bod pre prácu so stránkou. 


vyhľadávanie listu vlastníctva podľa adresy

Ako prvé treba začať zadaním obce alebo ulice a následne filtrovať zo zoznamu ponúk, ktoré pre Vás vyhľadávač našiel. V prípade, že sa vydáte cestou zadania obce, tak si ju po vyhľadaní vždy uzamknite, inak nebude možné pokračovať v hľadaní zadaním čísla parcely alebo súpisného čísla.

vyhľadávanie listu vlastníctva podľa adresy časť mesta


Aby sme to teda zhrnuli, máte celkom dve možnosti ako uskutočniť hľadanie. Buď zadáte presnú adresu, alebo v prípade, že má vyhľadávač s adresou problém, zvoľte metódu voľby obce (uzamknite obec) s dodatočným zadaním ulice a čísla. 

Každopádne, výsledkom Vám bude nájdenie konkrétnej parcely. Nezáleží na tom, či ste hľadali podľa súpisného čísla alebo čísla parcely, vždy je výsledkom parcela. Výstup hľadania vyzerá takto.vyhľadávanie listu vlastníctva vlastník parcely


V ľavej časti máte 3 hlavné navigačné tlačidlá a stránka Vám ukáže ako prvé vlastníka parcely. V tomto prípade je vlastníkom právnicky subjekt vo výlučnom podiele 1/1.

Generovanie listu vlastníctva

Pre vygenerovanie LV používate vždy tieto dve veľké ikony. Je jedno, či ste sa dopracovali k parcele / stavbe s kompletným zoznamom vlastníkov, alebo len čiastočným, vždy je možné získať LV. Ten sa Vám načíta do novej karty. 


generovanie listu vlastníctva LV úplný a LV čiastočný


V prípade ak by na parcele stál bytový, alebo rodinný dom s 3 bytovými jednotkami tak sa zobrazia všetci vlastníci. To platí aj v prípade ak je niekoľko podielových vlastníkov. Kliknutím na vlastníka sa môžete dopracovať k takzvanému čiastočnému výpisu listu vlastníctva, čo je štandardný list vlastníctva, len na rozdiel od úplného výpisu obsahuje údaje len o konkrétnom vlastníkovi.


list vlastníctva LV úplný a LV čiastočný


A takto jednoducho sa dopracujete k výpisu listu pre konkrétneho vlastníka nehnuteľnosti. Kliknutím na šípku späť sa vrátite k spomínaným 3 tlačidlám. 


list vlastníctva vlastník nehnuteľnosti


Tie prakticky zodpovedajú deľbe na sekcie v prípade listu vlastníctva, ktoré sme si opísali v príspevku “Čítanie z listu vlastníctva”.  

Prvé tlačidlo Vám zobrazuje vlastníkov (na liste vlastníctva časť B). Tlačidlo, ktoré je druhé v poradí a je označené ikonou domčeka zodpovedá sekcii, v ktorej máte zapísané stavby na danej parcele. list vlastníctva vyhľadávanie súpisné číslo


Pre zistenie viac detailov o stavbe kliknite na vygenerovanie listu vlastníctva. Pod tretím tlačidlom označeným ikonou “Informácie” sa skrývajú parametre k parcele ako:

 1. Výmera
 2. Druh pozemku
 3. Spôsob využívania pozemku
 4. Umiestnenie pozemku
 • intravilán
 • extravilán

A ďalšie …


list vlastníctva vyhľadávanie umiestnenie pozemku intravilán extravilán


Táto katastrálna mapka je natoľko šikovná, že Vám umožňuje zobrazenú parcelu aj so všetkými informáciami rovno vytlačiť alebo zmerať. Pre nás je zaujímavejšie práve meranie, ktoré aktívne využívame v rámci príprav na predaj domu alebo pozemku.

Kliknutím na menu v hornej ľavej časti vyvoláte postranné menu, ktoré ponúka niekoľko ďalších možností.

list vlastníctva vyhľadávanie možnosti


My klikneme na ikonu meranie.


list vlastníctva vyhľadávanie meranie


Je to šikovný nástroj, ktorý pomocou umiestnenia niekoľkých bodov zmeria strany pozemku a určí aj jeho výmeru. Samozrejme, údaje sú orientačné a treba rešpektovať výmeru uvedenú na liste vlastníctva. Ale pre definovanie dĺžky a šírky pozemku je to voľba číslo jedna.


list vlastníctva vyhľadávanie meranie pozemku

V rámci používania tohto portálu sú toto asi najhlavnejšie úkony, ktoré by ste mohli využiť. Za zmienku možno ešte stojí zmena podkladu, na ktorom sa Vám katastrálna mapa zobrazuje a to do:

 1. ZBGIS
 2. Satelitné - najviac používané
 3. Orto-foto
 4. DMR3


list vlastnícta vyhľadávanie satelitné mapy


Používanie katastrálnej mapy odporúčame vykonať, ak Vás nejaká ponuka pozemku alebo rodinného domu zaujala (vrátane bytu v rodinnom dome). V prípade bytového domu nehrá až takú veľkú rolu, ale dá sa použiť na vyhľadanie listu vlastníctva, ktoré je jednoduchšie ako v prípade katastrálneho portálu.

*zoznam vlastníkov v ľavej časti v prípade bytového domu je rýchlejšie pre listovanie a získanie čiastočného výpisu listu vlastníctva.

Na záver už len: Prosím skontrolujte si stav a legislatívnu formu prístupovej cesty. Tým nemyslíme, či je prejazdná, ale či parcela, ktorú kupujete (záhrada alebo zastavaná):

 1. Susedí s parcelou verejného orgánu (prechod garantovaný verejným majetkom).
 2. Je v podielovom vlastníctve niekoľkých vlastníkov (susedných parciel) a Vás a táto parcela hraničí s parcelou verejného orgánu.
 3. Susediaca parcela má v časti C (ťarchy) zapísané vecné bremeno - právo prechodu v prospech vlastníkov parcely ktorú kupujete.
list vlastníctva vyhľadávanie prístupová cesta na pozemok


Až príliš často sa nám stáva, že nás klienti oslovia s požiadavkou na predaj nehnuteľnosti, ktorá nemá vysporiadaný prístup a takúto nehnuteľnosť nielenže klientom neodporúčame nadobúdať, ale ani ju nezaloží ako ručenie žiadna z bánk.Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Elektronické podanie
 • Vecné bremeno
 • Kolok za skrátené konanie  118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe