Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Úschova peňazí v banke - banková vinkulácia

Prílohy k príspevku

Pri kúpe nehnuteľnosti je viacero spôsobov ako previesť peniaze druhej strane. Medzi tie najbezpečnejšie spôsoby patrí banková vinkulácia. Čo to je, koľko Vás bude stáť či aký je rozdiel oproti notárskej úschove sa dočítate v našom manuáli.

Pri kúpe nehnuteľnosti je viacero spôsobov ako previesť peniaze druhej strane. Pre predávajúceho je najvýhodnejšie získať sumu v hotovosti, alebo bankovým prevodom. Nakoľko však pri predaji nehnuteľností hovoríme o skutočne vysokých sumách, priame posielanie peňažných prostriedkov neodporúčame. Pre tieto prípady môžu kupujúci využiť zabezpečené formy prevodu peňažných prostriedkov buď zriadením notárskej úschovy, alebo formou bankovej vinkulácie - úschova peňazí v banke formou viazaného účtu. 

Najväčší rozdiel medzi notárskou úschovou a vinkuláciou v banke je ten, že vinkulovaný účet patrí kupujúcemu, a preto v prípade vzniku exekúcie (kupujúceho) môže notár siahnuť aj na prostriedky viazané na tomto účte. A to aj bez súhlasu predávajúceho.  

Naopak pri notárskej úschove sú prostriedky na notárskom účte a preto exekútor na neho nemá žiaden dosah.

Ako funguje vinkulácia?

V banke sa zriadi vinkulácia - účet, na ktorom sú finančné prostriedky kupujúceho určené na kúpu nehnuteľnosti “zablokované”, až kým sa nesplnia stanovené podmienky v zmluve o vinkulácii (podmienky sa viažu na dojednania v Kúpnej zmluve).Tú pripravuje banka, a ako podklad k nej musí byť priložená kúpna zmluva. Kupujúci nemôže disponovať s peňažnými prostriedkami na vinkulovanom účte ( jedine so súhlasom predávajúceho). Pre obidve strany tak vzniká istota, že finančné prostriedky budú použité účelovo v zmysle zmluvy. 

Následne obdrží predávajúci od banky oznámenie o vinkulácii, s presnými podmienkami za akých budú peniaze pripísane na jeho účet. Bežne je tento vinkulovaný účet zriadený na 90 dní a to z toho dôvodu, že kataster potrebuje rozhodnúť o povolení vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho, a to sa napr. pri chybe v zmluve, môže natiahnuť na dlhšiu dobu. 

Ak sa v stanovenom limite nesplnia podmienky určené v zmluve o vinkulácii, peniaze sa vrátia na vopred stanovený účet.

Pri splnení podmienok stanovených pri zakladaní účtu (ako predloženie listu vlastníctva, na ktorom je kupujúci označený ako výlučný vlastník nehnuteľnosti, či iné podmienky), sa peniaze prevedú na účet predávajúceho. 

Proces vyplatenia vinkulovaných peňazí banke zvyčajne trvá 1 až 3 pracovné dni. Čo sa týka poplatkov, vinkulácia je spoplatnená podľa cenníka konkrétnej banky a náklady zväčša znáša kupujúci. Avšak nie je to pravidlom a môžete sa s predávajúcim dohodnúť na rozdelení poplatku medzi sebou. Prehľad poplatkov bánk za vinkulovaný účet nájdete v prílohe.

Spája sa s vinkuláciou nejake riziko?

Ide naozaj o jeden z najbezpečnejších spôsobov prevodu peňazí a riziko môže vzniknúť jedine vtedy, ak vznikne na kupujúceho v procese vinkulácie exekúcia, tak ako sme spomenuli v úvode textu. Exekúcii totiž podliehajú aj finančné prostriedky, ktoré sú “zablokované“ na vinkulovanom účte a exekútor môže na ne siahnuť rovnako ako na peniaze na bežnom účte.

Úschova peňazí v banke - banková vinkulácia

Znalecký posudok - kedy ho budete potrebovať a aká je jeho cena?

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Ako funguje realitná služba #bezprovízie - krok za krokom

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?