Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu / domu. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy.

Nahlásenie pobytu inej osobe vo vašej nehnuteľnosti

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu, či domu. Hlavne pre “cezpoľných” obyvateľov môže mať odlišný trvalý pobyt od obvyklého pobytu nepraktické dopady, kedy kvôli každej výzve od úradov musia cestovať domov, nevedia si vybaviť rezidenčné parkovacie karty, obvodných lekárov, majú zhoršené podmienky na umiestnenie dieťaťa do škôlky a iné. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy. Túto informáciu môžeme na základe zákona o hlásení pobytu občana vyvrátiť. Ten vraví, že nahlásenie trvalého, resp. prechodného pobytu má iba evidenčný charakter, čo znamená, že nezakladá nájomníkovi žiadne právo k nehnuteľnosti. Zmena prakticky nastane iba v tom, že prihlásenej osobe bude môcť na danú adresu chodiť pošta, bude odvádzať dane do mestskej pokladnice, určite sa mu uľahčí komunikácia s úradmi, ale nebude môcť s Vašou nehnuteľnosťou nijakým spôsobom disponovať. 

Riziko pri nahlásení pobytu inej osoby

Jediné riziko, ktoré môže majiteľovi v tejto súvislosti vzniknúť je v prípade, ak sa začne voči prihlásenej osobe exekučné konanie. Exekučný pracovník bude mať tým pádom právo prísť na adresu pobytu danej osoby a správať sa k veciam v byte ako k majetku osoby, voči ktorej je konanie vedené. Ale aj tomuto riziku sa dá veľmi ľahko predísť. Stačí ak do nájomnej zmluvy spíšete všetky hnuteľné veci, ktoré sú na byte vo vašom vlastníctve. Ak prenajímate holobyt toto riziko úplne odpadá. Zároveň je vylúčené, aby exekútor výlučne z titulu prihlásenia nájomcu na trvalý alebo prechodný pobyt siahol na majetok prenajímateľa (zdroj: právny výklad advokáta Igora Augustiniča z právnickej kancelárie bpw Braun Partners - článok SME).

Nahlásenie trvalého / prechodného pobytu inej osoby vo Vašej nehnuteľnosti taktiež nepredstavuje žiadnu byrokraticky alebo časovo náročnú úlohu. Buď sa dostavíte osobne na príslušnú ohlasovňu pobytu a podpíšete súhlas s nahlásením inej osoby na Vašu nehnuteľnosť, alebo poskytnete nájomcovi písomné potvrdenie o súhlase s jeho prihlásením na trvalý pobyt (do konca roku 2020 stačí len písomný súhlas bez úradného overenia). Ak máte OP s čipom, môžete podať žiadosť aj elektronicky.

Aký je rozdiel medzi trvalým a prechodným pobytom?

Ak sa zdržiavate viac ako 90 dní na adrese mimo Vášho trvalého bydliska, máte právo si tam nahlásiť prechodný pobyt (od novely zákona v roku 2016 nejde o povinnosť). Trvalý pobyt je v mieste stáleho bydliska, t.j. bydliska, na ktoré máte stále väzby a ak sa v ňom aj momentálne nezdržujete, chcete sa doň v budúcnosti vrátiť. 

Môže nastať komplikácia pri rušení pobytu?

Ani v tomto prípade nevidíme žiaden väčší problém, hlavne ak ide o zrušenie prechodného pobytu. V takom prípade stačí príslušnému úradu iba oznámiť, že chcete pobyt zrušiť. Ten tak urobí, aj keď ešte nevypršala pôvodne nahlásená doba. 

Pri zrušení trvalého pobytu bude treba predložiť doklad o ukončení nájomnej zmluvy, ale ani v tomto prípade nejde o žiadnu komplikovanú záležitosť. 

Právny predpis, ktorý upravuje postup pri prihlasovaní osoby k trvalému (prechodnému) pobytu v určitej nehnuteľnosti je Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ("zákon o hlásení pobytu občanov“).


O zriadení sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti si môžete prečítať článok tu.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.
Čítať teraz

Oznamovacia povinnosť vlastníkov bytov pri prenájme

Zmena počtu osôb v domácnosti má vplyv na výpočet úhrady za niektoré služby spojené s bývaním. Zároveň je potrebné mať prehľad o osobách užívajúcich byt alebo nebytový priestor pri prenájmoch.
Čítať teraz

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Čo predstavuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, aké výdavky si môžete uplatniť pri výpočte dane a ako vypočítať daň z prenájmu nehnuteľnosti, vám priblížime v našej poradni.
Čítať teraz

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

V máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714.
Čítať teraz

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu / domu. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy.
Čítať teraz