Poradňa

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte

Miroslav Kocúr
pridané
February 2020
Príloha:

Nahlásenie pobytu inej osobe vo vašej nehnuteľnosti

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu / domu. Hlavne pre “cezpoľných” obyvateľov môže mať odlišný trvalý pobyt od obvyklého pobytu nepraktické dopady, kedy kvôli každej výzve od úradov musia cestovať domov, nevedia si vybaviť rezidenčné parkovacie karty, obvodných lekárov, majú zhoršené podmienky na umiestnenie dieťaťa do škôlky a iné. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy. Túto informáciu môžeme na základe zákona o hlásení pobytu občana vyvrátiť. Ten vraví, že nahlásenie trvalého, resp. prechodného pobytu má iba evidenčný charakter, čo znamená, že nezakladá nájomníkovi žiadne právo k nehnuteľnosti. Zmena prakticky nastane iba v tom, že prihlásenej osobe bude môcť na danú adresu chodiť pošta, bude odvádzať dane do mestskej pokladnice, určite sa mu uľahčí komunikácia s úradmi, ale nebude môcť s Vašou nehnuteľnosťou nijakým spôsobom disponovať. 

Riziko pri nahlásení pobytu inej osoby

Jediné riziko, ktoré môže majiteľovi v tejto súvislosti vzniknúť je v prípade, ak sa začne voči prihlásenej osobe exekučné konanie. Exekučný pracovník bude mať tým pádom právo prísť na adresu pobytu danej osoby a správať sa k veciam v byte ako k majetku osoby, voči ktorej je konanie vedené. Ale aj tomuto riziku sa dá veľmi ľahko predísť. Stačí ak do nájomnej zmluvy spíšete všetky hnuteľné veci, ktoré sú na byte vo vašom vlastníctve. Ak prenajímate holobyt toto riziko úplne odpadá. Zároveň je vylúčené, aby exekútor výlučne z titulu prihlásenia nájomcu na trvalý alebo prechodný pobyt siahol na majetok prenajímateľa (zdroj: právny výklad advokáta Igora Augustiniča z právnickej kancelárie bpw Braun Partners - článok SME).

Nahlásenie trvalého / prechodného pobytu inej osoby vo Vašej nehnuteľnosti taktiež nepredstavuje žiadnu byrokraticky alebo časovo náročnú úlohu. Buď sa dostavíte osobne na príslušnú ohlasovňu pobytu a podpíšete súhlas s nahlásením inej osoby na Vašu nehnuteľnosť, alebo poskytnete nájomcovi písomné potvrdenie o súhlase s jeho prihlásením na trvalý pobyt s Vašim úradne osvedčeným podpisom. Ak máte OP s čipom, môžete podať žiadosť aj elektronicky.

Aký je rozdiel medzi trvalým a prechodným pobytom?

Ak sa zdržiavate viac ako 90 dní na adrese mimo Vášho trvalého bydliska, máte právo si tam nahlásiť prechodný pobyt (od novely zákona v roku 2016 nejde o povinnosť). Trvalý pobyt je v mieste stáleho bydliska, t.j. bydliska, na ktoré máte stále väzby a ak sa v ňom aj momentálne nezdržujete, chcete sa doň v budúcnosti vrátiť. 

Môže nastať komplikácia pri rušení pobytu?

Ani v tomto prípade nevidíme žiaden väčší problém, hlavne ak ide o zrušenie prechodného pobytu. V takom prípade stačí príslušnému úradu iba oznámiť, že chcete pobyt zrušiť. Ten tak urobí, aj keď ešte nevypršala pôvodne nahlásená doba. 

Pri zrušení trvalého pobytu bude treba predložiť doklad o ukončení nájomnej zmluvy, ale ani v tomto prípade nejde o žiadnu komplikovanú záležitosť. 

Právny predpis, ktorý upravuje postup pri prihlasovaní osoby k trvalému (prechodnému) pobytu v určitej nehnuteľnosti je Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ("zákon o hlásení pobytu občanov“).Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka