Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Rozdiel medzi matrikou a notársky overeným podpisom

Stiahnuť

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

Rozdiel je už pri prvom kroku - vyhľadávaní a návšteve úradu. Notára v dnešnej dobe nájdete skoro “na každom rohu”, naopak, matrika sa zväčša nachádza na obecnom alebo mestskom úrade.

Ďalší rozdiel spočíva v cene. V prípade matrík je osvedčenie pravosti podpisu na listine či osvedčenie fotokópie spoplatnené sumou 2€ (fotokópia výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku). 

Cena za osvedčenie podpisu u notára je 2,87 € s DPH. Rozdiel síce nie je markantný pri overovaní menšieho rozsahu, ale ak potrebujete overiť väčšie množstvo listín, oplatí sa Vám skôr matrika. Ceny sú výhodnejšie aj vďaka tomu, že matriky neodvádzajú DPH.

Ďalším, a asi najdôležitejším rozdielom je rozsah poskytujúcich služieb. Matriky neoverujú cudzojazyčné listiny alebo listiny s tzv. reliéfom alebo suchou pečiatkou. Taktiež u matriky nie je možné spraviť úradne overenú fotokópiu listiny s holografickým znakom. Úradne overenú fotokópiu z takej listiny Vám spraví notár.

Rovnako ak overujete listiny, ktoré chcete následne použiť v úradnom styku, napríklad dať ich na uznanie príslušným úradom, odporúčame Vám radšej ich úradne overenie u notára. Overenie fotokópie listín u notára má vyššiu váhu.

 Ďalej matriky nemôžu, resp. nevykonávajú osvedčovanie nasledovných listín:

  • určených na úradne použitie v cudzine,
  • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
  • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • máp a geometrických plánov a
  • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (s výnimkou listín napísaných v českom jazyku).

Ak má byť listina, na ktorej bude overený Váš podpis použitá v zahraničí, podpis na listine môže overiť iba notár.

V neposlednom rade si dovolíme tvrdiť, že overenie notárom je bezpečnejší úkon, pretože matriky neprideľujú registračný kód overenia, ktorý je spätne vyhľadateľný v systéme notára. Vďaka predmetnému kódu si kontrolný orgán alebo Vy sami môžete kedykoľvek na požiadanie dať overiť, či bol predmetný podpis skutočne overený notárom.

Ak potrebujete poradiť s inými právnymi úkonmi v súvislosti s kúpou alebo predajom nehnuteľnosti, kľudne sa na nás obráťte. V rámci našej právnej služby Vám radi poradíme.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Aký je rozdiel medzi bytom a apartmánom a aké sú ich výhody a nevýhody?

Ak hľadáte pre seba nové bývanie a pozeráte ponuku aj medzi novostavbami, určite ste sa stretli s pojmami “byt” a “apartmán”. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme základné rozdiely medzi nimi, ich výhody a nevýhody a na čo si dávať pozor.

Čítať teraz

Chcete predať svoj domov? Aj takéto ťažkosti vás môžu postretnúť na ceste za úspechom

Predávanie domu nie je až tak jednoduchý proces, ako by ste si mohli myslieť predtým, než ste sa doň vôbec pustili. Je doň totiž zapletených oveľa viac aspektov ako sa Vám zo začiatku mohlo zdať a v mnohých z nich zohrávajú emócie obrovskú rolu.

Čítať teraz

Koncesionárske poplatky a SIPO platby

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Prečítajte si o tom viac.

Čítať teraz

Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku - stále sa oplatí?

Bývať v blízkosti Bratislavy, ale zároveň využívať výhody života v Rakúsku - to je lákavá ponuka pre mnohých Slovákov. Nejde iba o lepšie cesty, absenciu zápch, kvalitnejšie potraviny, alebo lepšie zdravotné služby, na ktoré ľudia s trvalým pobytom majú nárok.

Čítať teraz

Kúpa pozemku - na čo si dávať pozor?

Ak hľadáte pozemok vhodný na výstavbu, ako prvé by ste sa mali skontrolovať územnoplánovaciu informáciu UPI pre predmetné parcely, nakoľko tá je pre Vás smerodajná (o vydanie UPI môže požiadať na príslušnom stavebnom úrade ktokoľvek). 

Čítať teraz