Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Rozdiel medzi matrikou a notársky overeným podpisom

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, ktorý Vám podpis notársky overí, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

Rozdiel je už pri prvom kroku - vyhľadávaní a návšteve úradu. Notára v dnešnej dobe nájdete skoro “na každom rohu”, naopak, matrika sa zväčša nachádza na obecnom alebo mestskom úrade.

Ďalší rozdiel spočíva v cene. V prípade matrík je osvedčenie pravosti podpisu na listine či osvedčenie fotokópie spoplatnené sumou 2€ (fotokópia výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku). 

Cena za osvedčenie podpisu u notára je 2,87 € s DPH. Rozdiel síce nie je markantný pri overovaní menšieho rozsahu, ale ak potrebujete overiť väčšie množstvo listín, oplatí sa Vám skôr matrika. Ceny sú výhodnejšie aj vďaka tomu, že matriky neodvádzajú DPH.

Ďalším, a asi najdôležitejším rozdielom je rozsah poskytujúcich služieb. Matriky neoverujú cudzojazyčné listiny alebo listiny s tzv. reliéfom alebo suchou pečiatkou. Taktiež u matriky nie je možné spraviť úradne overenú fotokópiu listiny s holografickým znakom. Úradne overenú fotokópiu z takej listiny Vám spraví notár.

Rovnako ak overujete listiny, ktoré chcete následne použiť v úradnom styku, napríklad dať ich na uznanie príslušným úradom, odporúčame Vám radšej ich úradne overenie u notára. Overenie fotokópie listín u notára má vyššiu váhu.

 Ďalej matriky nemôžu, resp. nevykonávajú osvedčovanie nasledovných listín:

  • určených na úradne použitie v cudzine,
  • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
  • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • máp a geometrických plánov
  • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (s výnimkou listín napísaných v českom jazyku).

Ak má byť listina, na ktorej bude overený Váš podpis použitá v zahraničí, podpis na listine môže overiť iba notár.

V neposlednom rade si dovolíme tvrdiť, že overenie notárom je bezpečnejší úkon, pretože matriky neprideľujú registračný kód overenia, ktorý je spätne vyhľadateľný v systéme notára. Vďaka predmetnému kódu si kontrolný orgán alebo Vy sami môžete kedykoľvek na požiadanie dať overiť, či bol predmetný podpis skutočne overený notárom.

Ak potrebujete poradiť s inými právnymi úkonmi v súvislosti s kúpou alebo predajom nehnuteľnosti, kľudne sa na nás obráťte. V rámci našej právnej služby Vám radi poradíme.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať