Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Refinancovanie úveru po odklade splátok pre Covid-19

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Čo ak si niekto požiadal o odklad splátok z dôvodu koronavírusu a rozhodne sa takýto úver refinancovať? Aké sú jeho možnosti a je to vôbec možné? Dozviete sa v nasledujúcom texte kde vám ponúkame aj prehľadnú tabuľku s podmienkami jednotlivých bánk.

Na začiatku pandémie sa vláda s komerčnými bankami dohodla na pomoci občanom pri sťaženej situácii so splácaním svojich úverových záväzkov. Banky umožnili svojim klientom požiadať o odklad splátok svojich úverov až po dobu 9 mesiacov, čím im umožnili prekonať náročnú situáciu s pandémiou, kvôli ktorej mnohí zostali bez práce či príjmu, a pomôcť im tak pri vytvorení dodatočnej finančnej rezervy.

Tieto splátky samozrejme neboli “odpustené”, ale iba odložené na neskôr. Po uplynutí doby odkladu a opätovnom pokračovaní v splácaní mali klienti na výber z dvoch možností:

  • Predĺženie lehoty splácania svojich úverov
  • Započítanie nezaplatených splátok do zostávajúcich splátok, čím sa ich výška zvýšila

Odložené splátky boli zaznamenané v úverovom registri. Na rozdiel od štandardného záznamu boli tieto záznamy označené špeciálnou “značkou” COVID odklad splátok, aby banky vedeli odlíšiť tento záznam od úverovej delikvencie. Tento záznam by nemal byť v očiach bánk považovaný za negatívny.

Možnosti refinancovania

Čo ak si niekto požiadal o odklad splátok a rozhodne sa takýto úver refinancovať? A aké sú jeho možnosti a je to vôbec možné?

Napriek tomu, že záznam v registri nemá byť požadovaný za negatívny, každá banka má svoje kritériá ako takýto úver refinancovať, či už v samotnej banke kde sa úver aktuálne nachádza, alebo pri refinancovaní do novej banky. Treba myslieť na to, že banka odklad splátok eviduje a okrem samotného odkladu banky vyhodnocujú aj to, ako ste úver splácali pred a aj po odklade splátok.

Úver, ktorý je momentálne v odklade, sa žiaľ refinancovať nedá. Je potrebné zaplatenie aspoň jednej splátky po odklade.

Podmienky refinancovania sa líšia tiež od toho, či chcete refinancovať s tzv. overením výšky príjmu, alebo bez neho.

S overením výšky príjmu

Banka postupuje štandardne ako pri novom úvere, to znamená že sa pozrie na vašu výšku príjmu (bonitu) a prehodnotí či váš príjem je postačujúci na splácanie daného úverového záväzku. Ak áno, a zároveň sú splnené aj ostatné potrebné podmienky, banka refinancovanie úveru schváli.

Bez overenia výšky príjmu

Toto je zjednodušený prístup refinancovania úveru pre banku a klienta, avšak je podmienený. Hlavnou podmienkou je počet zaplatených splátok úveru, ktorý chce klient refinancovať. Každá banka má v tomto smere iné nastavenie čo sa týka počtu potrebných zaplatených splátok. Druhou podmienkou je príjem klienta, ktorý sa overuje cez sociálnu poisťovňu, avšak banku nezaujíma jeho výška. Čiže aj keď klient nespĺňa podmienku dostatočného príjmu na splácanie svojich úverov, banka je ochotná úver refinancovať.

Tu vám prinášame podmienky jednotlivých bánk o počte potrebných zaplatených splátok po “COVID odklade” pre účely refinancovania/konsolidácie* úveru, s overením výšky príjmu, aj bez neho.

*konsolidácia úveru je zlúčenie dvoch úverov do jedného s nižšou úrokovou sadzbou, čím sa výrazne znižuje mesačný náklad na splácanie úverov.


Tieto informácie sme pre Vás zistili v každej banke individuálne. Nejedná sa teda o oficiálne vyjadrenie žiadnej inštitúcie, ale o náš prieskum trhu. Ako jediná banka sa nám odmietla vyjadriť Prima Banka, preto sme do tabuľky doplnili ich štandardné nastavenie pri refinancovaní (bez odkladu splátok).

Ostatné podmienky

Počet zaplatených splátok samozrejme nie je jediný parameter ktorý banka preveruje. Rovnako preveruje hodnotu predmetu zabezpečenia úveru, disciplínu pri splácaní úveru pred odkladom splátok / po odklade splátok, zdroj príjmu, segment zamestnávateľa, formu príjmu (či ide o tuzemský alebo zahraničný príjem). Tiež treba mať na mysli, že každé takéto refinancovanie je na individuálnom posúdení banky, preto je dôležitá dôsledná analýza a konzultácia s finančným poradcom.

Pokiaľ Vás zaujíma či viete svoje úvery refinancovať/konsolidovať, odporúčame obrátiť sa na naše hypotekárne centrum, radi prezistíme Vaše možnosti. Ak chcete banku osloviť na vlastnú päsť, myslite na to, že prípadný neúspešný pokus vás môže stáť negatívny záznam v úverovom registri, čomu sa odporúčame vyvarovať.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať