Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Potvrdenie správcu o veku bytového domu

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Potvrdenie o veku bytového domu budete potrebovať pre znalca na vypracovanie znaleckého posudku pre byt v bytovom dome.

Vzhľadom na fakt, že znalecký posudok pre určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti si zakladá na technickom stave, je neoddeliteľnou súčasťou (zároveň aj jeho prílohou) a povinným podkladom pre súdneho znalca potvrdenie o veku bytového domu, respektíve v prípade rodinných domov (stavby s max. 3 bytovými jednotkami) právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

V prípade ak teda objednávate znalecký posudok pre byt v bytovom dome, je nutné kontaktovať svojho správcu bytového domu, ktorý je zodpovedný za vydávanie tohto oznámenia. Vzhľadom na to, že postupy sa od správcovských spoločností líšia od správcu po správcu, odporúčame ho kontaktovať vopred, aby Vám potvrdenie nachystali. Prípadne si preverte či na webovej stránke nemajú informáciu o postupe, prípadne online formulár na vyžiadanie tohto potvrdenia.

Po potvrdenie je nutné ísť osobne, nakoľko súdny znalec pri vyhotovení posudku potrebuje vidieť originál. Ďalším dôvodom je aj fakt, že často býva jeho vydanie správcom bytového domu, alebo spoločenstvom vlastníkov spoplatnené  (tip: v prípade, že idete po potvrdenie o veku domu a kupujúceho na svoj byt máte istého, rovno si vyžiadajte aj potvrdenie, že voči vám správca neeviduje nedoplatky - budete ho potrebovať neskôr pri podaní kúpnej zmluvy na kataster, viac TU a ušetríte si tak druhú cestu k správcovi).

Čo musí potvrdenie o obsahovať?

V tomto prípade nejde o náročný dokument a je dôležité aby po obsahovej stránke disponoval jednoznačnou identifikáciou stavby, najlepšie súpisným číslom, prípadne adresou a informáciu, kedy bola stavba povolená do užívania (dátum kedy nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie).

image.png
Vzor potvrdenia správcu o veku bytového domu

Ako vyzerá také potvrdenie?

Dokument sa líši podľa správcu bytového domu, ale prikladáme vzor pre lepšiu interpretáciu informácii v tomto príspevku.

Často sa stáva, najmä pri starších stavbách, že rodinný dom nedisponuje kolaudačným rozhodnutím. Dôvodov je niekoľko, mohlo sa stratiť v čase alebo je dom z čias kedy sa ešte kolaudačné rozhodnutia nevydávali vo forme ako ju poznáme dnes. V tomto prípade odporúčame navštíviť obec, kde sa informujte o ďalšom postupe, avšak alternatívou je vydanie potvrdenia obcou. To môže vyzerať aj takto:

image.png
Vzor v prípade starších rodinných domov

Ak však z nejakých dôvodov nestíhate alebo nemáte možnosť prevziať potvrdenie o veku domu od správcu bytového domu, alebo ste si veci nechali na poslednú chvíľu, odporúčame stránku databázy vekov stavieb www.daves.sk , ktorá obsahuje už 2088 záznamov potvrdení o veku bytového domu a možno sa tam bude nachádzať potvrdenie aj pre Váš bytový dom. Stiahnutie potvrdenia je však spolatnené.

Aké prílohy ešte znalec vyžaduje?

V prípade ak sa chcete na návštevu znalca riadne pripraviť, aby ste skrátili čas od obhliadky po vypracovanie posudku, odporúčame Vám nachystať ďalšie podklady v zmysle zoznamu v tomto príspevku TU.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Potvrdenie správcu o veku bytového domu

Potvrdenie o veku bytového domu budete potrebovať pre znalca na vypracovanie znaleckého posudku pre byt v bytovom dome.
Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.
Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Komplexný prehľad na tému kolaudačného rozhodnutia - kedy sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia, kto ho podáva, aké sú potrebné prílohy, či aké poplatky sú s tým spojené - to všetko sa dočítate v nasledujúcom článku.
Čítať teraz