Máte právnu otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Poradňa

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Príloha:

Ak predávate byt, povinnou prílohou k zmluve o prevode vlastníctva bude vyhlásenie správcu domu o tom, že ako vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemáte žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, paragraf 5 ods. 2  (celé znenie zákona tu).

Toto potvrdenie je však iba informatívne, pretože do konca mája nasledujúceho roka je správca bytového domu zo zákona povinný vydať vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za predchádzajúci rok a prípadné nedoplatky je si pôvodný vlastník bytu povinný vysporiadať.  

Všetky údaje potrebné na vyplnenie žiadosti pre správcu nájdete na liste vlastníctva, na ktorom je Vaša nehnuteľnosť zapísaná (ako „číslo bytu“, „číslo nebytového priestoru“, „číslo parkovacieho miesta“).

Potvrdenie o nedoplatkoch je zároveň povinnou prílohou pri podávaní návrhu na vklad do katastra.

Nakoľko je potvrdenie o nedoplatkoch osobný údaj, môže ho správca vydávať výlučne vlastníkom bytu proti podpisu. Bude teda potrebné sa preukázať občianskym preukazom. V prípade podielových spoluvlastníkov je potrebné mať pripravené splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov.

Iným osobám (napr. realitnému maklérovi) je možné potvrdenie vydať len na základe notársky overeného splnomocnenia.

Pozor, vydanie potvrdenia môže správca domu spoplatniť. Z praxe to nebýva viac ako 7eur. Na poplatok sa pýtajte dopredu, aby ste si vedeli pripraviť hotovosť, vzhľadom na to, že platba kartou nebýva možná.

Najlepšie urobíte ak sa dopredu skontaktujete s Vašim správcom domu, overíte všetky podmienky vydania a dohodnete sa na termíne vyzdvihnutia vyhlásenia, nakoľko nie vždy vie správca domu poskytnúť toto vyhlásenie na počkanie.

Na záver ukážka potvrdenia o nedoplatkoch od správcu. Odporúčame Vám vždy skontrolovať, či správca domu udal číslo bytu. Neudanie tejto informácie často býva dôvodom prerušenia konania na katastri.

potvrdenie o nedoplatkoch od správcu potrebné pri predaji nehnuteľnosti
Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu domu

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Elektronické podanie
 • Vecné bremeno
 • Kolok za skrátené konanie  118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe