V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 3 - Kúpna zmluva

Stiahnuť

Ak ste sa dostali do štádia, že Vaša nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na kúpnej cene a podmienkach zmluvy, gratulujeme Vám! No netreba zabúdať na to, že aj ďalšie kroky sú veľmi dôležité. V prípade, že využívate služby nášej právnej pomoci, celým procesom Vás bude sprevádzať a dohliadať naň náš odborník.

Celý postup sa skladá z niekoľkých krokov a detailnejšie ich popíšeme:

  1. Rezervácia nehnuteľnosti
  2. Zaistenie financovania nehnuteľnosti
  3. Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy
  4. Podpisy zmlúv a podanie zmlúv na kataster
  5. Finančné plnenie
  6. Odovzdanie nehnuteľnosti 

V jednotlivých krokoch sú odlišnosti podľa toho, či kupovaná nehnuteľnosť je zaťažená ťarchou (hypotéka, iné) a podľa toho, či kupujúci financuje kúpu nehnuteľnosti hypotékou (resp. ďalšími finančnými produktmi).

Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy

Pokiaľ ste išli podľa nášho postupu, väčšinu podkladov bude mať Váš právnik k dispozícii už z procesu prípravy rezervačnej zmluvy. Vo všeobecnosti bude potrebovať podobné podklady ako sú uvedené v odstavci Základné údaje v rezervačnej zmluve”. Zoznam sa môže v niektorých prípadoch predĺžiť, tieto situácie rozoberieme nižšie.

LV bez tiarch

V tomto prípade právnik nepotrebuje pre prípravu kúpnej zmluvy od predávajúceho žiadne špecifické podklady okrem vyššie spomenutých. 

Od kupujúceho potrebuje vedieť spôsob financovania na základe ktorého zapracuje plynutie kúpnej ceny. 

Pri využití zabezpečenia peňazí, či už u notára alebo vinkuláciou v banke, nastavuje právnik podmienky na základe ktorých bude, či už notár alebo banka, uvoľňovať peniaze v prospech predávajúceho. 

Ďalej potrebuje vedieť :

  • súpis dohodnutého hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou prevodu a ostáva na byte
  • termín odovzdania nehnuteľnosti a podmienky odovzdania
  • názov správcu bytov (je uvedený aj v nadobúdacej zmluve, ale v prípade zmeny)

LV so záložným právom v prospech banky

V tomto prípade bude potrebné, aby predávajúci požiadal o vyčíslenie zostatku výšky úveru v svojej banke. Tento úkon je potrebné správne načasovať, nakoľko si za tento úkon banka účtuje poplatok a výška zostatku sa mení každý mesiac. Pre pochopenie uvedieme príklad: Ak má predávajúci splátku hypotéky v banke XY ku 20. dňu daného mesiaca, je potrebné žiadať o vyčíslenie vtedy, keď sme si istí, že kupujúci stihne uhradiť stanovenú čiastku po podpise KZ najneskôr do 20. dňa (resp. 20. musí byť už čiastka pripísaná na stanovenom účte). Ak by peniaze prišli na účet stanovený bankou až 21.dňa a neskôr, banka predávajúceho by to neakceptovala, peniaze by vrátila, nevystavila by kvitanciu (doklad o zániku záložného práva) a celý proces by musel ísť nanovo. 

V dnešnej dobe je už pomerne časté, že na byte je záložné právo v prospech banky predávajúceho a zároveň je kúpa financovaná hypotékou. Tu je správne logistické a časové nastavenie ešte dôležitejšie. Určite odporúčame odborný dohľad a kvalitný právny servis.

Pripomienkovanie KZ

Je samozrejmé, že obe zmluvné strany nemusia hneď súhlasiť s prvým znením kúpnych zmlúv, dokonca je to skôr výnimočné. Práve preto je dôležité mať dostatočný časový komfort na pripomienkovanie zmluvy, aby bol dostatočný priestor na ich zapracovanie. Dôležité sú najmä obsahové pripomienky, kontrola osobných údajov a IBANov. Pokiaľ si nie ste istí znením, opäť odporúčame vyhľadať pomoc odborníka. Pri našom právnom servise je právny tím k dispozícii obom zmluvným stranám a vie s Vami odkonzultovať akékoľvek nejasnosti. Pokiaľ ste mali kvalitne pripravenú a odkomunikovanú rezervačnú zmluvu, v tomto momente by malo ísť už o minimum nejasností. Snažte sa všetky pripomienky spísať čím skôr a myslieť na to, že aj druhá strana má právo na ich naštudovanie a odsúhlasenie. Nenechajte si to na posledný možný termín uvedený v rezervačnej zmluve. Niekedy sa stane, že sa zmluvné strany nevedia na niektorom bode dohodnúť. V tento moment býva nestranná mediácia a profesionálny odstup posledná možnosť úspešného prevodu.

Posledným krokom pripomienkovania je odsúhlasenie finálneho znenia kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, kontrola údajov a dohodnutie termínu podpisu. Predávajúci nemôže zabudnúť (v prípade bytu), že musí najneskôr v deň podpisu doniesť od správcu bytového domu potvrdenie, že na byte nie sú nedoplatky. Ak má kúpna zmluva aj iné prílohy, treba dbať aj na tie.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako funguje realitná služba #bezprovízie - krok za krokom

Nie je Vám jasné ako funguje naša realitná služba #bezprovízie? V ktorom kroku prídeme nafotiť vašu nehnuteľnosť, alebo ako prebieha platba za náš balík? Prečítajte si nasledujúci text, ktorý Vás prevedie celým postupom úspešného predaja nehnuteľnosti.

Čítať teraz

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Predávate dom / byt / pozemok, ale neviete ako určiť tú správnu cenu? Nejde vôbec o jednoduchú úlohu - pri nízkej cene môžete prerobiť, naopak, ak cenu nastavíte privysoko, bude sa Váš predaj naťahovať. Naša realitná kancelária Vám ponúka vypracovanie tzv. cenovej mapy zadarmo. Prezradíme Vám aj ako pri stanovení ceny postupujeme.

Čítať teraz

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 1 - Rezervácia nehnuteľnosti

Ak ste sa dostali do štádia, že Vaša nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na kúpnej cene a podmienkach zmluvy, gratulujeme Vám! No netreba zabúdať na to, že aj ďalšie kroky sú veľmi dôležité. V prípade, že využívate služby nášej právnej pomoci, celým procesom Vás bude sprevádzať a dohliadať naň náš odborník.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 2 - Zaistenie financovania nehnuteľnosti

Rozlišujeme dva základné spôsoby financovania kúpy nehnuteľnosti a to: hypotékou alebo vlastnými prostriedkami. V prípade ak kupujúci bude financovať kúpu nehnuteľnosti pomocou hypotekárneho úveru, musí počítať s niekoľkými úkonmi, ktoré bude potrebné urobiť medzi podpisom rezervačnej zmluvy a podpisom kúpnej zmluvy. K tomu, aby banka schválila hypotéku bude potrebovať okrem údajov od kupujúceho (žiadateľa) aj návrh kúpnej zmluvy a znalecký posudok. 

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 4 - Podanie na kataster

V deň podpisu zmlúv je logistika veľmi dôležitá. V prípade využitia služieb našej spoločnosti Vás procesom sprevádza buď odborník z právneho alebo finančného tímu. Uvedieme niekoľko rôznych scenárov závislých najmä od spôsobu financovania, resp. zabezpečenia úschovy finančných prostriedkov.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 5 - Finančné plnenie

Najrýchlejšie prídu peniaze na účet predávajúceho pri financovaní hypotékou. Áno, je to tak, aj keď mnohokrát pre predávajúceho býva lákavejší hotovostný kupec a môže mať výhodu pri zjednávaní ceny. Tá výhoda však neplatí pokiaľ je klient už preverený finančným poradcom a má hypokartu.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 6 - Odovzdanie

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte dojednané v kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas pripomienkovania kúpnej zmluvy.

Čítať teraz

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Ak predávate byt, povinnou prílohou k zmluve o prevode vlastníctva bude vyhlásenie správcu domu o tom, že ako vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemáte žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Potvrdenie o nedoplatkoch je zároveň povinnou prílohou pri podávaní návrhu na vklad do katastra.

Čítať teraz

Znalecký posudok - kedy ho budete potrebovať a aká je jeho cena?

Znalecký posudok slúži na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, či už konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku. Kedy ho budete potrebovať, aká je cena za posudok a aké papiere si musíte pripraviť pre znalca? Čítajte ďalej.

Čítať teraz