V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 5 - Finančné plnenie

Stiahnuť

Stiahnuť

Keď ste sa dostali do momentu, že nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na cene a podmienkach, je veľmi dôležité vedieť ako postupovať ďalej. V prípade, že využívate naše služby zakúpením právneho balíku, celým procesom Vás sprevádza a dohliada odborník.

Celý postup sa skladá z niekoľkých krokov a detailnejšie ich popíšeme:

  1. Rezervácia nehnuteľnosti
  2. Zaistenie financovania nehnuteľnosti
  3. Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy
  4. Podpisy zmlúv a podanie zmlúv na kataster
  5. Finančné plnenie
  6. Odovzdanie nehnuteľnosti 

V jednotlivých krokoch sú odlišnosti podľa toho, či kupovaná nehnuteľnosť je zaťažená ťarchou (hypotéka, iné) a podľa toho, či kupujúci financuje kúpu nehnuteľnosti hypotékou (resp. ďalšími finančnými produktmi).

Finančné plnenie

Finančné plnenie bude závisieť od spôsobu financovania. 

Najrýchlejšie prídu peniaze na účet predávajúceho pri financovaní hypotékou. Áno, je to tak, aj keď mnohokrát pre predávajúceho býva lákavejší hotovostný kupec a môže mať výhodu pri zjednávaní ceny. Tá výhoda však neplatí pokiaľ je klient už preverený finančným poradcom a má hypokartu. Vtedy vie byť samotné schválenie hypotéky veľmi rýchle. Nakoľko financujúca banka posiela peniaze hneď po splnení podmienok čerpania, a tie v štandardnom procese nastanú deň po vložení záložných zmlúv na kataster, vie mať predávajúci peniaze veľmi rýchlo (v reálnych podmienkach to býva cca 7 dní od vyznačenia plomby na LV).

V prípade financovania vlastnými prostriedkami s využitím notárskej úschovy, alebo vinkulácie je postup obdobný. Po zavkladovaní zmlúv čakáme, kým kataster zapíše nového vlastníka nehnuteľnosti. To štandardne pri klasickom správnom poplatku trvá 30 dní (15 dní v prípade zrýchleného správneho poplatku). Následne je potrebné vybrať LV na právne účely a doručiť ho v prípade notárskej úschovy notárovi, v prípade vinkulácie banke. Ak sú splnené všetky podmienky, dotyčná inštitúcia posiela peniaze na účet predávajúceho.