Poradňa

Postup pri predaji nehnuteľnosti - Rezervácia

Miroslav Kocúr
pridané
February 2020
Príloha:

Keď ste sa dostali do momentu, že nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na cene a podmienkach, je veľmi dôležité vedieť ako postupovať ďalej. V prípade, že využívate naše služby zakúpením právneho balíku, celým procesom Vás sprevádza a dohliada odborník.

Celý postup sa skladá z niekoľkých krokov a detailnejšie ich popíšeme:

  1. Rezervácia nehnuteľnosti
  2. Zaistenie financovania nehnuteľnosti
  3. Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy
  4. Podpisy zmlúv a podanie zmlúv na kataster
  5. Finančné plnenie
  6. Odovzdanie nehnuteľnosti 

V jednotlivých krokoch sú odlišnosti podľa toho, či kupovaná nehnuteľnosť je zaťažená ťarchou (hypotéka, iné) a podľa toho, či kupujúci financuje kúpu nehnuteľnosti hypotékou (resp. ďalšími finančnými produktmi).

Rezervácia nehnuteľnosti

Prečo je rezervácia potrebná? 

Z pohľadu predávajúceho - chce si byť istý, že záujem o nehnuteľnosť je vážny, že nepríde k odstúpeniu záujemcu bez kompenzácie a vďaka tomu získava istý pocit komfortu.

Z pohľadu záujemcu - chce si byť istý, že vybranú nehnuteľnosť mu už nikto iný nevyfúkne bez kompenzácie, zároveň získava časový komfort pre riešenie prípadného financovania.

Rezervácia nehnuteľnosti je dôležitý krok, či už je proces predaja pod drobnohľadom odborníka, alebo predaj riešite na vlastnú päsť. Preferencia majiteľa je vo väčšine prípadov taká, aby bola doba rezervácie čo najkratšia, záloha čo najvyššia a v prípade odstúpenia kupujúceho pokuta čo najväčšia. Naopak, v prípade záujemcu je ideálna nižšia záloha, väčšia časová rezerva na podpis kúpnej zmluvy a čo najmenšie sankcie v prípade odstúpenia.

Prípravu rezervačnej zmluvy treba jednoznačne zveriť odborníkovi (Právnik, Notár, RK), aby všetky vaše dojednania mali aj právnu váhu. Čím dôslednejšia rezervačná zmluva, tým menej starosti Vás čaká pri pripomienkovaní kúpnej zmluvy. Rezervačná zmluva môže mať viacero úprav a stretnúť sa môžete aj s pojmami ako zmluva o budúcej zmluve, zmluva o rezervácii, dohoda o zložení zálohy a ďalšie, ich podstatou je vždy to isté.

Ako rýchlo vie byť rezervačná zmluva pripravená?

Štandardne trvá príprava rezervačnej zmluvy približne 24 hodín, samozrejme záleží od kompletnosti podkladov. V prípade našej spoločnosti kompletizujeme podklady k nehnuteľnostiam, ktorých majitelia využili službu fixfee, už od ich náboru. Z tohto dôvodu pri samotnom predaji je náš právny tím v obraze a kompletizácia podkladov netrvá dlho. V prípade záujemcu, najmä ak bude financovať kúpu hypotékou, je veľmi dôležité, aby mal financovanie vopred prezistené. Náš finančný tím pripravuje pre kupujúcich Hypo kartu už v priebehu ich hľadania a tým minimalizuje riziko neschválenia hypotéky. 

Základné údaje v rezervačnej zmluve

Potrebnými údajmi sú základné identifikačné údaje zmluvných strán, kontaktné údaje, kompletné údaje o predmete prevodu, výška rezervačného poplatku, doba rezervácie, výška kúpnej ceny nehnuteľnosti a spôsob financovania. K podkladom patrí skontrolované LV nehnuteľnosti, kontrola katastrálnej mapy vzhľadom na právny stav prístupovej komunikácie (dôležité najmä pri pozemkoch) a nadobúdacia zmluva.

Rezervačný poplatok

Výška rezervačného poplatku (používa sa aj pojem depozit alebo záloha) závisí od dohody zmluvných strán, pričom platí, že čím vyššia cena nehnuteľnosti, tým vyšší rezervačný poplatok. Platí sa po podpise rezervačnej zmluvy. Odporúčame prevodom na účet, niekedy sa môže požadovať hotovosť, v takom prípade si treba dobre uchovať potvrdenie o úhrade. V prípade financovania hypotékou budete musieť potvrdenie o zaplatení rezervačného poplatku predložiť banke. 

Na koho účet ide rezervačný poplatok?

Pokiaľ využívate služby realitnej kancelárie, je štandardom platiť rezervačný poplatok na depozitný účet spoločnosti. Ďalšie možnosti sú notár (nákladnejšia varianta), alebo priamo majiteľovi. Pokiaľ medzi kupujúcim a predávajúcim nie sú nadštandardné vzťahy, určite sa preferuje skladať zálohu na účet tretej strany (RK, notár...), nakoľko v prípade potreby vrátenia zálohy nemá na majiteľov účet dosah nikto iný ako majiteľ.

Doba rezervácie

Dĺžka doby rezervácie udáva najneskorší možný termín podpisu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Termín sa dá predĺžiť formou dodatku k rezervačnej zmluve, avšak musia s tým súhlasiť obe strany. Dĺžka doby rezervácie je vždy na dohode zmluvných strán, zo skúseností odporúčame pri financovaní vlastnými prostriedkami minimálnu dobu 30 dní a pri financovaní hypotékou 60 dní (v týchto lehotách sa už počíta aj s rezervou). Pokiaľ využívate služby odborníka, mal by Vám vedieť pripraviť vopred kvalifikovaný odhad potreby času s ohľadom na všetky okolnosti a náležitosti.

Pokuty a sankcie

V prípade porušenia zmluvy nastáva nepríjemná časť a to sú zmluvné pokuty. Ich výška musí byť dojednaná už v samotnej rezervačnej zmluve, ktorá by mala myslieť na všetko. Z našich skúseností sa to stáva skutočne výnimočne. Najčastejším problémom býva, že kupujúcemu neschvália potrebnú výšku hypotéky a nevie si zabezpečiť financovanie. Z toho dôvodu sa snažíme vysvetliť všetkým našim klientom už po obhliadkach výhody a dôležitosť Hypo karty a byť na kúpu pripravený vopred. 


Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka