Poradňa

Plomba na liste vlastníctva

Alexandra Petrovičová
pridané
December 2019
Príloha:

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva?

Plomba je preventívny účinok, ktorý signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti. To znamená, že prebieha právna zmena týkajúca sa predmetu listu vlastníctva.

Okresný úrad - katastrálny odbor vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania. Podaním môže byť vklad zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny na zápis vkladom (V - plomba) alebo záznamom (Z - plomba). Existujú dva základné typy plomb: plomba, ktorá je vyznačená na základe písmena Z (záznamom) alebo plomba vyznačená na základe písmena V (vkladom).

Plomba vyznačená na základe Z

Túto plombu môžete evidovať na liste vlastníctva hlavne pri zápise záložného práva zo strany banky alebo inej inštitúcie. Má záznamoví charakter a to znamená, že nemajú vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam. Výnimkou je situácia keď ide o zmenu vlastníckych pomerov pri dedičskom konaní alebo pri právnych či súdnych sporoch. Na takéto zmeny „zápisy“ má kataster 60 kalendárnych dní.

Plomba vyznačená na základe V

Táto plomba nám napovedá, že prebieha konanie na zmenu vlastníckych práv formou vkladu. Plomba vyznačená na základe V slúži hlavne aj ako poistka pre kupujúceho nakoľko majiteľ nemôže ďalej nakladať s nehnuteľnosťou po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy. To znamená, že sa kupujúci nemusí obávať, že by majiteľ mohol nehnuteľnosť podvodom predať zároveň niekomu inému.

Na zápis nového vlastníka má kataster lehotu 30 dní pri zvýšenom poplatku v podobe skráteného konania (kolok v hodnote 266€) má lehotu 15 dní. Pri elektronickom podaní s akým pracujeme v osobnimakleri.sk je tento poplatok polovičný, pričom pre našich klientov ho ešte znižujeme na 100€.

Kde nájdem plombu?

Plomba sa vyznačuje v liste vlastníctva v časti A (majetková podstata). Každá plomba sa zapisuje pod danú nehnuteľnosť, ktorej sa zmena týka a taktiež obsahuje číslo príslušného konania.

Katastrálny úrad vyznačuje plombu na základe Z alebo na základe V v deň doručenia listiny, potrebných  dokumentov, alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Po vyznačení plomby sa spis pridelí niektorému z „vkladárov“ na vybavenie. Vkladár je zamestnanec okresného úradu, ktorý má osobitné znalosti z oblasti práva a získal osvedčenie o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (osvedčenie vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).

Každá plomba obsahuje za písmenom V alebo Z aj evidenčné číslo listiny. Pri podaní návrhu na zápis alebo vklad odporúčame odfotiť potvrdenie o podaní (obsahuje evidenčné číslo v rámci plomby) alebo si ako my, na vklad zobrať 3 kópie. Jednu nechávame katastru a zvyšné dve rozdelíme účastníkom.

Na základe plomby je následne možné sledovať stav svojho konania na stránke katastrálneho portálu www.kapor.sk alebo sa v prípade zistenia prerušenia (práve formou online portálu) informovať na stav, prípadný dôvod prerušenia, u vkladára.

Návod ako na kontrolu priebehu konania nájdete v tomto manuály.

Kedy sa plomba zruší?

Plomba sa zruší ukončením konania. Buď vykonaním vkladu ( V) alebo vykonaním záznamu ( Z).

Kontrola listu vlastníctva

Kontrolu listu vlastníctva odporúčame robiť v pravidelných intervaloch v priebehu roku.

Vykonať kontrolu prípadných plomb na liste  vlastníctva určite nezanedbajte pre spusteným samotného predaja. Mohlo by to odplašiť kupujúceho ktoré budete mať na lopate pred podpisom rezervačnej zmluvy.

Žiaľ, pre nedostatočnú profesionálnosť, až vtedy najčastejšie dochádza k zisteniu takýchto skutočností.

Pripravte sa na predaj so službou fixfee, kde náš právny tím vždy vykonáva právnu analýzu predávanej nehnuteľnosti a prípadne nedostatky ešte pred spustením predaja vyrieši.

Odporúčame si aktivovať sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktoré sa spustilo v rámci informatizácie na Slovenku novelizáciou katastrálneho zákona v Októbri 2018. Pre aktivovanie musíte vykonať registráciu na portáli „Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností“, no upozorňujeme. Služba je spoplatnená 24€ pre fyzickú osobu na rok. Podstatou služby je upozorniť Vás na prípadnú zmenu v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte a tým zabrániť aby s ňou niekto nakladal neoprávneným spôsobom bez Vášho vedomia.

Po registrácii si budete môcť zvoliť akým spôsobom bude portál zasielať uvedené upozornenia - sms, prípadne e-mailom.

Účelom je zabrániť, aby ste sa stali obeťou podvodu. Prípadne nájdete aj alternatívy v podobe súkromných spoločnosti ako  napríklad zmenylv.sk . Tí sú cenovo výhodnejší nakoľko cena začína na 0.50€ za jeden list vlastníctva.

Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka