Poradňa

Odovzdanie nehnuteľnosti

Miroslav Kocúr
pridané
January 2020

Zmluvy sú podpísané a podané na katastri, peniaze za nehnuteľnosť  prevedené - v tejto chvíli Vás čaká ešte odovzdanie nehnuteľnosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas tvorby Kúpnej zmluvy. 

V prípade, že ste využili našu službu fixfee Vás odovzdaním bude sprevádzať zástupca našej spoločnosti, ktorý sa o všetko postará.
Čo je potrebné prichystať pre Predávajúceho
  • Predávajúci sa musí držať dojednaní z Kúpnej zmluvy, čo sa týka vybavenia bytu, ktoré zostáva ako súčasť bytu, resp. ktoré malo byť vypratané. Najmä ak je dohoda odovzdania vyprataného bytu, odporúčame Vám začať vypratávať skôr ako v deň odovzdania :) Niekedy môže byť problém nájsť voľný termín u sťahovky a pokiaľ termín nedodržíte, hrozia Vám zmluvné sankcie za každý deň omeškania.
  • Ak už máte nehnuteľnosť pripravenú, tak ako je dohodnuté, je ideálne ak si pripravíte po jednej faktúre od dodávateľa energií. Na prehlásenie je štandardne treba špecifický identifikátor (číslo odberného miesta, POD, EIC a pod.), ktorý nie je uvedený nikde na meračoch. Rovnako je vhodné, pokiaľ máte niektoré z meračov v spoločných priestoroch, si dopredu overiť, ktorý konkrétne je Váš. Často sa stretávame, že merače nie sú nijako označené a na faktúre číslo merača nenájdete a ak je náhodou na chodbe väčší počet bytov, identifikácia správneho merača môže byť problematická.
  • K termínu odovzdania je potrebné pripraviť všetky kľúče (čipy) k nehnuteľnosti, spoločným priestorom a prislúchajúcemu príslušenstvu (pivnice, schránky, stojisko na smeti atď.).
  • Dokumentáciu viažucu sa k bytu (kolaudačné a revízne správy, pri zariadeniach záručné listy, pri bezpečnostných zámkoch kartu atď.)
Čo je potrebné prichystať pre Kupujúceho
  • Pri dojednaní, že v byte zostávajú hnuteľné veci, je dobré si priniesť zoznam, ktorý si spoločne prejdeme na nehnuteľnosti.

Pokiaľ si dopredu pozriete ponuku dodávateľov energií, viete tým urýchliť proces prepisu. V prípade, že využívate naše služby, náš zástupca má pre Vás pripravenú dokumentáciu potrebnú k zmene odberateľa od dvoch najväčších dodávateľoch energíí, ktorú si viete vyplniť priamo pri odovzdávaní a už nemusíte chodiť ani do elektrárni ani do plynárni, podanie vybavíme za Vás. 

Odovzdávací protokol

Pri stretnutí je potrebné spísať odovzdávací protokol. Náš pracovník ho prinesie v niekoľkých kópiach, ktoré ostanú každej zmluvnej strane. Tu sa spisujú:

  • stavy všetkých meračov a čísla meračov, 
  • počty a súpis kľúčov a čipov,
  • súpis odovzdávanej dokumentácie,
  • súpis dohodnutých hnuteľných vecí ostávajúcich v nehnuteľnosti,
  • súpis prípadných poškodení, ktorých nápravu musí zabezpečiť ešte Predávajúci.

Náš pracovník za Vás zabezpečí prepis aj u dodávateľov energií, avšak návšteva konkrétnej správy bytov, u ktorej je bytový dom zazmluvnený Vás neminie. Tu nie sú pravidlá jednotné. 

Určite budete so sebou potrebovať preberací protokol. Niekedy je potrebné ísť až v momente keď je na LV uvedený už nový vlastník, niekedy stačí overená KZ a predloženie Návrhu na vklad overeného katastrom. Odporúčame ísť až po prepise vlastníctva, aby ste sa zbytočne neprehnali. Správca od Vás môže požadovať aj stavy meračov upevnených na vykurovacích telesách, avšak v súčasnosti sa už väčšina vykonáva diaľkovo a nie je to potrebné.

Ak si náhodou prehlasovanie energií riešite sami, je potrebné aby predávajúci po odhlásení u dodávateľa sietí bezodkladne informoval Kupujúceho, aby sa prihlásil. Napr. pri elektrine má povinnosť sa nahlásiť do 5 dní a pokiaľ to nestihne, môže sa stať, že Vás dodávateľ odpojí a znovupripojenie je nielen nákladné ale môže trvať niekoľko dní až týždňov.

V prípade, že nie ste klientom osobnimakleri.sk nezúfajte. Pomôžeme Vám aspoň tým, že Vám do sekcie prílohy prikladáme náš štandardizovaný odovzdávací protokol.
Odhlásenie energií a prepis u správcu

Platby za energie v byte vždy uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu. To znamená, že osoba odberateľa nemusí byť totožná s osobou vlastníka. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platia starí vlastníci.

Správca bytového domu bude vyžadovať list vlastníctva, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci. Povinnosti platieb prechádzajú v zmysle zákona na nového majiteľa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okrem toho je potrebné, aby nový majiteľ nahlásil počet bývajúcich osôb a preukázal odovzdávací protokol.

Daň z príjmu

Pri predaji nehnuteľnosti Vám za istých okolností (závisí od naplnenia podmienok Zákona o dani z príjmov v ustanovení § 9.) vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu a odvod do zdravotnej poisťovne.

Nerozhoduje pritom samotná suma, ale dĺžka vlastníctva bytu. Tú v niektorých prípadoch musíte zdaniť z rozdielu medzi nadobúdajucou a predajnou cenou, v iných nie.

Tu sú presne vymedzené podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. V princípe však daň z predaja bytu nemusíte platiť v prípade, ak ho predávate po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane aj odvodu do zdravotnej poisťovne, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.

Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť k dani z nehnuteľnosti vám vzniká, ak ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom novej nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Slovom smrtelníka :) - ak ste nadobudli novú nehnuteľnosť, je Vašou povinnosťou sa prihlásiť u správcu dane z nehnuteľností (mesto alebo obec) a to najneskôr do 31.Januára následujúceho roku, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli.

K správcovi dane si zoberte so sebou Listy vlastníctva k nehnuteľnosti a budete potrebovať vedieť výmery podlahovej plochy. Viac TU na oficiálnej stránke. Podanie je možné aj elektronicky, ak máte elektronický občiansky preukaz a to na portáli slovensko.sk

Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka