Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Novela katastrálneho zákona

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny v týchto oblastiach:

LEHOTY

 • lehota na výmaz záložného práva sa skracuje zo 60 dní na 5 dní odo dňa začatia konania (Bratislavský kataster z kapacitných dôvodov nestíha, preto sa máme v praxi v 5. deň pripomenúť telefonátom na kataster)
 • lehota na vykonanie záznamu v prípade, ak je návrh podaný cez elektronický formulár, je skrátená zo 60 dní na 30 dní (návrhy na zápis preto našim klientom podávame už aj elektronicky), netreba si to však mýliť s návrhom na vklad
 • Viac o rozdiele medzi zápisom a vkladom tu: https://www.osobnimakleri.sk/manualy/plomba-na-liste-vlastnictva 

NÁVRH NA VKLAD

 • musí byť podrobnejší ohľadom údajov navrhovateľa, ale aj pokiaľ ide o nehnuteľnosť a veľkosť spoluvlastníckeho podielu v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb
 • uvedenie predmetu návrhu
 • taktiež sa zmenilo, že v rámci jedného návrhu môže byť už len jedna zmluva, nie akýkoľvek počet, ako doposiaľ
 • ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Pokiaľ bol geometrický plán overený po 1. novembri 2018, stačí uviesť len úradné číslo overenia
 • ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, v návrhu musí byť uvedený aj údaj o mieste a dátume zverejnenia zmluvy
 • žiadosť o elektronické zaslanie rozhodnutia musí byť uvedená už v návrhu na vklad a v tom prípade sa už listovou formou zasielať rozhodnutie nebude
 • rovnako sa v návrhu na vklad sa uvádza už aj žiadosť o urýchlené konanie. Už nestačí pri podaní doložiť len správny poplatok vo výške 266€, ale je nutné túto žiadosť uviesť v návrhu.

PRÍLOHY K NÁVRHU NA VKLAD

 • všetky prílohy musia byť označené 
 • je potrebné, aby boli všetky prílohy predložené pri elektronickom podaní v elektronickej forme, podľa autorizovaného predpisu
 • rovnako je potrebné, aby v listinnej podobe podania návrhu boli predložené origináli, alebo úradne osvedčené kópie (všetky prílohy štandardne digitalizujeme v rámci elektronického podania)
 • Pozor, ak sa návrh podá elektronicky a bude Vám chýbať napríklad príloha o potvrdený od správcu o nedoplatkoch, odporúčame ju doplniť rovnako formou elektronického podania, inak bude potrebné doplatiť správny poplatok do plnej výšky. Viac o povinných prílohách na vklad TU.

OPRAVA CHÝB V ZMLUVE

 • ruší sa inštitút “opravnej doložky” ako forma opravovania nedostatkov v zmluve
 • ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby, účastníci konania ju môžu opraviť už len dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami. Vyhnite sa chybám a ďalším nákladom s dodatkom využitím našej Právnej pomocí s 100% garanciou povolenia vkladu, respektíve zápisu

STRÁŽCA LISTU VLASTNÍCTVA

 • kataster predstavil strážcu listu vlastníctva, ktorý sleduje zmeny na katastri
 • občania môžu využívať online program na sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktorý sa viaže na aktualizáciu súboru všetkých popisných informácií 

PREDMET EVIDENCIE

 • po novom sa do katastra zapisujú len tie inžinierske a drobné stavby, ktoré majú obvodové múry a sú uzavreté strešnou konštrukciou
 • zavádza sa evidencia cien všetkých nehnuteľností, avšak údaje o cene sa nezverejňujú. Poskytnuté budú len na požiadanie vlastníkovi nehnuteľnosti alebo súdom, prokuratúre, daňovým úradom či polícií.

SÚPIS NEHNUTEĽNOSTÍ

 • zmena zavádza nový typ dokumentu - súpis všetkých nehnuteľností
 • tento súpis má obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe
 • súpis je spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorú nato splnomocnil osobitný predpis


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz