Poradňa

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

Dominik Petrovič
pridané
January 2020

V Máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714 (odkaz TU).  

Najzásadnejšia zmena sa týkala práve paragrafu 9 odstavca jeden zákona o krátkodobom nájme bytov. Ten si dovolíme citovať: “Neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté.

V praxi z toho ťažia najmä prenajímatelia, ktorý v prípade rizika súdneho sporu nebudú mať blokovanú nehnuteľnosť nájomcom. Výpoveď nájomnej zmluvy nie je ovplyvnená prebiehajúcim súdnym konaním a je účinná posledným dňom výpovednej lehoty.

Čoho sa týkali ďalšie zmeny?

Definovalo sa maximálne obdobie, na ktoré je možné nájomnú zmluv uzavrieť. To je teraz možné najviac na 6 rokov. Zákon však definuje aj formuláciu tohto obdobia. Zmluvu o krátkodobom nájme totiž nie je možné uzavrieť na viac ako 2 roky. Preto zákon umožňuje jej predĺženie o ďalšie dva roky, celkom dvakrát (2 roky x 3 = 6 rokov).  

Zaviedol sa aj pojem peňažná zábezpeka. Známa aj ako depozit. Slúži na zabezpečenie prípadných neskorších pohľadávok prenajímateľa vzniknutých z neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia, či škody na majetku. Výška zábezpeky je na dohode zmluvných strán ale nesmie prekročiť 3 násobok mesačného nájomného s úhradami. Napríklad, ak Vám nájomca platí nájom 600€ a plnenie 150€, zábezpeka by nemala byť vyššia ako 2250€ ((600+150)*3=2250€).

Ďalšia zmena, ktorá opäť benefituje prenajímateľov, sa týkala úpravy výpovednej lehoty. Prvý rozdiel sa týka momentu, kedy začína plynúť výpovedná lehota. V prípade krátkodobého nájmu je to už v deň po doručení písomnej výpovede, zatiaľ čo v prípade “starej” zákonnej úpravy to bolo mesiac po mesiaci kedy bola výpoveď doručená. 

Rovnako v prípade krátkodobého nájmu sa definovala spodná hranica výpovednej lehoty na 15 dní (v prípade pôvodného znenia v občianskom zákonníku bola minimálna výpovedná lehota 3 mesiace).

A v neposlednom rade to bola povinnosť registrácie prenajímateľa u správcu dane. V prípade, že ste prenajali nehnuteľnosť a ešte nemáte od správcu dane pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo) ste povinný podať žiadosť o registráciu do 30 dní od uzavretia nájomnej zmluvy. Viac o registrácii príjmu z prenájmu TU. Zákon o krátkodobom nájme oprávňuje nájomcu o vyžiadanie si predloženia vykonania registrácie.

Ktorú formu preferovať?

Klientom, ktorý si u nás objednajú službu nájomnej zmluvy a odovzdania nehnuteľnosti sa snažíme vo väčšine prípadov odporučiť verziu podľa zákona o krátkodobom prenájme. A to práve pre benefity uvedené vyššie.

Samozrejme v prípade požiadavky účastníkov vypracujeme zmluvu aj podľa občianskeho zákonníka.

Viem aktualizovať aktuálne uzavretú nájomnú zmluvu na krátkodobý prenájom?

Nájomný vzťah je možné aktualizovať. Máte dve možnosti, buď vypoviete pôvodnú zmluvu a vzápätí uzavriete s nájomcom novú s dátum začiatku nájmu, ktorý korešponduje s výpovednou lehotou. Alebo uzavriete s nájomcom dodatok, čo je síce komplikovanejší zmluvný vzťah, ale nedostávate sa do rizika nepristúpenia k podpisu novej zmluvy a rovnako nemusíte komplikovane riešiť vrátenie zloženého depozitu a jeho opätovné zaslanie v zmysle novej zmluvy o krátkodobom prenájme. V oboch prípadoch Vám radi pomôžeme, ak si na to trúfate aj samy, šablóny nájdete hore v sekcii príloha.

Registrácia pri príjme plynúceho z prenájmu.

Vzniká každému kto prenajal nehnuteľnosť a to do 30 dní od uzavretia nájomnej zmluvy. Postup a podmienky v prípade podania daňového priznania a platenia dane sú spísané v tomto príspevku. Určite tam nájdete všetky odpovede.

Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka