Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Kontrola katastrálnej mapy pred kúpou nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Tú si najčastejšie pozeráme, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti. Tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže zamietnuť vydanie stavebného povolenia.

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Najjednoduchšie to viete spraviť na oficiálnom portály mapka.gku.sk , kde nájdete všetky informácie z katastrálnej mapy a aj mnoho ďalších vecí. V prípade potreby má stránka aj veľmi podrobne spracovaného pomocníka.

Na katastrálnej mape nájdete zaznačené všetky pozemky a stavby v danom katastrálnom území, ktoré ste si predtým pozreli na LV. Pre tieto účely využívame tému "kataster nehnuteľností" označenú ružovou farbou.

Na čo si dať pozor

Najčastejšie pozeráme katastrálnu mapu, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti, nakoľko tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže napr. aj zamietnuť vydanie stavebného povolenia, v prípade absencie alebo nevyhovujúceho stavu cesty.

Kúpa bytu

KM pri kúpe bytu kontrolujeme len pre overenie prístupovej cesty k parcele, na ktorej stavba stojí (čísla máme uvedené na LV bytu). Pravidlom je, že parcela susediaca s parcelou stavby by mala mať vlastníka (ak nie sú spoluvlastníkmi majitelia bytov), ktorým je buď obec, mesto, Slovenská republika, resp. niektorá zo štátnych inštitúcii. Pokiaľ je majiteľom iná osoba, je potrebné aby na danej parcele bolo pre vlastníkov bytov (resp. pre vlastníkov parcely pod domom) zapísané právo prechodu a prejazdu. Pokiaľ nie je splnené ani jedno z predošlého, tak môže najmä pri financovaní kúpy nehnuteľnosti hypotékou nastať problém a banka nemusí schváliť hypotéku na takúto nehnuteľnosť. Ak je to Váš prípad, určite to dopredu konzultujte so svojim finančným poradcom, resp. bankou.

Kúpa domu

Platí to isté čo pri bytoch, plus niekoľko vecí naviac:

Pri prístupovej ceste, ak je ošetrená len právom prechodu a prejazdu v označenom rozsahu, si treba skontrolovať na KM časť parcely (väčšinou vyznačená modrou čiarou), ktorú môžete využívať na prístup. Treba myslieť na to, že vstup/vjazd na pozemok by ste mali mať v týchto miestach, nakoľko ste oprávnený pozemok využívať len v tejto časti.

Je potrebné skontrolovať, či nie sú v mape zakreslené na parcele iné stavby, ktoré nie sú evidované na LV. Takýto nesúlad by mohol byť rovnako problémom pri znaleckom posudku a schvaľovaní hypotéky.

Kúpa pozemku

Platí to isté čo pri domoch, plus niekoľko vecí naviac:

Okrem vyššie uvedených vecí je dôležité v KM skontrolovať či prístupová cesta spĺňa náležitosti prístupovej komunikácie pre stavbu, ktorú zamýšľate stavať. S týmto problémom sa stretávame len málokedy, ale môže sa stať, že k pozemku síce vedie prístupová cesta, ale nespĺňa parametre potrebné pre výstavbu napr. rodinného domu. Ak by bola cesta užšia ako 2m, stavebný úrad Vám ju neuzná ako komunikáciu vyhovujúcu pre rodinný dom. Naopak, pre výstavbu rekreačnej chaty by to nemusel byť problém. Preto si radšej dopredu overte, aké parametre by mala prístupový cesta spĺňať pre vami zamýšľanú stavbu.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Zodpovednosť za skryté vady na nehnuteľnosti

Akú garanciu má kupujúci pri kúpe bytu alebo domu, že nehnuteľnosť ktorú kupuje nemá žiadne skryté vady o ktorých ho predávajúci neinformoval a ktoré sa dodatočne prejavia na nehnuteľnosti? Odpoveď nájdete v tomto príspevku.
Čítať teraz

Vyčíslenie zostatku hypotekárneho úveru a súhlas s jeho predčasným splatením

Ako funguje a načo si dať pozor pri vyplácaní pôvodného úveru predávajúceho, ktorý je krytý záložným právom na predmete kúpy, a následný výmaz tohto záložného práva.
Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.
Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.
Čítať teraz