V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontrola katastrálnej mapy pred kúpou nehnuteľnosti

Stiahnuť

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Najjednoduchšie to viete spraviť na oficiálnom portály mapka.gku.sk , kde nájdete všetky informácie z katastrálnej mapy a aj mnoho ďalších vecí. V prípade potreby má stránka aj veľmi podrobne spracovaného pomocníka.

Na katastrálnej mape nájdete zaznačené všetky pozemky a stavby v danom katastrálnom území, ktoré ste si predtým pozreli na LV. Pre tieto účely využívame tému "kataster nehnuteľností" označenú ružovou farbou.

Na čo si dať pozor

Najčastejšie pozeráme katastrálnu mapu, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti, nakoľko tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže napr. aj zamietnuť vydanie stavebného povolenia, v prípade absencie alebo nevyhovujúceho stavu cesty.

Kúpa bytu

KM pri kúpe bytu kontrolujeme len pre overenie prístupovej cesty k parcele, na ktorej stavba stojí (čísla máme uvedené na LV bytu). Pravidlom je, že parcela susediaca s parcelou stavby by mala mať vlastníka (ak nie sú spoluvlastníkmi majitelia bytov), ktorým je buď obec, mesto, Slovenská republika, resp. niektorá zo štátnych inštitúcii. Pokiaľ je majiteľom iná osoba, je potrebné aby na danej parcele bolo pre vlastníkov bytov (resp. pre vlastníkov parcely pod domom) zapísané právo prechodu a prejazdu. Pokiaľ nie je splnené ani jedno z predošlého, tak môže najmä pri financovaní kúpy nehnuteľnosti hypotékou nastať problém a banka nemusí schváliť hypotéku na takúto nehnuteľnosť. Ak je to Váš prípad, určite to dopredu konzultujte so svojim finančným poradcom, resp. bankou.

Kúpa domu

Platí to isté čo pri bytoch, plus niekoľko vecí naviac:

Pri prístupovej ceste, ak je ošetrená len právom prechodu a prejazdu v označenom rozsahu, si treba skontrolovať na KM časť parcely (väčšinou vyznačená modrou čiarou), ktorú môžete využívať na prístup. Treba myslieť na to, že vstup/vjazd na pozemok by ste mali mať v týchto miestach, nakoľko ste oprávnený pozemok využívať len v tejto časti.

Je potrebné skontrolovať, či nie sú v mape zakreslené na parcele iné stavby, ktoré nie sú evidované na LV. Takýto nesúlad by mohol byť rovnako problémom pri znaleckom posudku a schvaľovaní hypotéky.

Kúpa pozemku

Platí to isté čo pri domoch, plus niekoľko vecí naviac:

Okrem vyššie uvedených vecí je dôležité v KM skontrolovať či prístupová cesta spĺňa náležitosti prístupovej komunikácie pre stavbu, ktorú zamýšľate stavať. S týmto problémom sa stretávame len málokedy, ale môže sa stať, že k pozemku síce vedie prístupová cesta, ale nespĺňa parametre potrebné pre výstavbu napr. rodinného domu. Ak by bola cesta užšia ako 2m, stavebný úrad Vám ju neuzná ako komunikáciu vyhovujúcu pre rodinný dom. Naopak, pre výstavbu rekreačnej chaty by to nemusel byť problém. Preto si radšej dopredu overte, aké parametre by mala prístupový cesta spĺňať pre vami zamýšľanú stavbu.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Aký je rozdiel medzi bytom a apartmánom a aké sú ich výhody a nevýhody?

Ak hľadáte pre seba nové bývanie a pozeráte ponuku aj medzi novostavbami, určite ste sa stretli s pojmami “byt” a “apartmán”. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme základné rozdiely medzi nimi, ich výhody a nevýhody a na čo si dávať pozor.

Čítať teraz

Chcete predať svoj domov? Aj takéto ťažkosti vás môžu postretnúť na ceste za úspechom

Predávanie domu nie je až tak jednoduchý proces, ako by ste si mohli myslieť predtým, než ste sa doň vôbec pustili. Je doň totiž zapletených oveľa viac aspektov ako sa Vám zo začiatku mohlo zdať a v mnohých z nich zohrávajú emócie obrovskú rolu.

Čítať teraz

Kolaudačné rozhodnutie

Či už kupujete alebo predávate neskolaudovaný rodinný dom, otázka ohľadom kolaudácie Vás neminie a odporúčame mať dobre premyslenú stratégiu predaja / kúpy, aby to všetko dobre vyšlo. Radi Vám s tým poradíme, aj prostredníctvom nasledujúceho manuálu.

Čítať teraz

Koncesionárske poplatky a SIPO platby

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Prečítajte si o tom viac.

Čítať teraz

Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku - stále sa oplatí?

Bývať v blízkosti Bratislavy, ale zároveň využívať výhody života v Rakúsku - to je lákavá ponuka pre mnohých Slovákov. Nejde iba o lepšie cesty, absenciu zápch, kvalitnejšie potraviny, alebo lepšie zdravotné služby, na ktoré ľudia s trvalým pobytom majú nárok.

Čítať teraz

Kúpa neskolaudovanej stavby a jej kolaudácia

Zvažujete alebo ste sa odhodlali na kúpu neskolaudovanej stavby? Povieme Vám na čo si dať pozor a aké úkony Vás čakajú.

Čítať teraz

Kúpa pozemku - na čo si dávať pozor?

Ak hľadáte pozemok vhodný na výstavbu, ako prvé by ste sa mali skontrolovať územnoplánovaciu informáciu UPI pre predmetné parcely, nakoľko tá je pre Vás smerodajná (o vydanie UPI môže požiadať na príslušnom stavebnom úrade ktokoľvek). 

Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.

Čítať teraz

Rozdiel medzi matrikou a notársky overeným podpisom

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

Čítať teraz

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Komplexný prehľad na tému kolaudačného rozhodnutia - kedy sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia, kto ho podáva, aké sú potrebné prílohy, či aké poplatky sú s tým spojené - to všetko sa dočítate v nasledujúcom článku.

Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.

Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.

Čítať teraz