Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Koncesionárske poplatky a SIPO platby

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Prečítajte si o tom viac.

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Táto povinnosť vzniká k 1. dňu nasledujúceho mesiaca (čiže ak ste sa stali odberateľom 15.8., platiť musíte od 1.9.).

Vo vašej platbe za elektrinu tento poplatok nie je automaticky zarátaný, na zaplatenie úhrady sa preto musíte sami prihlásiť, a to do 30 dní odkedy ste sa stali odberateľom elektriny.

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa na úhradu RTVS je možné prostredníctvom online prihlášky, formulárom na ktorejkoľvek pobočke pošty, kontaktným formulárom, telefonicky alebo osobne na stránkovom pracovisku.

Výška a spôsob úhrady

Výška úhrady je 4,64 eur za každý, aj začatý kalendárny mesiac. Úhrada RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby slovenskej pošty SIPO.

V prípade, že ste evidovaný ako odberateľ elektriny na viacerých odberných miestanch, platíte úhradu len za jedno odberné miesto. Túto skutočnosť však treba oznámiť RTVS pomocou tohto formulára: https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/kontakt/ina-otazka.V ňom nahlásite ďalšie odberné miesta elektriny, pri ktorých budete oslobodený od platby za RTVS. Budete k tomu potrebovať:

  • Evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol (77xxx) pod ktorým platíte úhrady RTVS. 
  • Zmluvy, faktúry alebo potvrdenia od Vášho dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny. 

Podmienkou však je, aby odberateľom elektriny bola na odberných miestach tá istá osoba. 

Kto poplatok neplatí

Vďaka novele zákona, platnej od 1.1.2020, neplatia koncesionárske poplatky nasledujúce osoby:

- poberatelia dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého dôchodku, a sirotského dôchodku), ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti,

- poberatelia dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky vhmotnej núdzi.

Zmena odberného miesta

Zmena odberného miesta nie je možná. Ak ste napr. predali nehnuteľnosť a kúpili inú, budete sa musieť najprv odhlásiť ako platiteľ na starej nehnuteľnosti cez nasledujúci link:

https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie

Následne je možné sa prihlásiť ako nový platiteľ na novej adrese (postup sme už popísali vyššie):

‍https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/prihlasenie

Rovnaký postup platí aj pre zmenu adresy doručovania SIPO lístkov. 

Čo sú SIPO platby

SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jednoduchá a praktická služba slovenskej pošty, kde prostredníctvom jediného dokladu môžete zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov. Stačí sa obrátiť na vašich dodávateľov služieb – plynu,elektriny, vody, predplatného atď. a požiadajte ich o možnosť úhrady SIPOm. 

Odpovede na všetky dôležité otázky ohľadom SIPO nájdete tu: https://www.posta.sk/subory/998/sipo-faq.pdf


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Potvrdenie správcu o veku bytového domu

Potvrdenie o veku bytového domu budete potrebovať pre znalca na vypracovanie znaleckého posudku pre byt v bytovom dome.
Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.
Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Komplexný prehľad na tému kolaudačného rozhodnutia - kedy sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia, kto ho podáva, aké sú potrebné prílohy, či aké poplatky sú s tým spojené - to všetko sa dočítate v nasledujúcom článku.
Čítať teraz