Nezmeškajte už žiadny príspevok

Poradňa

Intravilán vs. extravilán

Miroslav Kocúr
pridané
December 2019
Príloha:

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. intravilán alebo mimo nej, t.j. extravilán. Tento aspekt je dôležitý z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Ako sa dozviem či je môj pozemok v intraviláne alebo extraviláne?

Toto je pomerne jednoduché, musíte si pozrieť list vlastníctva (LV) k danému pozemku a podľa čísla v stĺpci "umiestnenie pozemku" zistíte kde sa pozemok nachádza. Pokiaľ je tam číslo 1, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, čiže v intraviláne. Pokiaľ je tam číslo 2, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne.

 

Možnosť stavať v extraviláne

V zásade to, či je pozemok v extraviláne nerozhoduje o tom, či na danom pozemku môžete stavať. Rozhoduje územný plán obce a nie je vylúčené, že pozemok v extraviláne je určený na výstavbu.  

Ak je spracovaný územný plán, avšak daný pozemok nie je určený na výstavbu požadovaného druhu, je potrebné požiadať o zmenu územného plánu. 

Pokiaľ pre daný pozemok nie je spracovaný územný plán, je potrebné sa riadiť v zmysle platného stavebného zákona a zároveň pozemok vyňať z pôdneho fondu. 

S týmto je spojená aj problematika vynímania pozemku z pôdneho fondu. Za vyňatie pozemku môže úrad vyrubiť nemalý poplatok na základe BPEJ (bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky), ale tu nebudeme zachádzať do detailov, nakoľko je to pomerne rozsiahla téma. Vyňatiu pozemku sa venujeme v samostatnom článku.

Drobenie pozemku

Treba si dívať pozor ak máte záujem o kúpu väčšieho pozemku v extraviláne a následne ho chcete drobiť na menšie parcely. Sú tu zákonné obmedzenia a treba sa poradiť s odborníkom. Avšak v zásade platí, že:

Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže sa na základe právneho úkonu ( alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve), vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2 , ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2 , ak ide o lesný pozemok.

Príklad: Ak kúpite parcelu s výmerou 4 000 m2 a chcete ju následne rozdeliť na dva pozemky, je to možné, avšak oboje musia mať 2 000 m2. Ani jeden z novovzniknutých nemôže byť nikdy menší ako 2 000 m2. Ak kupujete pozemok s výmerou 3999m 2 a menšou, nie je ho možné deliť na menšie diely.

Obmedzenia pri kúpe pozemku v extraviláne

V roku 2014 nastala na Slovensku zmena legislatívy, ktorá priniesla viacero obmedzujúcich pravidiel spojených s nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy. Nakoľko ústavný súd SR rozhodol o spornosti týchto obmedzení, je od 11.02.2019 možný nákup poľnohospodárskej pôdy vo veľmi zjednodušenom režime. V súčasnosti sa prevod poľnohospodárskej pôdy riadi štandardným postupom ako ktorékoľvek iné pozemky. Nakoľko sa pripravuje ďalšia zmena legislatívy, je veľmi pravdepodobné, že v dohľadnej dobe sa stav opäť zmení a s tým prídu nové obmedzenia. Preto ak zvažujete kúpu Poľnohospodárskej pôdy, po legislatívnej stránke veci je najlepší čas. 

 

 

 


Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Live chat
Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpne zmluvy
 • Pripomienky a jednanie
 • Elektronické podanie
 • Autorizovaní advokáti
 • Kolok za skrátené konanie s nami za 118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe
Máte otázky?
Radi Vám ich zodpovieme cez náš live chat alebo na telefónnom čísle 0950 880 132