Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Darovacia zmluva a daň z predaja darovanej nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Predávate nehnuteľnosť nadobudnutú darovaním a nie ste si istý, či vám vzniká daňová povinnosť? Odpoveď na túto otázku, spolu s podmienkami, pri ktorých ste oslobodený od platenia dane, nájdete v našom článku.

Darovacie zmluvy využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby a týmto spôsobom sa vyhnúť prípadným dedičským sporom.

Problematika darovania je obsiahnutá v Občianskom zákonníku ("OZ"),  v zákone o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a zákone o dani z príjmov ("ZoDP").  Podľa ust. § 628 OZ darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Ak je predmetom darovania nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí byť v písomnej podobe. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má prevod plniť až po darcovej smrti.

Cena v darovacej zmluve nemusí byť uvedená, ale znalecký posudok Vám odporúčame si nechať vyhotoviť, aj keď taktiež nejde podľa zákona o povinnosť (nižšie sa dočítate prečo).

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. 

Daňová povinnosť vzniká až pri následnom predaji darovanej nehnuteľnosti, kedy vzniká príjem. Na tému Daň z predaja nehnuteľnosti sme pre vás už pripravili manuál.

Existujú podmienky, pri ktorých ste oslobodený od platenia dane. Podľa ZoDP  platí, že od dane je oslobodený príjem : 

- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,

- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),

- z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   

- z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie,  súdne rehabilitácie, mimosúdne rehabilitácie a pod.).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Pokiaľ nespĺňate podmienky pre oslobodenie od platenia dane (napr. predávate nehnuteľnosť po 4 rokoch odkedy ste ju získali darovaním) a podávate daňové priznanie, môžete si uplatniť výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti.  Tu následne platí : 

I.  Ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, t.j. : darca bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom pri následnom predaji darovanej nehnuteľnosti by bola výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania určená znaleckým posudkom. 

II. V prípade, že darca bol vlastníkom nehnuteľnosti v čase darovania menej ako 5 rokov, potom pri následnom predaji  výdavkom u Vás ako predávajúceho by bola obstarávacia cena zistená u darcu , t.j. : cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva.  Túto cenu treba preukázať nejakou zmluvou ( napr. kúpna zmluva ).

Ďalšie výdavky, ktoré by ste si mohli uplatniť v prípade predaja darovanej nehnuteľnosti je napr. aj cena zaplatená za znalecký posudok, správny poplatok za kataster, poplatky za overenie podpisov, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti v čase od darovania až do jej predaja, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely.

Ako výdavok nie je možné uplatniť ohodnotenie určené v darovacej zmluve.

Ak ste teda získali nehnuteľnosť darovaním a chystáte sa na predaj, overte si, či bol darca v čase darovania vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, alebo nie. My Vám s predajom radi poradíme, aj formou našej služby #bezprovízie.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať