Poradňa

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Dominik Petrovič
pridané
January 2020
Príloha:

Už viete, že ak nie ste registrovaný na daňovom úrade ako živnostník alebo SZČO (máte pridelelené DIČ ako fyzická osoba podnikateľ) a prenajímate nehnuteľnosť, ste povinný vykonať registráciu príjmu z prenájmu. Následne Vám bude doručené osvedčenie o registrácii. Teraz si povieme ako to funguje s daňovým priznaním.

Príjmom z prenájmu nehnuteľností sa nerozumie nájom očistený o réžie (energie), ale celý finančný objem, ktorý Vám hotovostne, alebo na účet platí nájomca. Tento príjem je oslobodený od dane z príjmov pokiaľ nepresiahol sumu 500 eur.

Do základu dane sa dáva teda len príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý presahuje sumu 500 eur. Ak je Váš celkový príjem z prenájmu za minulý rok nižší ako 500€ (prenajali ste napríklad iba jeden mesiac v roku a nájomne bolo menej ako 500€) nie ste povinný zaplatiť daň z tohto príjmu.

Všeobecne platí, že daňové priznanie nemusíte podávať, ak ste mali predošlý rok celkový príjem (po odpočítaní 500 eur nezdaniteľnej položky) nižší ako 1 968,68 eur.

Príklad:

Vlani ste boli zamestnaný na polovičný pracovný úväzok a okrem toho ste mali aj príjem z prenájmu. V zamestnaní ste zarobili 5 700 eur a z prenájmu ste mali príjem 1 700 eur. Najskôr sa zníži zárobok z prenájmu o sumu 500 eur (1 700 - 500). Po jeho odpočítaní príjem z prenájmu predstavuje 1 200 eur. Keďže ste spolu zo zamestnania a prenájmu zarobili 6 900 eur (5 700 + 1 200), čo je viac ako 1 968,68 eura, ste povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie

Ak ste doteraz nechávali daňové priznanie na zamestnávateľa, sklameme Vás. V prípade, že prenajímate nehnuteľnosť a Váš zamestnávateľ nie je ochotný riešiť účtovníctvo za prenájom za Vás, budete si ho musieť celé podať sami. Nie je totiž možné podať dve priznania, jedno za nájomnú činnosť a druhé od zamestnávateľa.

Okrem nezdaniteľného základu si v prípade prenájmu môžete uplatniť aj nasledovné náklady:

  1. Odpočítať si môžete buď paušálne výdavky v objeme 60% (max. 20.000€) z príjmu - V tomto prípade sa vypočíta základ dane nasledovne:

    Prenajímate nehnuteľnosť za 300€ mesačne. Váš ročný príjem tak robí 12x300€= 3600€. Po odpočítaní nezdaniteľnej položky 500€ je to 3100€ (nezdaniteľnú položku si môžete ako prenajímateľ odrátať len raz, bez ohľadu na to, koľko nehnuteľnosti prenajímate). 40% paušálny náklad v prípade príjmu 3100€ robí 1240€, čo predstavuje základ dane.
  1. Odpočítať môžete aj reálne výdavky. Ak sa Vám podarí dosiahnuť základ dane 0€, tak neplatíte žiadnu daň. V predchádzajúcom prípad to znamená dokladovanie nákladov vo výške 3100€.

Reálne výdavky, ktoré sú uplatniteľné, sú pomerne široký pojem. Viac ich upravuje §6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

POZOR, ak prenajímate byt ako manželia, získavate výhodu v podobe nezdaniteľnej časti 500€, ktorú si môžete uplatniť dvakrát. Stačí ak si podelíte príjmy z prenájmu. Váš daňový základ si pri prenájme môžete ponížiť týmto spôsobom až o 1000€.

Byt vlastníte ako manželia?

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si môžete rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom ľubovoľnom, ktorý bude pre Vás výhodnejší. V tom istom pomere si ale musíte rozdeliť aj výdavky a upraviť teda celkový základ dane. Ako sme hore písali, v tomto prípade si môžete obaja uplatniť nezdaniteľnú časť až do celkovej výšky 1000€. Podmienkou je, aby ste na nájomnej zmluve figurovali obaja.

Príklad:

Manželia dôchodcovia zarobili vlani na prenájme domu 8 600 eur. Manželia si tento príjem rozdelia. Na manželku pripadne 2 400 eur a na manžela 6 200 eur. Keď si manželka zníži príjem o 500 eur, jej zárobok sa dostane pod hranicu 1 968,68 eura. To znamená, že ona nemusí podávať daňové priznanie. Ak by si príjem rozdelili na polovicu, t.j.   4 300 eur každému, obaja si odpočítajú po 500 eur, výsledná suma bude 3 800 eur (4 300 - 500) a to znamená, že daňové priznanie si musia podať obaja manželia.

Podielové spoluvlastníctvo osôb

V prípade ak prenajímate nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili investične s obchodným partnerom alebo ste ju so súrodencami zdedili, je delenie príjmu a nákladov odlišné. Registrovať daň z príjmu musia všetci vlastníci, ak registráciu ešte nemajú.

Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými vlastníkmi a rovnako aj náklady vynaložené spoločne na dosiahnutie príjmu, jeho zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel (podmienený je riadnou registráciou zmeny podielu na katastrálnom odbore).

Pokiaľ by ste chceli zmeniť pomer delenia príjmov a výdavkov k nehnuteľnosti, museli by ste zmeniť aj spoluvlastnícke podiely zapísané v katastri nehnuteľností.

Aj tu platí, že oslobodenie od dane do výšky 500 eur (nezdaniteľná časť) si pri prenájme nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve osôb môžu uplatniť všetci spoluvlastníci.

Príklad:

Michal s Borisom si dali zapísať do katastra nehnuteľností, že Michalovi bude vždy vyplatených 55% z celkového príjmu a Borisovi zvyšných 45%. Vlani zarobili 11 000 eur na prenájme nehnuteľnosti. Po odpočítaní 2x 500 eur z príjmu (každý má nárok na oslobodenie od dane vo výške 500 eur) je výsledná suma 10 000 eur (11 000 - 1 000).  Michalovi vzhľadom na jeho výšku podielu prináleží 5 500 eur (55% z 10 000) a Borisovi prináleží 4 500 eur ( 45% z 10 000). Tieto sumy nejdú svojvoľne zmeniť, iba ak pomer zmenia na katastri nehnuteľností.

S daňovou stratou nepochodíte

Od 1. januára 2012 si ako daňovník nemôžete pri príjmoch z prenájmu vykázať daňovú stratu. V praxi to znamená, že nemôže podať daňové priznanie s negatívnym základom dane. Daňový úrad Vám uzná len výdavky, ktoré nepresahujú výšku ročného príjmu z prenájmu. Najlepší stav k akému sa môžete dopracovať je nulový daňový základ. V tomto prípade Vám nevzniká povinnosť platiť daň.

Prečítajte si aj prečo odporúčame uzatvárať nájomné zmluvy podľa zákona o krátkodobom nájme TU.

Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka