V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Daň z nehnuteľnosti po dedení alebo dražbe

Stiahnuť

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza a obec si sama určuje výšku dane, zníženie alebo oslobodenie od dane, ako aj možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Pripravili sme pre Vás podrobný manuál, ako správne podať daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť. Taktiež sme Vás na túto povinnosť upozornili v našom blogu, aby ste nezabudli podať priznanie v termíne do 31.januára, inak vám hrozí pokuta. Teraz si povieme či musí platiť daň z nehnuteľnosti daňovník aj pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, alebo dražbou.

Z §18 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady (ďalej len „Zákon“) vyplýva, že k daňovníkom povinným podať daňové priznanie patria aj dediči. V takomto prípade sa však s daňovým priznaním nečaká do konca januára nasledujúceho roka. Podať sa musí do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Táto možnosť je v súlade s §99e ods. 5 Zákona a je ju potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Podobným prípadom ako dedenie je aj získanie nehnuteľnosti dražbou. Aj vtedy sa daňové priznanie podáva v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

Na záver už len doplníme, že daň z nehnuteľností sa platí vopred. Čiže daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2020 je daň z nehnuteľností za rok 2020, a nie za uplynulý rok.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Darovacia zmluva a daň z predaja darovanej nehnuteľnosti

Predávate nehnuteľnosť nadobudnutú darovaním a nie ste si istý, či vám vzniká daňová povinnosť? Odpoveď na túto otázku, spolu s podmienkami, pri ktorých ste oslobodený od platenia dane, nájdete v našom článku.

Čítať teraz

Daň z predaja nehnuteľnosti a zdravotné odvody

Predali ste byt, resp. inú nehnuteľnosť a pýtate sa, či ste povinný zaplatiť daň z predaja? Chcete vedieť aké výdavky si môžete uplatniť, alebo kedy ste od platenia dane oslobodený? Myslíte aj na zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti? To všetko v našom článku.

Čítať teraz

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - papierové podanie manuál

Tlačivo nájdete v prílohe nášho manuálu (v úvode), pričom Vás prevedieme jednotlivými krokmi. Nedajte sa odstrašiť počtom strán, nie všetky strany formuláru budeme vypĺňať.

Čítať teraz

Priznanie k dani z nehnuteľnosti 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba každoročne podávať do 31.januára. Kto všetko je povinný priznanie podať, ako postupovať, či iné zaujímave informácie k tejto téme sme pre vás pripravili v nasledujúcom článku.

Čítať teraz