Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.

Prvá možnosť: Splatenie úveru

Táto možnosť patrí medzi najbežnejšie a najvyužívanejšie spôsoby. Predaj Vašej nehnuteľnosti si naplánujete tak, aby ste z predajnej ceny splatili hypotéku. Kupujúci musí poukázať vlastné prostriedky alebo načerpá hypotéku (v prípade financovania formou hypotéky) na prechodný účet. Ten vytvorí banka, ktorá má záložné právo na nehnuteľnosti v rámci tzv. vyčíslenia (dochádza k iniciovanému zosplatneniu úveru zo strany predávajúceho). Tento dokument Vám banka vydá na požiadanie do 3 týždňov (v závislosti od banky a termínu Vašej pravidelnej splátky). Výška zostatku úveru sa uvedie v kúpnej zmluve ako jedna z tranží (úhrada kúpnej ceny v krokoch), pričom táto nikdy neputuje na účet predávajúceho, ale priamo k veriteľovi – banke, ktorá má záložné právo na nehnuteľnosti. Takto sa zabezpečí bezpečné vyplatenie úveru a odťaženie nehnuteľnosti.

Zvyšná časť kúpnej ceny, čiže rozdiel medzi predajnou cenou a zostatkom úveru, bude poslaná priamo na účet predávajúceho (prípadne do notárskej úschovy s podmienkou uvoľnenia po prepise vlastníka). Splatením úveru predávajúceho dochádza k zániku pôvodného záložného práva, ktoré vykoná kataster na základe kvitancie vydanej bankou. Tú posiela banka priamo na kataster. Kvitancia sa vystavuje až po uplynutí posledného možného termínu uvedenom na vyčíslení a treba počítať s pár pracovnými dňami pre doručenie na kataster. Je to bežná prax, že kupujúci nadobúda nehnuteľnosť s ešte vyznačenou ťarchou pôvodnej banky. No po novelizácii katastrálneho zákona v Októbri 2018 sa skrátila lehota na výmaz záložného práva z pôvodných 60 dní na 5 dní.

Druhá možnosť : Prenesenie úveru na inú nehnuteľnosť

Váš úver môžete preniesť buď na nehnuteľnosť, ktorú už vlastníte a nemáte na nej žiadne záložné právo, alebo na nehnuteľnosť inej osoby s jej súhlasom. Pri tomto postupe je prvoradý znalecký posudok, v ktorom súdny znalec ohodnotí Vašu nehnuteľnosť, aby banka vedela posúdiť či má primeranú hodnotu k zostatku a je vhodným ekvivalentom ako zábezpeka. Následne požiadate Vašu banku o zmenu predmetu záložného práva. Po schválení novej nehnuteľnosti banka vyhotoví nové záložné zmluvy, ktoré je potrebné podpísať vlastníkom, ktorý nehnuteľnosť zaťažuje a podať na kataster v rámci návrhu na vklad záložného práva. Po tomto kroku banka vystaví kvitanciu na pôvodne založenú nehnuteľnosť ( doklad o výmaze záložného práva), ktorú pošle na kataster. Kataster na základe kvitancie uvoľní záložné právo a vykoná výmaz záložného práva na pôvodnej nehnuteľnosti.

Tretia možnosť : Prevzatie dlhu

Táto možnosť je najmenej využívaná, avšak je to tiež jedna z možností splatenia dlhu. V tomto prípade sa nový kupujúci stane aj novým dlžníkom Vášho úveru a pokračuje ďalej v splácaní pôvodného úveru.

Vaša banka si preverí či je nový kupujúci schopný splácať hypotéku. Je však aj možnosť, že kupujúci nebude spĺňať niektorú z podmienok Vašej banky a preto banka zamietne zmenu dlžníka. Tento spôsob je hlavne výhodný preto, že Vy ako majiteľ ušetríte na poplatkoch za predčasné splatenie úveru. Ten sa štandardne pohybuje na úrovni 1% zostatku. To znamená, že ak je Váš zostatok 100.000€ tak Vám banka za predčasné splatenie zaúčtuje ešte poplatok 1000€. Ide však o zriedka využívaný spôsob, nakoľko sa podmienky úverov každým obdobím zlepšujú a s novou hypotékou často získate aj ďaleko lepšie podmienky ako máte aktuálne. Na rovnakom princípe sa nesie aj trend refinancovania hypotéky. Okrem toho sa k tejto forme riešenie vyjadrujú banky individuálne v zložitejšom a zdĺhavejšom procese. 

List vlastníctva časť C - Ťarchy
Ťarchu k nehnuteľnosti nájdete na liste vlastníctva v časti C- Ťarchy


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Úschova peňazí v banke - banková vinkulácia

Pri kúpe nehnuteľnosti je viacero spôsobov ako previesť peniaze druhej strane. Medzi tie najbezpečnejšie spôsoby patrí banková vinkulácia. Čo to je, koľko Vás bude stáť či aký je rozdiel oproti notárskej úschove sa dočítate v našom manuáli.
Čítať teraz

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Predávate dom / byt / pozemok, ale neviete ako určiť tú správnu cenu? Nejde vôbec o jednoduchú úlohu - pri nízkej cene môžete prerobiť, naopak, ak cenu nastavíte privysoko, bude sa Váš predaj naťahovať. Naša realitná kancelária Vám ponúka vypracovanie tzv. cenovej mapy zadarmo. Prezradíme Vám aj ako pri stanovení ceny postupujeme.
Čítať teraz

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.
Čítať teraz

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Ak predávate byt, povinnou prílohou k zmluve o prevode vlastníctva bude vyhlásenie správcu domu o tom, že ako vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemáte žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Potvrdenie o nedoplatkoch je zároveň povinnou prílohou pri podávaní návrhu na vklad do katastra.
Čítať teraz

Kúpno predajná zmluva pri predaji nehnuteľnosti + vzor kúpna zmluva

Ako vyplniť kúpnu zmluvu, krok po kroku. Povinné náležitosti kúpnej zmluvy pri predaji bytu, domu a pozemku s odporúčaniami ako predísť zbytočným chybám na katastri. Získajte rýchly prehľad ako na zostavenie kúpno predajnej zmluvy pri predaji Vášho bytu, domu či pozemku aj so vzorom kúpnej zmluvy.
Čítať teraz