O bývaní

Rýchly prehľad

Vzdialenosť do centra
Spojenie MHD
Školy
Zdravotné služby
Potraviny
Aktivity

Podlokality

Zacieľte na to, čo hľadáte

O lokalite

Začítajte sa do opisu, možno je to to, čo hľadáte

Pozrieť ponuky v tejto lokalite

Iné lokality

ak by táto nebola to pravé orechové