2.

Výška Vášho mesačného čistého príjmu?

2.

Výška ročného obratu živnostníka za posledné zdaňovacie obdobie:

2.

Výška ročného obratu SRO za posledné zdaňovacie obdobie:

3.

Máte aj iný zdroj príjmov?

3.

Výška existujúcich záväzkov spolu:

Znalecký posudok ZADARMO

ušetríte až 250€

Kontrola zmlúv ZADARMO

ušetríte až 499€

Kolok a kataster ZADARMO

ušetríte až 66€