Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Verejné priestory v mestách a obciach

Verejné priestory boli dlhé roky zanedbávané a nedocenené, chýbala vízia mestského rozvoja a panovala ľahostajnosť možno aj medzi samotnými obyvateľmi, ktorí na zmenu verejných priestorov netlačili.

Avšak verejný priestor, v ktorom žijeme a sa pohybujeme veľmi ovplyvňuje kvalitu nášho života. Dá sa tvrdiť, že v krajšom a kvalitnejšom meste žijú šťastnejší a spokojnejší ľudia. 

Keď hovoríme o mestskom verejnom priestore, máme na mysli najmä námestia, ulice, pasáže a parky. Veľakrát na týchto miestach chýba mestský mobiliár vhodný pre všetky vekové skupiny - lavičky, tzv. pítka, ihriská, priestory pre deti, mládež či seniorov. Mestám a obciam chýbajú verejné záchody, prístup k pitnej vode, kvalitné a upravované športové ihriská, alebo miesta pre grilovanie, stretávanie sa, venčenie a pod. 

Bratislava na čele s primátorom Matúšom Vallom si je tohto faktu vedomá a preto si dalo obnovu verejných priestorov medzi svoje priority. Posledný marcový deň zverejnilo mesto konkrétne zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev, z ktorých mnohé by mali byť realizované ešte tento rok. Medzi tzv. “Živé miesta” patrí aj obnovené námestia (Námestia Slobody, nám. SNP), parky a parčíky (park Legionárska, park Dunajská, park Husova, parčík Žilinská), výstavba skateparku, vyhliadka, klzisko, lávka a iné. Celý zoznam nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/sprava/zive-miesta-program-obnovy-verejnych-priestorov-bratislavy

Živé miesta: Námestie Slobody, MIB
Živé miesta: Skatepark pod mostom SNP, MIB

Bratislava (resp. spolupráca Metropolitného inštitútu Bratislavy, Oddelenia tvorby mestskej zelene a Mestských lesov v Bratislave) chce pritom prispieť k zlepšeniu verejných priestorov na troch úrovniach: prostredníctvom konkrétnej obnovy 25 lokalít, štandardizáciou prvkov vo verejnom priestore a pomocou grantových schém pre lokálne komunity. Týmto spôsobom sa má Bratislava premeniť na krajšie miesto na život so šťastnejšími obyvateľmi či návštevníkmi mesta. 

Okrem vyššie uvedených lokalít MIB vyhlasuje aj architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno, čím chcú zlepšiť možnosti pohybu chodcov a cyklistov v okolí Chorvátskeho ramena. Lávky by mali prispieť aj k zlepšeniu rekreačného potenciálu tejto lokality a byť citlivé k existujúcej zeleni. Architekti sa majú zamerať na chodníčky a krajinné úpravy v blízkosti lávok. Aj týmto spôsobom sa zlepší verejný priestor Bratislavčanov, najmä Petržalčanov.

Trend obnovy verejných priestorov možno pozorovať aj okolitých obciach, budujú sa parky, revitalizujú sa námestia, príkladom je napr. aj Miloslavov. V miestnej časti Miloslavov sa tak po rokoch jednania rodí nový športový areál, ktorého ambíciou je vznik moderného, viacúčelového areálu, v ktorom budú môcť relaxovať, aktívne či pasívne, všetky skupiny obyvateľov obce. Už v r. 2019 sa začalo výstavbou crossfitového a hokejbalového ihriska, v r. 2020 sa podarilo vybudovať drevený altánok aj s grilom a na r. 2021 je naplánovanie najmä dokončenie viacúčelového športového ihriska s umelou trávou a iné záverečné práce (oplotenie, terenné práce, parkovanie). Súčasťou areálu má byť aj novo vybudovaný bufet, detský areál či pódium na rôzne predstavenia. 

návrh námestia v Miloslavove

Obec Miloslavov taktiež prijalo urbanistickú štúdiu Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov, ktorej cieľom bolo navrhnúť  optimálne  prepojenie oboch miestnych častí obce novým centrom. Súčasťou návrhu sú aj zelené plochy, od verejnej zelene na námestí, cez poloverejnú zeleň medzi obytnými domami až po zelené pásy navrhnuté v rámci ulíc a diagonálnych trás peších ťahov. Štúdia definuje nové jadro obce, ktorá má ambíciu prerásť do menšieho vidieckeho mesta. 

Vypracovanie vízie pre rozvoj obce je veľmi pozitívnym krokom pre budúcnosť Miloslavova, ako jednej z najobľúbenejších obcí pre mladé rodiny, ktoré sa rozhodli pre život mimo hlavného mesta. Týmto smerom by sa mali uberať všetky obce a mestá, ktorým záleží na kvalite života a spokojnosti ich obyvateľov.

Pokračujte v čítaní

Zostaňte v obraze

Prehľad najnovších správ z realitného a hypotekárneho trhu raz do mesiaca