Prenajali ste nehnuteľnosť? Pozor na pokutu.

Ak ste prenajali na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť, vzniká Vám povinnosť registrácie tohto príjmu na daňovom úrade.

Ďakujeme, tešíme sa novému odberateľovi.
Oops! Niečo sa pokazilo Skúste znova prosím.

Prenajali ste nehnuteľnosť? Pozor na pokutu.

Dominik Petrovič
Backoffice

Ak ste prenajali na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť, resp. jej časť (okrem pozemku) a ešte nie ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (napr. ako živnostník), vzniká Vám povinnosť registrácie tohto príjmu na daňovom úrade.

Tú treba vykonať najneskôr do 30 dní od dátumu podpisu nájomnej zmluvy. Napríklad, ak ste nehnuteľnosť prenajali v marci (tzn. podpísali ste zmluvu o nájme), tak registráciu musíte vykonať najneskôr do konca apríla. 

Ešte raz pripomíname, že ak ste samostatne zárobková osoba alebo vykonávate podnikateľskú činnosť a máte ako fyzická osoba pridelené DIČ, nie ste povinný túto registráciu vykonať a príjem z prenájmu spracuje Váš účtovník. Nevzniká Vám voči daňovému úradu ani oznamovacia povinnosť.

Aká je pokuta, keď sa neregistrujem?

Povinnosť registrácie sa opiera o zákon § 49a ods. 2 zákon o dani z príjmov. V prípade, že sa rozhodnete riskovať a registráciu nevykonáte, hrozí Vám pokuta 60€ a viac.

Ako vykonám registráciu?

Registráciu vykonáte osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo aj elektronicky. Podrobne popísaný postup nájdete na stránke finančnej správy Slovenskej republiky TU.

Registrácia príjmu z prenájmu nehnuteľnosťi a povinnosť platiť daň sú dve rozdielne veci. Registrovať sa je povinný každý, kto nie je ešte registrovaný a prenajíma nehnuteľnosť. Platiť daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti je povinný len ten, kto v predošlom roku z prenájmu dosiahol príjem vyšší ako 2 468,68€ (po odpočítaní nezdaniteľnej časti 500€ je to 1 968,68€). 

Pre lepšie pochopenie -  ak Vám podnájomník platí nájom vyšší ako 205€ mesačne (pri predpoklade, že je byt prenajatý celý rok) ste nielen povinný podať daňové priznanie, ale zároveň Vám vzniká aj povinnosť platiť daň z príjmu.

Viac o dani z prenájmu nehnuteľnosti a naše odporúčania ako ušetriť nájdete TU.

Zrušenie registrácie príjmu z prenájmu

Zrušenie registrácie z príjmu z prenajatej nehnuteľnosti ste povinný vykonať do 30 dní od zániku tejto povinnosti (tzn. 30 dní odo dňa účinnosti výpovede poslednej nájomnej zmluvy). To platí aj pre zmeny skutočností, ako sú napr. Vaše priezvisko alebo trvalá adresa. Okrem toho ste povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie do 15 dní vrátiť osvedčenie o registrácii správcovi dane (aj pri zmenách osobných údajov, pre potrebu aktualizácie tohto osvedčenia). 

Na záver: okrem registrácie príjmu z prenájmu odporúčame vykonať (v prípade prenájmu bytu) aj oznámenie u správcu bytového domu. Viac TU.

Ďalšie články.

Chcem predať #bezprovizie

Dohodnite si nezáväznú obhliadku a my Vám do 24 hodín spracujeme inzerát

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.