Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Podarí sa v roku 2021 prijať nový stavebný zákon?

Na nový stavebný zákon čaká verejnosť už niekoľko rokov. Sľubuje sa od neho hlavne zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania. Ponúkame vám prehľad prvých zverejnených informácií o jeho znení.

Článok bol aktualizovaný v máji 2021.

V minulom článku sme písali o akútnej potrebe prijatia nového územného plánu Bratislavy, ktorý by reflektoval na aktuálne potreby mesta či jeho občanov. Dnes sa budeme venovať ďalšiemu, veľmi dôležitému dokumentu, resp. zákonu, nie len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko – Stavebnému zákonu.

Ide o základný zákon, ktorý upravuje výstavbu na Slovensku - zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Prijatý bol pred viac ako 43 rokmi, preto je jasné, že musel byť priebežne aktualizovaný a dolaďovaný desiatkami novelami a nadväzujúcimi vyhláškami. 

Na príprave nového znenia zákona pracovali už predošle vlády. Súčasná vláda má prijatie nového stavebného zákona vo svojom programovom vyhlásení a prvé informácie (aj keď stále nie oficiálne) sa pomaly šíria medzi verejnosťou. Podľa aktuálneho komentára IUR (Inštitút urbánneho rozvoja) by mal nový stavebný zákon priniesť pozitívne zmeny nie len pre malých investorov pri výstavbe rodinných domov, ale aj pre väčších developerov. 

Najvýznamnejšie zmeny v pripravovanom zákone zhrnul IUR do 4 bodov:

1.    Väčší dôraz na územné plány obce - zákon má zaviesť povinnosť pre obce spracovať územný plán. Kvalitný územný plán je dôležitý pre občanov, investorov, ale aj pre stavebné úrady. Jeho pravidelná aktualizácia je rozhodujúca pre rozvoj obce či mesta a má dopad na viaceré aspekty života jeho občanov, tak ako sme písali v predchádzajúcom článku.

2.    Zrušené územné konanie – Vzniknúť má nový zákon o územnom plánovaní a samostatný zákon o výstavbe, čo povedie k výraznému zrýchleniu procesov, nakoľko pri územnom konaní stavebník predkladá skoro identické podklady ako pre stavebný úrad.

3.    Stavebné úrady preberie štát – Doteraz stavebné úrady zastrešovali obce, nový zákon to má zmeniť. Cieľom je predídenie konfliktu záujmov, ktorý potenciálne vzniká v prípade, kedy je na starostu mestskej časti vyvíjaný obrovský tlak zo strany developerov či občanov a ich rozhodovanie nemusí tak byť nestranné a odborné.  

4.    Digitalizácia konaní- Digitalizácia má za cieľ stavebné konanie nie len zrýchliť, ale zároveň aj sprehľadniť. Úplná digitalizácia zabezpečí aj kvalitnejšiu kontrolu celého procesu. Navyše, žijeme v 21.storočí a súčasná koronakríza nás utvrdila v tom, že digitalizácia procesov je nevyhnutná.

Budeme sledovať ďalší vývoj prípravy stavebného zákona a pevne veríme,že sa jeho prijatie súčasnej vláde podarí splniť, je už totiž naozaj na čase. Nepredpokladáme však, že sa tak stane ešte v tomto roku (2021). Momentálne je zákon v procese Medzirezortného pripomienkového konania ( až do 26. mája) kde sa očakáva naozaj veľké množstvo pripomienok od rôznych aktérov. Následne bude na rade vláda a parlament.

Medzičasom bolo zverejnené propagačné video o budúcom elektronickom informačnom systéme s názvom URBION, ktorý demonštruje ako nový zákon prinesie prehľadnosť, zrýchlenie a výrazné zjednodušenie doteraz byrokraticky náročných procesov. Podľa videa by sa stavebný zámer jednoducho nahral do systému, kde bude časť procesov automatizovaná. Elektronickým spôsobom prebehne aj komunikácia s úradmi či s účastníkmi konaní. Vybavenie stavebného povolenia by malo byť po novom 3x rýchlejšíe, čo pri súčasnom priemere 300 dní môže predstavovať v budúcnosti len 3 mesiace.

Sledovať aktuálne dianie okolo nového stavebného zákona môžete aj na stránke: https://www.stavebnyzakon.sk/aktuality/

Pokračujte v čítaní

Zostaňte v obraze

Prehľad najnovších správ z realitného a hypotekárneho trhu raz do mesiaca