Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Nové železničné zástavky v Bratislave

Do konca roka 2023 majú železnice SR v pláne výstavbu až troch nových železničných zástavok v Bratislave. Nepochybne ide o pozitívnu správu pre zlepšenie mobility v rámci Bratislavy. O aké lokality ide? Čítajte ďalej.

Už mnoho rokov sa rozpráva o vybudovaní nových vlakových zástavok, ktoré by patrili medzi Terminále integrovanej osobnej prepravy (TIOP). TIOP Ružinov a TIOP Vrakuňa by mali byť prvé dve zo štyroch plánovaných zástavok (celkovo ide o TIOP Ružinov, Vrakuňa, Lamačská brána a Patrónka/Železná studienka.) Začiatkom júla bola vyhlásená verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činností pre zástavku Ružinov. 

Nová vlaková zástavka TIOP Ružinov má vzniknúť v susedstve konečnej autobusov na Súhvezdnej. A ako bude vyzerať? Malo by byť vybudované jedno ostrovné nástupište medzi koľajami a jedno krajné (zo strany Vrakúnskej cesty), ktoré by mali byť medzi sebou prechodné. Tým by sa zabránilo nebezpečnému prechádzaniu cez koľaje.  Podľa požiadaviek ŽSR by mali byť zástavky vybavené prístreškami a miestami na sedenie pre cestujúcich, informačným systémom a dokonca aj WI-FI prístupom pre cestujúcich. Ráta sa s prístupom pre cyklistov, smetnými košami a ďalšími lavičkami na sedenie.  Medzi súčasnou autobusovou zástavkou Súhvezdná, novou vlakovou zástavkou a ulicou Galvaniho by sa mal vybudovať podchod, ktorý by prepojoval tieto miesta. Prístup na nástupište z podchodu by mal byť vyriešený prostredníctvom rampy, eventuálne výťahom. 

Obyvatelia týchto lokalít sa tak môžu tešiť na skvalitnenie a hlavne zrýchlenie ich prepravy po Bratislave. Nová zástavka bude miestom, kde sa budú prelínať tri typy verejnej dopravy - vlaky, autobusy a električky a preto presun bude pohodlný ako nikdy predtým. Týmto sa stanú nehnuteľnosti v okolí atraktívnejšími pre budúcich majiteľov, keďže práve prepojenosť MHD a dostupnosť do centra mesta bývajú dôležitými kritériami pri výbere nového bývania.

zdroj:imhd.sk

Železničná zastávka TIOP Vrakuňa (nazývaná aj Dolné hony) bude prístupná od  Dvojkrížnej  a Čiližskej ulice novými prístupovými chodníkmi umožňujúcimi prístup na nové nástupište na oboch jeho koncoch. Na nástupišti sa ráta s prístreškami a plochami pre odkladanie bicyklov.

Súčasťou výstavby zástavky vo Vrakuni má byť aj vybudovanie nového nástupišťa trolejbusov a autobusov MHD v obratisku v tesnej blízkosti železničnej zastávky, pre hladký prestup medzi jednotlivými prostriedkami. 

Dobrá správa na záver je, že ŽSR zvažuje umiestnenie ďalších terminálov aj na iných lokalitách, ako napr. ÚNS (ústredná nákladná stanica), Ekonomická univerzita, Janíkov dvor či Farské lúky. Toto je ale ešte hudba ďalekej budúcnosti.

Na záver doplníme, že projekt výstavby TIOP je financovaný z eurofondov, Operačného fondu Integrovaná infraštruktúra.


Pokračujte v čítaní

Zostaňte v obraze

Prehľad najnovších správ z realitného a hypotekárneho trhu raz do mesiaca