Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Covid-19 vs Vaša hypotéka, aké máte možnosti?

Hypocentrum osobnimakleri.sk pre Vás funguje aj počas aktuálneho diania na Slovensku a radi by sme Vám poskytli informácie ako toto obdobie, z finančného hľadiska, čo najlepšie zvládnuť.

Počas aktuálneho diania na Slovensku, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení vlády SR, by sme všetkým klientom radi dali na vedomie nasledovné informácie: 

Hypocentrum osobnimakleri.sk pre Vás aj naďalej funguje a radi by sme Vám poskytli informácie ako toto obdobie, z finančného hľadiska, čo najlepšie zvládnuť. Mnoho ľudí totiž momentálne funguje formou homeoffice-u, má celozávodné dovolenky, je doma s deťmi z dôvodu zatvorených škôl a škôlok a to môže mať za následok zníženie, alebo aj celkový výpadok príjmu.Takáto situácia nie je príjemná a môže sťažiť schopnosť splácať úver. My Vám poskytneme pár tipov ako sa s touto situáciou čo najlepšie vysporiadať. 

V prvom rade určite neodporúčame hypotéku prestať splácať. V takomto prípade sa automaticky stávate “neplatičom” čo môže spôsobiť množstvo problémov. Aké máte teda možnosti?

1. Požiadať o odklad splátok

Každá banka umožňuje svojim klientom odklad splátok po podaní žiadosti a zdokladovaní dôvodu. Po schválení odkladu bankou je možné odložiť svoje splátky o 1-6 mesiacov, pričom klient pokračuje v splácaní úroku a nespláca len istinu. Ak chcete získať predstavu o tom, ako by vyzerala Vaša mesačná splátka, bude najlepšie ak sa pozriete do úverovej zmluvy a nájdete si prehľad splátok pre nasledovných 6 mesiacov. Pri každej splátke je rozpis výšky platby za istinu a za úrok. Pre rýchlejšiu predstavu skúste výpočet takto:

Výpočet výšky splátky úroku v mesačnej splátke hypotéky
Výpočet výšky splátky úroku v mesačnej splátke hypotéky.

Následne vynásobte Vašu mesačnú splátku percentom podielu úroku. Príklad: Ak je Vaša mesačná splátka 200€ a hypotéku splácate už 5 rokov, budete po odklade splátok platiť banke mesačne 200€ x 0.32(32%) =64€. Vždy platí, že čím dlhšie hypotéku splácate, tým je podiel istiny na splátke vyšší. Pozor, ak ste hypotéku nedávno refinancovali, počítajte podľa prvej skupiny.

podiel úroku na splátke odloženie splátok
Čím dlhšie splácate, tým väčší je podiel istiny na splátke.

Aktuálne viacero bánk pristupuje až k úplnému odkladu splátok, čo znamená že klient nebude platiť ani úrok ani istinu. Pre jednotlivé podmienky bánk Vám vieme tieto informácie k Vašej hypotéke presne zistiť. Odklad splátok so sebou nesie aj negatívum - klientovi sa vytvára v úverovom registri negatívny záznam, čo môže mať nepriaznivý efekt na prípadné budúce refinancovanie, alebo konsolidáciu úverov. Tento záznam je v registri viditeľný po dobu 5 rokov. Aktuálne jedno z opatrení ministerstva hospodárstva je rokovanie s NBS (Národná Banka Slovenska) a komerčnými bankami o tom, aby sa záznamy vytvorené v aktuálnom období v registri zobrazovali pod špeciálnym kódom COVID-19. Banky by na to mali v budúcnosti brať ohľad, toto opatrenie však ešte nie je oficiálne v platnosti. Keď tomu tak bude, všetkých klientov budeme včas informovať. 

2. Refinancovanie

Tento krok je vhodný pre klientov, ktorí hypotekárny úver majú, avšak aktuálna situácia ich neovplyvňuje natoľko, aby museli žiadať o odklad splátok. V tomto prípade je refinancovanie a zníženie splátok veľmi jednoduchý proces. Aktuálne sa úrokové sadzby pohybujú od 0,50%p.a. čo môže znížiť splátku aj o niekoľko desiatok EUR mesačne. Niektoré banky preplácajú pokutu za predčasné splatenie a v niektorých prípadoch dokonca nie je potrebný ani znalecký posudok. Viac o refinancovaní TU.

3. Konsolidácia

Toto riešenie je takisto ako refinancovanie vhodné pre klientov, ktorí nemajú potrebu odkladať splátky, ale okrem hypotekárneho úveru majú aj iný úver, napríklad spotrebný, alebo dve hypotéky. Konsolidácia je zlúčenie dvoch úverov do jedného s nižšou úrokovou sadzbou, čím sa výrazne znižuje mesačný náklad na splácanie úverov. Postup je veľmi podobný ako pri refinancovaní. Rozdiel medzi refinancovaním a konsolidáciou nájdete TU.

4. Prehodnotenie úrokovej sadzby

Ide o najmenej invazívne riešenie. Klient môže požiadať svoju banku o prehodnotenie úrokovej sadzby,a tá mu následne môže ponúknuť nižšiu úrokovú sadzbu ako je tá aktuálna. Dôvod prečo je banka ochotná k takémuto kroku pristúpiť je jednoduchý - nechce stratiť klienta. Viac o retenčných ponukách a o stratégii vyjednania TU.

Všetko tieto rady môže využiť každý klient, ktorý má hypotekárny alebo akýkoľvek iný druh úveru. Avšak každý úver je individuálny a má iné podmienky. Preto ponúkame všetkým klientom osobitné a bezplatné konzultácie, ktoré je možné vzhľadom na situáciu vykonať aj cez video hovor. Vieme sa pozrieť na aktuálne podmienky Vašich úverov a navrhnúť ideálne riešenie podľa Vašich požiadaviek. Neváhajte si dohodnúť video call cez live chat alebo na čísle 0950 880 132.

Pokračujte v čítaní

Zostaňte v obraze

Prehľad najnovších správ z realitného a hypotekárneho trhu raz do mesiaca