Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

1/5 - O nehnuteľnosti

Na základe tohto podkladu si budeme vedieť vyhľadať list vlastníctva a zistiť potrebné dodatočné informácie ako ťarchy na liste vlastníctva či spôsob nadobudnutia. Tie sú nevyhnutné na prípravu zmluvy.

2/5 - Kúpna cena a jej úhrada

3/5 - Doba rezervácie

4/5 - O kupujúcich

5/5 - Iné špecifikácie

Kontaktné údaje

Ďakujeme! Vaše podklady sme dostali, budeme Vás kontaktovať :)
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znova prosím.

1/5 - O nehnuteľnosti

Na základe tohto podkladu si budeme vedieť vyhľadať list vlastníctva a zistiť potrebné dodatočné informácie. Tie sú nevyhnutné na prípravu zmluvy.

2/5 - Cena nájmu a úhrada

3/5 - Doba trvania nájmu

4/5 - O nájomcoch

5/5 - Iná správa pre nás

Adresa a kontaktné údaje

Ďakujeme! Vaše podklady sme dostali, budeme Vás kontaktovať :)
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znova prosím.